Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-02 10 цаг төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт / Сувилагч/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Мэргэшлийн чиглэл
1 9001 85 Тэнцсэн ИР73100364 Арьсны сувилахуй
2 9002 95 Тэнцсэн ОБ93060807 Арьсны сувилахуй
3 9003 92 Тэнцсэн ПБ87112705 Арьсны сувилахуй
4 9004 95 Тэнцсэн ЙМ90111903 Арьсны сувилахуй
5 9005 94 Тэнцсэн  ОР89013006 Арьсны сувилахуй
6 9006 95 Тэнцсэн ИС94080506 Гэмтэл согогийн сувилахуй
7 9007 100 Тэнцсэн РП93051205 Гэмтэл согогийн сувилахуй
8 9008 100 Тэнцэсэн РИ91081107 Гэмтэл согогийн сувилахуй
9 9009 93 Тэнцэсэн ПЮ86020666 Гэмтэл согогийн сувилахуй
10 9010 97 Тэнцэсэн ДЮ87121469 Гэмтэл согогийн сувилахуй
11 9011 95 Тэнцэсэн УП93121305 Гэмтэл согогийн сувилахуй
12 9012 100 Тэнцэсэн ГЭ87100309 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт
13 9013 100 Тэнцэсэн ЙЖ93012510 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт
14 9014 94 Тэнцэсэн МР93081602 Цус хавдрын сувилахуй
15 9015 100 Тэнцэсэн АР97092801 Цус хавдрын сувилахуй
16 9016 71 Тэнцэсэн ДЖ85061701 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй
17 9017 87 Тэнцэсэн КЮ85040161 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй
18 9018 87 Тэнцэсэн ПЛ94020603 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй
19 9019 98 Тэнцэсэн МЗ74041789 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй
20 9020 92 Тэнцсэн  ОБ89102901 Мэс заслын сувилахуй 
21 9021 92 Тэнцсэн  ЙЛ88030801 Мэс заслын сувилахуй 
22 9022 93 Тэнцсэн ТА90122204 Мэс заслын сувилахуй 
23 9023 72 Тэнцсэн  УС73012006 Мэс заслын сувилахуй 
24 9024 88 Тэнцсэн  МР93021102 Мэс заслын сувилахуй 
25 9025 86 Тэнцсэн  ЧБ83031700 Мэс заслын сувилахуй 
26 9026 86 Тэнцсэн  НМ93071106 Мэс заслын сувилахуй 
27 9027 67 Тэнцээгүй ТА90122204 Мэс заслын сувилахуй 
28 9028 91 Тэнцсэн УК93020929 Мэс заслын сувилахуй 
29 9029 92 Тэнцсэн ЙВ93110704 Мэс заслын сувилахуй 
30 9030 90 Тэнцсэн ББ91032223 Мэс заслын сувилахуй 
31 9031 91 Тэнцсэн ЦЗ73122060 Мэс заслын сувилахуй 
32 9032 90 Тэнцсэн ЕУ94050601 Мэс заслын сувилахуй 
33 9033 92 Тэнцсэн ИВ92112306 Мэс заслын сувилахуй 
34 9034 90 Тэнцсэн РП91060701 Мэс заслын сувилахуй 
35 9035 90 Тэнцсэн ЛГ80042702 Мэс заслын сувилахуй 
36 9036 74 Тэнцсэн ЙО88010409 Мэс заслын сувилахуй 
38 9037 89 Тэнцсэн  ОЮ94121809 Бичил амь судлалын техникч
38 9038 90 Тэнцсэн  ПЮ87021504 Бичил амь судлалын техникч
39 9039 95 Тэнцсэн  ГЕ98052919 Бичил амь судлалын техникч
40 9040 100 Тэнцсэн  ВО98080700 Бичил амь судлалын техникч
41 9041 94 Тэнцсэн  МЮ95010401 Бичил амь судлалын техникч
42 9042 86 Тэнцсэн  СП88123103 Бичил амь судлалын техникч
43 9043 98 Тэнцсэн  КМ91021707 Бичил амь судлалын техникч
44 9044 96 Тэнцсэн  УС88100747 Дархлаа судлалын техникч 
45 9045 92 Тэнцсэн  АХ96030604 Диализын техникчийн сургалт 
46 9046 94 Тэнцсэн  ИЖ96042001 Диализын техникчийн сургалт 
47 9047 94 Тэнцсэн  ОЗ87120917 Компьютер томограф/рентген туяаны техникчийн сургалт
48 9048 90 Тэнцсэн  ГН79040900 Компьютер томограф/рентген туяаны техникчийн сургалт
49 9049 34 Тэнцээгүй  МЬ88091849 .Монголын уламжлалт анагааах ухааны бариа заслын сувилахуй
