Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-05-10-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9003 ДО96070201 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 63 Тэнцээгүй 5/10/2019
2 9001 ОЭ73101702 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 54 Тэнцээгүй 5/10/2019
3 9002 ПЮ78031901 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 54 Тэнцээгүй 5/10/2019
4 9004 ЛЮ88091464 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 48 Тэнцээгүй 5/10/2019
5 9010 ГН82030705 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн 5/10/2019
6 9012 ОЭ80031125 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн 5/10/2019
7 9006 АЕ79022680 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн 5/10/2019
8 9013 АР66020900 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн 5/10/2019
9 9007 РР81062062 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 98 Тэнцсэн 5/10/2019
10 9008 ДБ76042104 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн 5/10/2019
11 9005 МЗ88010208 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн 5/10/2019
12 9009 УК97103129 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 91 Тэнцсэн 5/10/2019
13 9011 ОО90082309 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 91 Тэнцсэн 5/10/2019
14 9015 АЮ70102981 Мэс заслын сувилахуй 94 Тэнцсэн 5/10/2019
15 9017 ЖЭ68051201 Мэс заслын сувилахуй 94 Тэнцсэн 5/10/2019
16 9019 ЗЮ78011267 Мэс заслын сувилахуй 94 Тэнцсэн 5/10/2019
17 9014 БЮ73121506 Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн 5/10/2019
18 9016 БЖ89051866 Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн 5/10/2019
19 9018 ИЮ77121825 Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн 5/10/2019
20 9020 БЗ86052803 Нярайн сувилахуй  60 Тэнцээгүй 5/10/2019
21 9022 АЮ70102981 Нярайн сувилахуй  56 Тэнцээгүй 5/10/2019
22 9021 АЯ86040168 Нярайн сувилахуй  54 Тэнцээгүй 5/10/2019
23 9023 ДЗ78011905 Хүүхдийн сувилахуй 85 Тэнцсэн 5/10/2019
24 9025 БЮ84041504 Хүүхдийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 5/10/2019
25 9024 АБ80050101 Хүүхдийн сувилахуй 81 Тэнцсэн 5/10/2019
26 9026 ГБ77061406 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 91 Тэнцсэн 5/10/2019
27 9028 РТ78022765 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 87 Тэнцсэн 5/10/2019
28 9027 ЙО92111601 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 86 Тэнцсэн 5/10/2019
29 9035 ГЮ87070469 Эх барих 94 Тэнцсэн 5/10/2019
30 9039 ТЗ89051261 Эх барих 94 Тэнцсэн 5/10/2019
31 9037 ТИ90012561 Эх барих 93 Тэнцсэн 5/10/2019
32 9031 АР89060210 Эх барих 91 Тэнцсэн 5/10/2019
33 9030 АС85020401 Эх барих 90 Тэнцсэн 5/10/2019
34 9032 БЮ91082420 Эх барих 89 Тэнцсэн 5/10/2019
35 9041 РХ89060411 Эх барих 88 Тэнцсэн 5/10/2019
36 9038 МЗ73090808 Эх барих 86 Тэнцсэн 5/10/2019
37 9033 ГЭ65101201 Эх барих 84 Тэнцсэн 5/10/2019
38 9036 ДМ92111007 Эх барих 83 Тэнцсэн 5/10/2019
39 9040 ТЗ71081000 Эх барих 83 Тэнцсэн 5/10/2019
40 9042 ИЭ78062069 Эх барих 83 Тэнцсэн 5/10/2019
41 9034 БГ87032514 Эх барих 82 Тэнцсэн 5/10/2019
42 9029 ЙТ87080603 Эх барих 78 Тэнцсэн 5/10/2019