Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 540 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 180 төрөлтөөр буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 928 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 250 хүүхдээр буюу 0.5 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 565 буюу 51.2 хувь нь хүү, 25 363 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 11 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 681 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 820 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 11 358 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 82 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6876 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 4482 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 26 төрлийн 29 171 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 90.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 930 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-02-ны Мэргэжид дээшлүүлэх төгсөлт / Сувилагч/
Шифр Оноо Үр дүн Регистрийн дугаар Мэргэжил
1. Гемодиализ сувилахуй
           
2 9217 94 Тэнцсэн РД87081208  Гемодиализ сувилахуй
9 9224 93 Тэнцсэн ЗЖ82052401  Гемодиализ сувилахуй
14 9229 93 Тэнцсэн МЗ73101067  Гемодиализ сувилахуй
10 9225 92 Тэнцсэн ЙУ96022303  Гемодиализ сувилахуй
3 9218 91 Тэнцсэн КЖ93042611  Гемодиализ сувилахуй
13 9228 89 Тэнцсэн ОБ95100606  Гемодиализ сувилахуй
12 9227 88 Тэнцсэн АЯ92030903  Гемодиализ сувилахуй
8 9223 87 Тэнцсэн ВЮ89022023  Гемодиализ сувилахуй
4 9219 86 Тэнцсэн УЗ94100521  Гемодиализ сувилахуй
11 9226 76 Тэнцсэн ЙЮ94082429  Гемодиализ сувилахуй
17 9232 97 Тэнцсэн ОИ81032607  Оношилгооны дурангийн сувилахуй
18 9233 97 Тэнцсэн ФД89102108  Оношилгооны дурангийн сувилахуй
16 9231 92 Тэнцсэн ЕЭ75021760  Оношилгооны дурангийн сувилахуй
19 9234 99 Тэнцсэн РМ68050501 Натсны сувилахуй
23 9239 83 Тэнцсэн ПЮ70122769 Цус сэлбэлт судлал
20 9236 80 Тэнцсэн ИЮ92071924 Цус сэлбэлт судлал
22 9238 75 Тэнцсэн Ст95110607 Цус сэлбэлт судлал
21 9237 74 Тэнцсэн СР92012204 Цус сэлбэлт судлал
24 9240 69 Тэнцээгүй  Жв 95081904 Цус сэлбэлт судлал