Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-18-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1002 ЧИ78112301 Арьс гоо заслын эмч 51 Тэнцээгүй 4/18/2019
2 1005 ТА91012144 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 4/18/2019
3 1017 УЗ92083155 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн 4/18/2019
4 6958 УЕ83111910 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 4/18/2019
5 6987 ЦГ73081511 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 4/18/2019
6 6969 ВМ86011004 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 4/18/2019
7 1016 ЦБ86122936 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 4/18/2019
8 6999 РА89020504 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 4/18/2019
9 6997 ПЮ84120107 Ерөнхий эмч 86 Тэнцсэн 4/18/2019
10 6966 НИ92061609 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 4/18/2019
11 6991 УЮ91093088 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 4/18/2019
12 1021 ФВ75062306 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 4/18/2019
13 1025 УП92013052 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 4/18/2019
14 6962 КА88041403 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 4/18/2019
15 7007 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 4/18/2019
16 1015 УШ91112418 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 4/18/2019
17 1018 ЦГ69022717 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 4/18/2019
18 1024 ЖЯ91063016 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 4/18/2019
19 6970 ЖБ89022487 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 4/18/2019
20 6989 ЦГ66031025 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн 4/18/2019
21 6960 ИЭ85122405 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 4/18/2019
22 6963 ЙК67122507 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 4/18/2019
23 7001 ПЮ92103100 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 4/18/2019
24 7000 АЭ84031563 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 4/18/2019
25 6974 ЧС66061574 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 4/18/2019
26 6983 УШ92032058 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 4/18/2019
27 6981 СЭ73110463 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 4/18/2019
28 1020 ЦГ61021601 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 4/18/2019
29 7003 УС86111005 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 4/18/2019
30 6993 УК89121741 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 4/18/2019
31 6996 УЗ90122928 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 4/18/2019
32 7009 ЧТ68081761 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 4/18/2019
33 1023 ФМ78050506 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 4/18/2019
34 6998 ВЮ88091601 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 4/18/2019
35 6959 ЦГ69082003 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 4/18/2019
36 6990 ЙЛ90081300 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/18/2019
37 6979 ЧЕ68010361 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 4/18/2019
38 6988 ТГ86100105 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 4/18/2019
39 7005 ПЙ92080404 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 4/18/2019
40 6965 ЦГ58122668 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 4/18/2019
41 6973 АЭ71102108 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 4/18/2019
42 6968 МЮ92122101 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 4/18/2019
43 6980 ХЕ88010609 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 4/18/2019
44 6972 ЛД73100407 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 4/18/2019
45 7014 ФЖ74120209 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 4/18/2019
46 7002 УХ88123023 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 4/18/2019
47 1022 ХН85070767 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 4/18/2019
48 6961 ХА86061662 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй 4/18/2019
49 6984 ЛЮ90012260 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй 4/18/2019
50 7006 ТЗ59031865 Ерөнхий эмч 35 Тэнцээгүй 4/18/2019
51 7004 ЧО58042207 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 4/18/2019
52 1301 ШВ84092168 Хавдар судлалын эмч 86 Тэнцсэн 4/18/2019
53 4215 ВО79012801 Эм зүйч 95 Тэнцсэн 4/18/2019
54 4212 УХ91052666 Эм зүйч 93 Тэнцсэн 4/18/2019
55 4217 РВ81021301 Эм зүйч 93 Тэнцсэн 4/18/2019
56 4207 ГЭ78060216 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 4/18/2019
57 4221 ИЦ90031771 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 4/18/2019
58 4213 ЙЮ89050109 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 4/18/2019
59 4223 ИЮ87042770 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 4/18/2019
60 4210 ЕА82101007 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 4/18/2019
61 4214 ЗЮ82091209 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 4/18/2019
62 4205 УВ85010101 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 4/18/2019
63 4220 ЛЕ69022209 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 4/18/2019
64 4209 ДЭ63121211 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 4/18/2019
65 4224 СФ86061901 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй 4/18/2019
66 4204 ШЕ88021029 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 4/18/2019
67 4208 ФД80021508 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 4/18/2019
68 4211 ЕН85122805 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй 4/18/2019
69 4225 РЖ84092909 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй 4/18/2019
70 1026 ФБ81051105 Эм зүйч 92 Тэнцсэн 4/18/2019
71 1015 ЧР71030902 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй 4/18/2019
72 1019 ХБ87101207 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 80 Тэнцсэн 4/18/2019
73 9001 ЧП85061700 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70 Тэнцсэн 4/18/2019
74 1602 ЦГ64062303 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 4/18/2019