Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-15-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 3334 ИБ90102407 УАУ эмч 74 Тэнцсэн 4/15/2019
2 3004 ЧО86120108 Насс 72 Тэнцсэн 4/15/2019
3 4007 ХИ72071401 Эх баригч 70 Тэнцсэн 4/15/2019
4 3804 ЛЮ74112805 Сувилагч 70 Тэнцсэн 4/15/2019
5 2503 РЭ86042104 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70 Тэнцсэн 4/15/2019
6 4461 ДО67021009 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 4/15/2019
7 5344 ФБ96060164 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 4/15/2019
8 4610 ПГ84022713 Бага эмч 68 Тэнцээгүй 4/15/2019
9 4463 ИЛ89090601 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 4/15/2019
10 6952 ФМ88010462 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/15/2019
11 3802 ЧЙ66080906 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 4/15/2019
12 3810 ЗФ89032715 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/15/2019
13 4467 ПГ85010301 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 4/15/2019
14 3806 ЖЯ93030901 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/15/2019
15 4202 РВ75091903 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 4/15/2019
16 2501 ЕЙ84091827 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 61 Тэнцээгүй 4/15/2019
17 6956 ГЙ93013113 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 4/15/2019
18 4609 ДЗ80032704 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 4/15/2019
19 3803 ЖЯ91022823 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/15/2019
20 3332 УК92101239 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 4/15/2019
21 8807 ИУ90061005 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 4/15/2019
22 6957 МЛ91072205 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 4/15/2019
23 6955 СЙ79092605 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 4/15/2019
24 5501 РС91101919 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 4/15/2019
25 3805 НЭ91050409 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 4/15/2019
26 5502 ЛЮ87072764 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 4/15/2019
27 8808 ОО96080607 Эх баригч 50 Тэнцээгүй 4/15/2019
28 6954 ОА82040332 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 4/15/2019
29 2101 ПК89031637 Дүрс оношлогооны эмч 48 Тэнцээгүй 4/15/2019
30 3005 УШ91091231 Насс 47 Тэнцээгүй 4/15/2019
31 3336 НО78091375 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй 4/15/2019
32 4465 ЕЮ79061509 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 4/15/2019
33 3807 ИП97020307 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 4/15/2019
34 3813 ТК90071711 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 4/15/2019
35 4605 ГН89021613 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 4/15/2019
36 4464 ОА89030303 Эм найруулагч 30 Тэнцээгүй 4/15/2019
37 4460 ГЗ95060106 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 4/15/2019
38 6953 УБ84120414 Ерөнхий эмч 29 Тэнцээгүй 4/15/2019
39 6949 УП90052031 Ерөнхий эмч 27 Тэнцээгүй 4/15/2019