Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-05-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4633 МЗ91042020 Бага эмч 90 Тэнцсэн 5/16/2019
2 4628 ГН89021613 Бага эмч 89 Тэнцсэн 5/16/2019
3 4634 РЕ87081960 Бага эмч 87 Тэнцсэн 5/16/2019
4 4631 МБ82100202 Бага эмч 86 Тэнцсэн 5/16/2019
5 4617 ГО87071761 Бага эмч 85 Тэнцсэн 5/16/2019
6 4622 ЧБ69050204 Бага эмч 83 Тэнцсэн 5/16/2019
7 4624 ЙА89081617 Бага эмч 81 Тэнцсэн 5/16/2019
8 4625 ТЕ92120703 Бага эмч 81 Тэнцсэн 5/16/2019
9 4629 НХ67030300 Бага эмч 81 Тэнцсэн 5/16/2019
10 4616 ГМ74081907 Бага эмч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
11 4618 РГ90013024 Бага эмч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
12 4627 НВ61042806 Бага эмч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
13 4635 УС76041502 Бага эмч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
14 4620 ТЖ87081062 Бага эмч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
15 9006 ДБ87101405 Бага эмч 73 Тэнцсэн 5/16/2019
16 4632 БЮ92100815 Бага эмч 70 Тэнцсэн 5/16/2019
17 4621 ЙЕ68013006 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 5/16/2019
18 4626 ТЛ91080914 Бага эмч 67 Тэнцээгүй 5/16/2019
19 9005 ДБ87111100 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 5/16/2019
20 4619 ГА82062962 Бага эмч 45 Тэнцээгүй 5/16/2019
21 4623 ВР79060300 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 5/16/2019
22 5541 СТ94021406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 93 Тэнцсэн 5/16/2019
23 5525 ЛЮ87072764 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 5/16/2019
24 5543 УП95041482 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 90 Тэнцсэн 5/16/2019
25 5535 ӨШ92112352 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88 Тэнцсэн 5/16/2019
26 5530 РС91101919 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн 5/16/2019
27 5529 ЕЭ92120304 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
28 5539 УУ90070324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
29 5536 ПГ91100603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 5/16/2019
30 5538 ВЗ95021308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 5/16/2019
31 5526 УП92010721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 5/16/2019
32 5532 ГГ92020300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 5/16/2019
33 5531 ГЗ92122006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 5/16/2019
34 5528 УИ94072324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 5/16/2019
35 5527 ЧЗ84102769 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 5/16/2019
36 5544 ОС94061714 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 5/16/2019
37 5533 НБ90012513 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 25 Тэнцээгүй 5/16/2019
38 3017 АЭ81120762 Нүүр ам судлалын их эмч 96 Тэнцсэн 5/16/2019
39 3020 УГ82040431 Нүүр ам судлалын их эмч 89 Тэнцсэн 5/16/2019
40 3012 ИЮ80013003 Нүүр ам судлалын их эмч 84 Тэнцсэн 5/16/2019
41 9002 ШЗ82072216 Нүүр ам судлалын их эмч 84 Тэнцсэн 5/16/2019
42 3009 СЮ91032203 Нүүр ам судлалын их эмч 83 Тэнцсэн 5/16/2019
43 3030 КЛ74121308 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн 5/16/2019
44 3033 ЦЕ85091503 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн 5/16/2019
45 3028 ЦВ82081908 Нүүр ам судлалын их эмч 76 Тэнцсэн 5/16/2019
46 3013 ТИ89102807 Нүүр ам судлалын их эмч 73 Тэнцсэн 5/16/2019
47 3024 ЧТ74050201 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 5/16/2019
48 7512 ШУ89080521 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн 5/16/2019
49 3011 ФД83022111 Нүүр ам судлалын их эмч 70 Тэнцсэн 5/16/2019
