Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-05-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 7036 УК92080985 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 5/17/2019
2 7098 ДЮ86040200 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 5/17/2019
3 7074 ФМ88010462 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 5/17/2019
4 9014 ЗБ82081804 Ерөнхий эмч 86 Тэнцсэн 5/17/2019
5 7026 ЧМ86121115 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 5/17/2019
6 7103 ЕЭ75101762 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 5/17/2019
7 7052 ТЕ88032932 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 5/17/2019
8 7061 ВЗ89030606 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 5/17/2019
9 7034 УУ92022271 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 5/17/2019
10 7041 УУ90020694 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 5/17/2019
11 9019 УУ92051695 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 5/17/2019
12 7029 БЭ86041910 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 5/17/2019
13 7066 ФВ83101914 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 5/17/2019
14 7101 ПЭ86110402 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 5/17/2019
15 7037 ДЮ85111861 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 5/17/2019
16 7071 ХП79071960 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 5/17/2019
17 7032 ЗЮ91092605 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
18 7049 ЧК74103172 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
19 7070 ЗЮ91081833 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
20 9018 УМ90032764 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
21 7073 ЖЬ87093060 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 5/17/2019
22 7044 ЙЛ90081300 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 5/17/2019
23 7045 МЛ91072205 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/17/2019
24 7086 НС78021563 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/17/2019
25 9011 ШЕ82060819 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/17/2019
26 7056 ЧЖ87103166 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 5/17/2019
27 7089 ХЖ86060147 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 5/17/2019
28 7033 СП92120613 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 5/17/2019
29 7042 РН91030905 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 5/17/2019
30 7079 НТ87021611 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 5/17/2019
31 7046 УУ89041120 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 5/17/2019
32 9012 АВ90042700 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 5/17/2019
33 7064 СЙ79092605 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 5/17/2019
34 7069 АЮ90022687 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 5/17/2019
35 9013 ЖЮ83071909 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 5/17/2019
36 7092 УШ92112527 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 5/17/2019
37 7030 ЦЖ87052906 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 5/17/2019
38 7062 ТЖ87011665 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 5/17/2019
39 7038 АЯ90062501 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 5/17/2019
40 7050 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 5/17/2019
41 7031 ОА82040332 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 5/17/2019
42 7088 ЧЛ87032972 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 5/17/2019
43 7104 УХ88050537 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 5/17/2019
44 7051 ЛЮ90012260 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 5/17/2019
45 7068 УХ92041124 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 5/17/2019
46 7059 ЦГ63050606 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 5/17/2019
47 7075 МР73102601 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 5/17/2019
48 7039 ЧГ79061261 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 5/17/2019
49 7091 УП90052031 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй 5/17/2019
50 7048 ОЮ90042321 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 5/17/2019
51 7022 ЖЭ80050201 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 5/17/2019
52 7080 ШЖ85061761 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 5/17/2019
53 7054 ДР88122907 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй 5/17/2019
54 4701 РЭ91032013 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 61 Тэнцээгүй 5/17/2019
55 9020 ДА97052803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 38 Тэнцээгүй 5/17/2019
56 4224 ДЭ63121211 Эм зүйч 92 Тэнцсэн 5/17/2019
57 9015 ЦГ66111004 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 5/17/2019
58 4230 ЧК81080111 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 5/17/2019
59 4208 ЖЗ80021206 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 5/17/2019
60 4211 ЧД80092200 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 5/17/2019
61 4213 ЛЕ69022209 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 5/17/2019
62 4212 УВ85010101 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 5/17/2019
63 4217 ФМ90102868 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 5/17/2019
64 4220 ЧР81031808 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 5/17/2019
65 4214 НБ90052111 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 5/17/2019
66 4221 ЛК91082702 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 5/17/2019
67 4219 ЕП85122805 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
68 4228 ОД74120100 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 5/17/2019
69 4207 УК89120644 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 5/17/2019
70 4216 ЧС82093021 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 5/17/2019
71 4225 ЙП66052505 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй 5/17/2019
72 4209 ИЖ89012816 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 5/17/2019
73 4215 ШЕ88021029 Эм зүйч 33 Тэнцээгүй 5/17/2019
74 4223 АЭ83123106 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй 5/17/2019
75 4229 ДЮ91112825 Эм зүйч 24 Тэнцээгүй 5/17/2019
76 4536 ГЙ81060100 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 5/17/2019
77 4514 ИЮ71012064 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 5/17/2019
78 4511 ТЯ82090122 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 5/17/2019
79 4524 ХП70083063 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 5/17/2019
80 4537 ОЮ78010327 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 5/17/2019
81 4518 АО59070707 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
82 4525 ПК94021904 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 5/17/2019
83 4527 ТЖ71110801 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 5/17/2019
84 4507 ВН94091506 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 5/17/2019
85 4510 МЛ85091802 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 5/17/2019
86 4539 ПЮ92052220 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 5/17/2019
87 4529 РХ88081123 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 5/17/2019
88 4544 НШ76102086 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 5/17/2019
89 4516 УС67020705 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 5/17/2019
90 4519 ОЕ71010201 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 5/17/2019
91 4538 ЗЮ83052323 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 5/17/2019
92 4545 СР73092110 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 5/17/2019
93 4508 ЖВ90082851 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 5/17/2019
94 4509 ОЮ68062001 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 5/17/2019
95 4541 ТЛ90062466 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 5/17/2019
96 4523 РЖ71092414 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 5/17/2019
97 4531 СВ72082004 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 5/17/2019
98 4506 ПЮ91050569 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 5/17/2019
99 4521 ЗК93061325 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 5/17/2019
100 4534 ГГ92092933 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 5/17/2019
101 4528 ДО89013008 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 5/17/2019
102 4530 ЙЖ92122466 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй 5/17/2019
103 4542 ЖЬ72021762 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй 5/17/2019
104 4520 МЯ89020527 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 5/17/2019
105 4505 ЛЕ93111804 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 5/17/2019
106 4522 АЭ58041568 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 5/17/2019
107 4547 ИЦ80121369 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 5/17/2019
108 4535 ЛК93031602 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 5/17/2019
109 4517 ОЕ90092803 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 5/17/2019