Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-17-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1003 ПГ84022712 Бага эмч 82 Тэнцсэн 4/17/2019
2 4620 БЮ91070723 Бага эмч 72 Тэнцсэн 4/17/2019
3 1009 ГН89021613 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
4 4615 МЗ91042020 Бага эмч 66 Тэнцээгүй 4/17/2019
5 4623 КЖ89073016 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 4/17/2019
6 4614 МБ82100202 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 4/17/2019
7 4625 НВ61042806 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 4/17/2019
8 4613 ИХ88111109 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
9 4627 ИГ85090701 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 4/17/2019
10 4631 ТЕ72022386 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 4/17/2019
11 4618 ДБ87411100 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 4/17/2019
12 4626 ТЛ91080914 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 4/17/2019
13 1004 АЖ84062804 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 4/17/2019
14 4612 ГА82062962 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 4/17/2019
15 4624 ГН89081315 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 4/17/2019
16 4622 РЕ87081960 Бага эмч 43 Тэнцээгүй 4/17/2019
17 4619 МЗ91081821 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 4/17/2019
18 4611 МЖ92080304 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 4/17/2019
19 4621 МЮ89033071 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 4/17/2019
20 4630 ТГ75082862 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 4/17/2019
21 2001 СЙ84060211 Гэмтлийн эмч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
22 2002 ХЗ84051806 Гэмтлийн эмч 36 Тэнцээгүй 4/17/2019
23 2301 ХП79071906 Дотрын эмч 61 Тэнцээгүй 4/17/2019
24 2303 КВ77121305 Дотрын эмч 34 Тэнцээгүй 4/17/2019
25 2103 ВЗ91111011 Дүрс оношлогооны эмч 86 Тэнцсэн 4/17/2019
26 5505 СЛ94021206 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 90 Тэнцсэн 4/17/2019
27 5504 МЮ91062907 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
28 5511 ФД90041302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
29 5517 ОИ89012304 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 4/17/2019
30 5508 БЮ93121722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 4/17/2019
31 5516 ПГ91100603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 4/17/2019
32 5519 УП95041482 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 4/17/2019
33 5506 ПБ91082114 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 4/17/2019
34 5512 УУ92051695 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 4/17/2019
35 5513 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй 4/17/2019
36 2510 ЧК64011701 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 83 Тэнцсэн 4/17/2019
37 2511 ЧП87072668 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 82 Тэнцсэн 4/17/2019
38 2506 ХБ66040761 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 81 Тэнцсэн 4/17/2019
39 2507 УП92050609 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 68 Тэнцээгүй 4/17/2019
40 1010 УШ92052319 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 66 Тэнцээгүй 4/17/2019
41 1901 ШБ72111003 Мэдрэлийн эмч 68 Тэнцээгүй 4/17/2019
42 1902 ХИ86040960 Мэдрэлийн эмч 56 Тэнцээгүй 4/17/2019
43 1801 ЕС86081602 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 72 Тэнцсэн 4/17/2019
44 1703 БЮ91022558 Мэс заслын эмч 94 Тэнцсэн 4/17/2019
45 1707 УЮ92040994 Мэс заслын эмч 82 Тэнцсэн 4/17/2019
46 1704 УШ91052011 Мэс заслын эмч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
47 1702 УК93111812 Мэс заслын эмч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
48 1705 УП93022553 Мэс заслын эмч 58 Тэнцээгүй 4/17/2019
49 3009 УУ91102720 Насс 87 Тэнцсэн 4/17/2019
50 3008 ЛЮ90121568 Насс 83 Тэнцсэн 4/17/2019
51 3013 ЧИ67103112 Насс 83 Тэнцсэн 4/17/2019
52 3016 ЧС79012668 Насс 79 Тэнцсэн 4/17/2019
53 3011 УХ90062111 Насс 76 Тэнцсэн 4/17/2019
54 3010 ОЮ90071985 Насс 73 Тэнцсэн 4/17/2019
55 3015 УЗ90080701 Насс 71 Тэнцсэн 4/17/2019
56 3018 УХ91100421 Насс 71 Тэнцсэн 4/17/2019
57 3017 ИЮ90101166 Насс 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
58 3024 ЦВ82081908 Насс 67 Тэнцээгүй 4/17/2019
59 3026 ЦА88041009 Насс 67 Тэнцээгүй 4/17/2019
60 3020 СЮ91032203 Насс 63 Тэнцээгүй 4/17/2019