50 3014 ИЮ90101166 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 5/16/2019
51 3029 ХА77011063 Нүүр ам судлалын их эмч 59 Тэнцээгүй 5/16/2019
52 7511 ДЙ94070501 Нүүр ам судлалын их эмч 58 Тэнцээгүй 5/16/2019
53 3022 ИМ89030504 Нүүр ам судлалын их эмч 51 Тэнцээгүй 5/16/2019
54 5365 ДО97110522 Сувилагч 72 Тэнцсэн 5/16/2019
55 5368 ЗЗ99040100 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 5/16/2019
56 5360 ВЮ94051543 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/16/2019
57 9001 ОЮ94120401 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 5/16/2019
58 5358 УУ90092867 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 5/16/2019
59 5367 ТА96112706 Сувилагч 71 Тэнцсэн 5/16/2019
60 3875 ШД74122507 Сувилагч 97 Тэнцсэн 5/16/2019
61 3882 АГ85121409 Сувилагч 84 Тэнцсэн 5/16/2019
62 3871 МЮ91072508 Сувилагч 83 Тэнцсэн 5/16/2019
63 3870 ИЛ19850323 Сувилагч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
64 3907 РЗ90111103 Сувилагч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
65 3867 ЗЛ92072209 Сувилагч 81 Тэнцсэн 5/16/2019
66 3879 ГК88102324 Сувилагч 81 Тэнцсэн 5/16/2019
67 3866 СЕ89021200 Сувилагч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
68 3881 ЙЖ91072401 Сувилагч 79 Тэнцсэн 5/16/2019
69 9008 УИ75041808 Сувилагч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
70 3883 МА82060822 Сувилагч 76 Тэнцсэн 5/16/2019
71 9007 ЖМ86061562 Сувилагч 76 Тэнцсэн 5/16/2019
72 3869 ОА92010340 Сувилагч 75 Тэнцсэн 5/16/2019
73 3901 ТК90071711 Сувилагч 74 Тэнцсэн 5/16/2019
74 3878 ЖЮ82052907 Сувилагч 73 Тэнцсэн 5/16/2019
75 3886 ВМ92062303 Сувилагч 72 Тэнцсэн 5/16/2019
76 3905 ДЮ94030509 Сувилагч 72 Тэнцсэн 5/16/2019
77 3887 ПГ92042705 Сувилагч 71 Тэнцсэн 5/16/2019
78 3877 ТА95032709 Сувилагч 70 Тэнцсэн 5/16/2019
79 3908 ВМ90061606 Сувилагч 70 Тэнцсэн 5/16/2019
80 3900 ОИ91031506 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 5/16/2019
81 3874 ЙЗ73040504 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 5/16/2019
82 3888 ПМ93010302 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/16/2019
83 3897 ЙЮ90070109 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/16/2019
84 3917 ОД81061207 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 5/16/2019
85 3876 НЭ91050409 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 5/16/2019
86 3902 СЙ79110305 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/16/2019
87 3890 ЖЖ87042162 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 5/16/2019
88 3868 ЛЮ74091906 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 5/16/2019
89 3895 НП92081508 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 5/16/2019
90 3894 ИС91103108 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 5/16/2019
91 9010 МЮ62022705 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 5/16/2019
92 3374 АГ79022300 УАУ Их эмч 95 Тэнцсэн 5/16/2019
93 3371 ГА83062161 УАУ Их эмч 87 Тэнцсэн 5/16/2019
94 3362 СЮ93040701 УАУ Их эмч 84 Тэнцсэн 5/16/2019
95 3373 УК92101239 УАУ Их эмч 84 Тэнцсэн 5/16/2019
96 3366 ИЭ81120864 УАУ Их эмч 83 Тэнцсэн 5/16/2019
97 3375 УШ90042145 УАУ Их эмч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
98 3378 ЧБ85091500 УАУ Их эмч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
99 3368 ОД89112215 УАУ Их эмч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
100 3377 УМ90031247 УАУ Их эмч 79 Тэнцсэн 5/16/2019
101 3364 УХ89110244 УАУ Их эмч 75 Тэнцсэн 5/16/2019
102 3370 ЙС89053001 УАУ Их эмч 71 Тэнцсэн 5/16/2019
103 3365 МБ89062928 УАУ Их эмч 62 Тэнцээгүй 5/16/2019
104 3369 ФЖ78123000 УАУ Их эмч 62 Тэнцээгүй 5/16/2019