50 9051 92 Тэнцсэн  ПЕ94040601 Серологи судлалын техникчийн сургалт
51 9052 93 Тэнцсэн  ЛЮ93031401 Чих хамар хоолойн сувилахуй
52 9053 98 Тэнцсэн  РП76112100 Чих хамар хоолойн сувилахуй
53 9056 100 Тэнцсэн  АН94090709 Мэдрэлийн сувилахуй
54 9057 99 Тэнцсэн  РН88043063 Мэдрэлийн сувилахуй
55 9058 94 Тэнцсэн  ЗН94032402 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
56 9059 85 Тэнцсэн  БЮ96082809 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
57 9060 99 Тэнцсэн  БЮ90120802 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
58 9061 90 Тэнцсэн  ЙР97051501 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
59 9062 93 Тэнцсэн  СЕ94062422 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
60 9063 97 Тэнцсэн  ЖБ96072907 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
61 9064 95 Тэнцсэн  УК94020707 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
62 9065 95 Тэнцсэн  НГ96120806 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
63 9066 51 Тэнцээгүй РН73091266 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
64 9067 98 Тэнцсэн  ПО96070624 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй
65 9243 78 Тэнцсэн  ТА95051974 Эд судлалын техникчийн сургалт
66 9244 98 Тэнцсэн  ИЦ87030684 Эд судлалын техникчийн сургалт
67 9068 91 Тэнцсэн  МА88050708  
68 9069 78 Тэнцсэн  ДК81020101 Нүүр амны сувилахуй
69 9070 77 Тэнцсэн  НЭ97082604 Нүүр амны сувилахуй
70 9071 74 Тэнцсэн  ЙМ90070309 МС0017856 Нүүр амны сувилахуй
71 9072 70 Тэнцсэн  ФА73122909 Нүүр амны сувилахуй
72 9073 70 Тэнцсэн  ВЮ73051805 Нүүр амны сувилахуй
73 9074 75 Тэнцсэн  ЙЮ81111501 Нүүр амны сувилахуй
74 9075 75 Тэнцсэн  ЙИ89081200 Нүүр амны сувилахуй
75 9076 92 Тэнцсэн  ИЖ94111708 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
76 9077 80 Тэнцсэн  ЖН80050861 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
77 9078 86 Тэнцсэн  АЯ95021861 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
78 9079 88 Тэнцсэн  ГЙ88081600 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
79 9080 77 Тэнцсэн  БИ96071204 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
80 9081 94 Тэнцсэн  ПЕ93011321 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
81 9082 87 Тэнцсэн  МК90010109 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй
82 9083 30 Тэнцээгүй  РЗ73032808 Яаралтай тусламжийн сувилахуй
83 9084 66 Тэнцээгүй  ЕЭ78082678 Яаралтай тусламжийн сувилахуй
84 9085 48 Тэнцээгүй  УВ87122609 Яаралтай тусламжийн сувилахуй
85 9086 62 Тэнцээгүй  ЕЦ94080701 Яаралтай тусламжийн сувилахуй
86 9087 27 Тэнцээгүй  ИГ93062009 Яаралтай тусламжийн сувилахуй
87 9088 40 Тэнцээгүй  ДЗ82060107 Яаралтай тусламжийн сувилахуй
88 9152 100 Тэнцсэн  ГГ86082308 Дархлаажуулалтын сувилахуй
89 9153 100 Тэнцсэн  ВЭ82041505 Дархлаажуулалтын сувилахуй
90 9154 100 Тэнцсэн  УХ95110321 Дархлаажуулалтын сувилахуй
91 9155 100 Тэнцсэн  ХЕ74040108 Дархлаажуулалтын сувилахуй
92 9156 100 Тэнцсэн  НТ89040129 Дархлаажуулалтын сувилахуй
93 9157 100 Тэнцсэн  ЕК91120609 Дархлаажуулалтын сувилахуй
94 9158 92 Тэнцсэн  ЕЛ93070204 Дархлаажуулалтын сувилахуй
95 9159 98 Тэнцсэн  УС66071909 Дархлаажуулалтын сувилахуй
96 9160 100 Тэнцсэн  ЛЖ80040308 Дархлаажуулалтын сувилахуй