61 3022 ТИ89102807 Насс 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
62 3025 УХ88102556 Насс 51 Тэнцээгүй 4/17/2019
63 1102 ЧЗ87040966 Нүдний эмч 77 Тэнцсэн 4/17/2019
64 1101 ФА89093032 Нүдний эмч 76 Тэнцсэн 4/17/2019
65 7506 УУ91040146 Насс 83 Тэнцсэн 4/17/2019
66 1001 ЧЗ72031719 Насс 68 Тэнцээгүй 4/17/2019
67 7505 ДЙ94070502 Насс 59 Тэнцээгүй 4/17/2019
68 7507 ШУ89080521 Насс 50 Тэнцээгүй 4/17/2019
69 7501 УХ92040411 Насс 48 Тэнцээгүй 4/17/2019
70 1007 РЮ72022178 Сувилагч 74 Тэнцсэн 4/17/2019
71 5347 ДО97110522 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 4/17/2019
72 5348 СМ97080902 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/17/2019
73 5349 ЙЮ90070109 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/17/2019
74 5353 ОЮ94120401 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
75 5350 УК90021703 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/17/2019
76 5354 ЙЙ95020805 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 4/17/2019
77 5352 ДЮ95090303 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 4/17/2019
78 5346 ПМ93010302 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 4/17/2019
79 5345 ЛН94100801 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 4/17/2019
80 5356 МТ97103002 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 4/17/2019
81 5355 ДИ97061305 Сувилагч 0 Тэнцээгүй 4/17/2019
82 3856 ЖЯ92091604 Сувилагч 94 Тэнцсэн 4/17/2019
83 3836 ЖЯ93051503 Сувилагч 92 Тэнцсэн 4/17/2019
84 3840 ОР89060407 Сувилагч 89 Тэнцсэн 4/17/2019
85 3822 ПЗ91021401 Сувилагч 83 Тэнцсэн 4/17/2019
86 3821 ФЖ71102001 Сувилагч 82 Тэнцсэн 4/17/2019
87 3820 ЖЭ73041309 Сувилагч 81 Тэнцсэн 4/17/2019
88 3834 ЖЬ90062466 Сувилагч 77 Тэнцсэн 4/17/2019
89 3845 ХЕ55060702 Сувилагч 75 Тэнцсэн 4/17/2019
90 3852 ЧД82072101 Сувилагч 75 Тэнцсэн 4/17/2019
91 1011 ПЖ91083104 Сувилагч 74 Тэнцсэн 4/17/2019
92 3841 ЖЛ91101901 Сувилагч 73 Тэнцсэн 4/17/2019
93 3844 ЖЭ81110902 Сувилагч 72 Тэнцсэн 4/17/2019
94 3842 ВВ74122709 Сувилагч 71 Тэнцсэн 4/17/2019
95 3848 КД78111300 Сувилагч 71 Тэнцсэн 4/17/2019
96 3824 РЖ78020808 Сувилагч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
97 3827 КЮ76042024 Сувилагч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
98 3828 ИЭ78102061 Сувилагч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
99 3839 ДЮ68010178 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
100 3854 ОИ91022809 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
101 3825 ЦЕ65082067 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 4/17/2019
102 3830 АГ85121409 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 4/17/2019
103 3846 СЕ89021200 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 4/17/2019
104 3838 ЗЮ79100360 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/17/2019
105 3849 БА91030622 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/17/2019
106 3851 СУ91111808 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
107 3853 НР91051301 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
108 3819 ГК88102367 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 4/17/2019
109 3835 МУ91061000 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 4/17/2019
110 3818 ЧЗ70051803 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 4/17/2019
111 3850 ШЕ72063004 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 4/17/2019
112 3837 ВВ85122504 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 4/17/2019
113 3817 ЖМ87042162 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 4/17/2019
114 3833 УШ91050505 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 4/17/2019
115 3829 ЛЛ91011412 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 4/17/2019
116 3843 МЮ91072505 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 4/17/2019
117 3857 ДУ87051669 Сувилагч 24 Тэнцээгүй 4/17/2019
118 3341 ДМ88012503 УАУ эмч 88 Тэнцсэн 4/17/2019
119 3346 ЙР87072508 УАУ эмч 88 Тэнцсэн 4/17/2019
120 3338 ОЭ88072070 УАУ эмч 85 Тэнцсэн 4/17/2019
121 3353 ЙО90071908 УАУ эмч 85 Тэнцсэн 4/17/2019
122 3345 ЧИ74020302 УАУ эмч 82 Тэнцсэн 4/17/2019
123 3347 ЧМ69071472 УАУ эмч 81 Тэнцсэн 4/17/2019
124 3350 ЧК73042279 УАУ эмч 81 Тэнцсэн 4/17/2019
125 3349 РБ88070207 УАУ эмч 79 Тэнцсэн 4/17/2019
126 3337 ЗК88111100 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 4/17/2019
127 3356 УШ89120635 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 4/17/2019