105 3376 УМ89120207 УАУ Их эмч 46 Тэнцээгүй 5/16/2019
106 7200 НЭ94091607 УАУ Их эмч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
107 8204 ЗД97030819 Уламжлалт анагаахын сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/16/2019
108 8203 МЙ92011201 Уламжлалт анагаахын сувилагч 45 Тэнцээгүй 5/16/2019
109 4804 ИЭ88022901 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 72 Тэнцсэн 5/16/2019
110 9920 ЗМ96062207 Хөдөлгөөн засалч 93 Тэнцсэн 5/16/2019
111 9914 ЖК96012406 Хөдөлгөөн засалч 87 Тэнцсэн 5/16/2019
112 9927 ИЗ96031301 Хөдөлгөөн засалч 87 Тэнцсэн 5/16/2019
113 9913 ТД79112503 Хөдөлгөөн засалч 86 Тэнцсэн 5/16/2019
114 9918 ЖЯ94070408 Хөдөлгөөн засалч 86 Тэнцсэн 5/16/2019
115 9924 ЙЖ86052300 Хөдөлгөөн засалч 85 Тэнцсэн 5/16/2019
116 9921 СЭ93110803 Хөдөлгөөн засалч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
117 9925 УЮ89111407 Хөдөлгөөн засалч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
118 9930 УХ89121279 Хөдөлгөөн засалч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
119 9937 ГЮ91031509 Хөдөлгөөн засалч 81 Тэнцсэн 5/16/2019
120 9919 УШ92062887 Хөдөлгөөн засалч 80 Тэнцсэн 5/16/2019
121 9911 ДЮ94043027 Хөдөлгөөн засалч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
122 9916 ИХ95071021 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 5/16/2019
123 9929 АР92061802 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 5/16/2019
124 9915 ВС93010612 Хөдөлгөөн засалч 75 Тэнцсэн 5/16/2019
125 9917 ЗЮ92032003 Хөдөлгөөн засалч 72 Тэнцсэн 5/16/2019
126 9910 НЮ87112760 Хөдөлгөөн засалч 68 Тэнцээгүй 5/16/2019
127 9931 ДМ95032001 Хөдөлгөөн засалч 67 Тэнцээгүй 5/16/2019
128 9926 ИЮ92092067 Хөдөлгөөн засалч 66 Тэнцээгүй 5/16/2019
129 9923 МЛ90081500 Хөдөлгөөн засалч 65 Тэнцээгүй 5/16/2019
130 9934 АЯ92090605 Хөдөлгөөн засалч 63 Тэнцээгүй 5/16/2019
131 9928 РЖ90052607 Хөдөлгөөн засалч 62 Тэнцээгүй 5/16/2019
132 9932 ЖБ96061308 Хөдөлгөөн засалч 61 Тэнцээгүй 5/16/2019
133 9933 АГ92022107 Хөдөлгөөн засалч 61 Тэнцээгүй 5/16/2019
134 9909 АО95082406 Хөдөлгөөн засалч 56 Тэнцээгүй 5/16/2019
135 9922 УХ97030721 Хөдөлгөөн засалч 52 Тэнцээгүй 5/16/2019
136 9912 ИФ92011801 Хөдөлгөөн засалч 36 Тэнцээгүй 5/16/2019
137 8306 ЛЮ93012215 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 5/16/2019
138 8307 ОЮ95100921 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 5/16/2019
139 2502 УС68041818 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 92 Тэнцсэн 5/16/2019
140 2501 УШ69030901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 90 Тэнцсэн 5/16/2019
141 2507 УП92050609 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 90 Тэнцсэн 5/16/2019
142 2506 ОЭ67010400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 85 Тэнцсэн 5/16/2019
143 9004 УШ92052319 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 77 Тэнцсэн 5/16/2019
144 2504 ИЦ86081701 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71 Тэнцсэн 5/16/2019
145 2505 ЧА84120207 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71 Тэнцсэн 5/16/2019
146 2508 ИМ89011001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 56 Тэнцээгүй 5/16/2019
147 8808 ОО96080607 Эх баригч 82 Тэнцсэн 5/16/2019
148 8807 АБ95081901 Эх баригч 24 Тэнцээгүй 5/16/2019
149 4009 УХ88101107 Эх баригч 87 Тэнцсэн 5/16/2019
150 4014 ЙО72060807 Эх баригч 86 Тэнцсэн 5/16/2019
151 4013 ТЖ83091165 Эх баригч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
152 9009 УЕ80020667 Эх баригч 78 Тэнцсэн 5/16/2019
153 4012 МЮ91020428 Эх баригч 77 Тэнцсэн 5/16/2019
154 4015 МЗ91111728 Эх баригч 75 Тэнцсэн 5/16/2019
155 4016 ИЭ91062206 Эх баригч 22 Тэнцээгүй 5/16/2019