Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-05-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1023 ЧТ66030669 Хүний их эмч 100 Тэнцсэн 5/28/2019
2 1030 ХБ68031101 Хүний их эмч 100 Тэнцсэн 5/28/2019
3 1039 ЧС86020609 Хүний их эмч 100 Тэнцсэн 5/28/2019
4 1024 ЕЮ74020812 Хүний их эмч 99 Тэнцсэн 5/28/2019
5 1031 ЧН69061307 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 5/28/2019
6 1012 ЧМ65070900 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 5/28/2019
7 1019 ШУ88080433 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 5/28/2019
8 1036 ЧР80022307 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 5/28/2019
9 1015 НЭ75021807 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 5/28/2019
10 1038 ЧЕ80022015 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 5/28/2019
11 1014 ДЭ69052013 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 5/28/2019
12 1040 ВБ89041616 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 5/28/2019
13 1058 УД81042961 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 5/28/2019
14 1045 ХЕ84112502 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 5/28/2019
15 1020 ХЛ65051313 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 5/28/2019
16 1022 ИМ68081903 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 5/28/2019
17 1043 МЗ92112316 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 5/28/2019
18 1049 УУ69012407 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 5/28/2019
19 1021 ЖЯ87101312 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 5/28/2019
20 1057 ГЗ87022612 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 5/28/2019
21 1046 ЧС78010569 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 5/28/2019
22 1044 СР91042601 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 5/28/2019
23 1035 ЧЗ84102769 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 5/28/2019
24 1025 ХП73122707 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 5/28/2019
25 1013 ХБ67032811 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 5/28/2019
26 1016   Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 5/28/2019
27 1018 АВ82040611 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 5/28/2019
28 1047 УП89062989 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 5/28/2019
29 1027 ЦГ68010205 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 5/28/2019
30 1029 ГЮ59052507 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 5/28/2019
31 1034 ОЭ84110507 Хүний их эмч 45 Тэнцээгүй 5/28/2019