97 9161 99 Тэнцсэн  ПА79072209 Дархлаажуулалтын сувилахуй
98 9162 99 Тэнцсэн  ДЭ78053004 Дархлаажуулалтын сувилахуй
99 9163 100 Тэнцсэн  ЙВ86090406 Дархлаажуулалтын сувилахуй
100 9164 99 Тэнцсэн  АР89121404 Дархлаажуулалтын сувилахуй
101 9165 100 Тэнцсэн  РЭ75080409 Дархлаажуулалтын сувилахуй
102 9166 96 Тэнцсэн  РЖ95090607 Дархлаажуулалтын сувилахуй
103 9167 95 Тэнцсэн  АО74102409 Дархлаажуулалтын сувилахуй
104 9168 100 Тэнцсэн  ОЭ91100109 Дархлаажуулалтын сувилахуй
105 9169 100 Тэнцсэн  ДМ87092905 Дархлаажуулалтын сувилахуй
106 9170 99 Тэнцсэн  ЛА90071701 Дархлаажуулалтын сувилахуй
107 9171 100 Тэнцсэн  СГ89112502 Дархлаажуулалтын сувилахуй
108 9172 98 Тэнцсэн  ШВ72051301 Дархлаажуулалтын сувилахуй
109 9173 88 Тэнцсэн  ГЗ96082102 Дархлаажуулалтын сувилахуй
110 9174 100 Тэнцсэн  АД9703082  Дархлаажуулалтын сувилахуй
111 9175 94 Тэнцсэн  ВТ91120203 Дархлаажуулалтын сувилахуй
112 9176 100 Тэнцсэн  ДЭ68082003 Дархлаажуулалтын сувилахуй
113 9177 96 Тэнцсэн  ПЖ91083104 Дархлаажуулалтын сувилахуй
114 9178 99 Тэнцсэн  СЛ77091603 Дархлаажуулалтын сувилахуй
115 9179 97 Тэнцсэн  ОЭ88093067 Дархлаажуулалтын сувилахуй
116 9180 100 Тэнцсэн  БД96020401 Дархлаажуулалтын сувилахуй
117 9181 98 Тэнцсэн  ИП91010404 Дархлаажуулалтын сувилахуй
118 9183 94 Тэнцсэн  ДК79012701 Дархлаажуулалтын сувилахуй
119 9184 99 Тэнцсэн  АЗ95081502 Дархлаажуулалтын сувилахуй
120 9185 85 Тэнцсэн  ЖГ92020403 Дархлаажуулалтын сувилахуй
121 9186 100 Тэнцсэн  РЗ82030703 Дархлаажуулалтын сувилахуй
122 9187 98 Тэнцсэн  АИ75061405 Дархлаажуулалтын сувилахуй
123 9188 99 Тэнцсэн  ОЛ84031067 Халдварт өвчний сувилахуй
124 9189 100 Тэнцсэн  ЕЦ79120963 Халдварт өвчний сувилахуй
125 9190 100 Тэнцсэн  ЗВ67041408 Халдварт өвчний сувилахуй
126 9191 90 Тэнцсэн  АС80030207 Халдварт өвчний сувилахуй
127 9192 100 Тэнцсэн  РФ90122663 Халдварт өвчний сувилахуй
128 9193 100 Тэнцсэн  МЮ75071208 Халдварт өвчний сувилахуй
129 9194 100 Тэнцсэн  УР74060709 Халдварт өвчний сувилахуй
130 9195 98 Тэнцсэн  ЗФ88062403 Халдварт өвчний сувилахуй
131 9196 96 Тэнцсэн  ХК74111601 Халдварт өвчний сувилахуй
132 9197 90 Тэнцсэн  ЧА71052501 Халдварт өвчний сувилахуй
133 9198 100 Тэнцсэн  УД74062484 Халдварт өвчний сувилахуй
134 9199 99 Тэнцсэн  ДЮ76052900 Халдварт өвчний сувилахуй
135 9200 100 Тэнцсэн  ПЯ90112321 Халдварт өвчний сувилахуй
136 9201 91 Тэнцсэн  ХМ73112066 Халдварт өвчний сувилахуй
137 9202 100 Тэнцсэн  УЕ67082705 Халдварт өвчний сувилахуй
138 9203 100 Тэнцсэн  УШ72041308 Халдварт өвчний сувилахуй
139 9204 100 Тэнцсэн  ЕН92070303 Халдварт өвчний сувилахуй
140 9205 99 Тэнцсэн  УД69031805 Халдварт өвчний сувилахуй
141 9206 98 Тэнцсэн  КМ97040803  Ариутгагчийн сургалт
142 9207 99 Тэнцсэн  ОЕ92101716  Ариутгагчийн сургалт
143 9208 98 Тэнцсэн  РФ69121768  Ариутгагчийн сургалт
144 9209 100 Тэнцсэн  АЖ95102602  Ариутгагчийн сургалт
145 9210 92 Тэнцсэн  ДС73102207  Ариутгагчийн сургалт
146 9211 99 Тэнцсэн  ЗЙ88010501  Ариутгагчийн сургалт
147 9212 100 Тэнцсэн  ЛД93011103  Ариутгагчийн сургалт
148 9213 100 Тэнцсэн  ЕТ77022407  Ариутгагчийн сургалт
149 9215 100 Тэнцсэн  УА86072122  Ариутгагчийн сургалт
150 9216 100 Тэнцсэн  ОА92062901  Ариутгагчийн сургалт