128 3351 ЖЯ92101702 УАУ эмч 70 Тэнцсэн 4/17/2019
129 3348 УШ90042145 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 4/17/2019
130 3352 УМ90031247 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 4/17/2019
131 3343 ИЭ81120864 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй 4/17/2019
132 3354 ГА83062161 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй 4/17/2019
133 3340 ДО89112215 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 4/17/2019
134 1006 УХ89110244 УАУ эмч 44 Тэнцээгүй 4/17/2019
135 7002 УХ90012097 УАУ эмч 87 Тэнцсэн 4/17/2019
136 7004 УП95121209 УАУ эмч 84 Тэнцсэн 4/17/2019
137 7007 ХВ70112563 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 4/17/2019
138 7005 ВЛ87101501 УАУ эмч 68 Тэнцээгүй 4/17/2019
139 7006 НЭ94091607 УАУ эмч 29 Тэнцээгүй 4/17/2019
140 8201 ЗД97030819 Уламжлалт анагаахын сувилагч 60 Тэнцээгүй 4/17/2019
141 4704 ТА91062829 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 39 Тэнцээгүй 4/17/2019
142 4702 ВЮ79121267 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 32 Тэнцээгүй 4/17/2019
143 4703 РЭ87111722 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 21 Тэнцээгүй 4/18/2019
144 1401 ЖЮ88010323 Халдвартын эмч 77 Тэнцсэн 4/17/2019
145 1403 ТК90060722 Халдвартын эмч 72 Тэнцсэн 4/17/2019
146 1402 ЦБ87112001 Халдвартын эмч 66 Тэнцээгүй 4/17/2019
147 9971 ОО96012904 Хөдөлгөөн засалч 85 Тэнцсэн 4/17/2019
148 9972 ЗЮ94042801 Хөдөлгөөн засалч 75 Тэнцсэн 4/17/2019
149 9103 ШЕ85110416 Шүүхийн анагаах ухаан 64 Тэнцээгүй 4/17/2019
150 9101 ЧО86121414 Шүүхийн анагаах ухаан 62 Тэнцээгүй 4/17/2019
151 9102 ЧП82062475 Шүүхийн анагаах ухаан 61 Тэнцээгүй 4/17/2019
152 8301 ЛЮ93012215 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
153 8303 ОЮ95100921 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
154 8302 СЙ93072402 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 4/17/2019
155 4475 КБ87030104 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 4/17/2019
156 4469 АЮ70102770 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 4/17/2019
157 4479 УШ91080604 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 4/17/2019
158 4481 ЕГ92082908 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 4/17/2019
159 4485 ИЦ88081506 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 4/17/2019
160 4477 УГ75042520 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 4/17/2019
161 4489 НЭ69100262 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 4/17/2019
162 4476 ХК70051408 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 4/17/2019
163 4488 ИЭ72031806 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 4/17/2019
164 4493 ИО80122605 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 4/17/2019
165 4471 ПЮ92052222 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 4/17/2019
166 4492 НЫ86100268 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй 4/17/2019
167 4473 ТЖ71110802 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 4/17/2019
168 4486 СР73092101 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 4/17/2019
169 4491 ИЮ71012064 Эм найруулагч 51 Тэнцээгүй 4/17/2019
170 4468 ДЮ84032101 Эм найруулагч 47 Тэнцээгүй 4/17/2019
171 4490 ИЙ94033009 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 4/17/2019
172 4487 НШ76102068 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 4/17/2019
173 4472 МЯ89020505 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 4/17/2019
174 4478 УЗ88090464 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 4/17/2019
175 4495 ЕВ87102409 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 4/17/2019
176 4494 ПЮ76031900 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 4/17/2019
177 4474 УР75070604 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 4/17/2019
178 1012 НЮ71063000 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 4/17/2019
179 4009 МЗ82010302 Эх баригч 80 Тэнцсэн 4/17/2019
180 4016 УЧ91072827 Эх баригч 78 Тэнцсэн 4/17/2019
181 4017 АЗ93032919 Эх баригч 74 Тэнцсэн 4/17/2019
182 4011 ЧЖ85072601 Эх баригч 71 Тэнцсэн 4/17/2019
183 4010 МЗ91111728 Эх баригч 69 Тэнцээгүй 4/17/2019
184 8810 ИХ96120901 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 4/17/2019
185 4012 ИЮ91062206 Эх баригч 47 Тэнцээгүй 4/17/2019
186 4014 ЖЮ65062525 Эх баригч 38 Тэнцээгүй 4/17/2019