Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-05-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4201 РВ75091903 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 5/15/2019
2 4205 ЛД73070401 Эм зүйч 94 Тэнцсэн 5/15/2019
3 3858 ЧЙ66080906 Сувилагч 89 Тэнцсэн 5/15/2019
4 4612 ОО88111419 Бага эмч 84 Тэнцсэн 5/15/2019
5 7508 УХ94021542 Нүүр ам судлалын их эмч 81 Тэнцсэн 5/15/2019
6 4607 ИЙ92122009 Бага эмч 78 Тэнцсэн 5/15/2019
7 8601 ЦГ68021901 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 5/15/2019
8 3004 ДЮ78071544 Насс 76 Тэнцсэн 5/15/2019
9 3865 ЧЕ73022401 Сувилагч 75 Тэнцсэн 5/15/2019
10 4610 ЧИ63101205 Бага эмч 75 Тэнцсэн 5/15/2019
11 3861 МЛ92070409 Сувилагч 72 Тэнцсэн 5/15/2019
12 3860 ЧК82111501 Сувилагч 70 Тэнцсэн 5/15/2019
13 3005 АБ81101006 Насс 67 Тэнцээгүй 5/15/2019
14 1002 РЙ88041209 Арьс гоо заслын эмч 65 Тэнцээгүй 5/15/2019
15 3360 ЧК76031000 УАУ эмч 63 Тэнцээгүй 5/15/2019
16 4613 ВЮ63082703 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 5/15/2019
17 3863 ВЖ90042105 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 5/15/2019
18 4501 ОА89030303 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 5/15/2019
19 4499 ИЛ89090601 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 5/15/2019
20 4611 ДЗ80032704 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 5/15/2019
21 3862 НР92090608 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 5/15/2019
22 5522 УУ93052812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 5/15/2019
23 4498 ДЮ77101664 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 5/15/2019
24 5357 ЛН90091708 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 5/15/2019
25 4609 ДБ87101405 Бага эмч 53 Тэнцээгүй 5/15/2019
26 4204 СБ92090604 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 5/15/2019
27 7013 ЙР90122601 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 5/15/2019
28 4503 ЕК92070401 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 5/15/2019
29 7015 ТЕ84121065 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 5/15/2019
30 8304 ГП99020811 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй 5/15/2019
31 3859 АЕ91030800 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 5/15/2019
32 4504 СА92032700 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 5/15/2019
33 4497 АБ86072502 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 5/15/2019
34 7016 УБ84120414 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 5/15/2019