Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
...2019-04-12-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9038 ЙЮ79112809 Сувилагч 88 Тэнцсэн 4/12/2019
2 9036 ДЮ59081023 Сувилагч 71 Тэнцсэн 4/12/2019
3 9020 РЭ94081907 Сувилагч 98 Тэнцсэн 4/12/2019
4 9052 ЧЗ74051261 Сувилагч 96 Тэнцсэн 4/12/2019
5 9025 ОО9121605 Сувилагч 99 Тэнцсэн 4/12/2019
6 9048 ОР93072208 Сувилагч 96 Тэнцсэн 4/12/2019
7 9026 ИП91070408 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
8 9011 ДБ87411100 Сувилагч 80 Тэнцсэн 4/12/2019
9 9044 УД67030407 Сувилагч 98 Тэнцсэн 4/12/2019
10 9019 ЧЕ61011204 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
11 9056 ХВ62061406 Сувилагч 98 Тэнцсэн 4/12/2019
12 9039 ВЮ59082108 Сувилагч 77 Тэнцсэн 4/12/2019
13 9018 БЛ89111514 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
14 9055 ОО94073001 Сувилагч 90 Тэнцсэн 4/12/2019
15 9031 ДЮ79011802 Сувилагч 87 Тэнцсэн 4/12/2019
16 9014 ДЭ74111607 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
17 9047 УС80051307 Сувилагч 96 Тэнцсэн 4/12/2019
18 9053 НР86112668 Сувилагч 84 Тэнцсэн 4/12/2019
19 9050 ЧР82102163 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
20 9027 БИ93100302 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
21 9004 УИ96010343 Сувилагч 88 Тэнцсэн 4/12/2019
22 9007 ИП90020669 Сувилагч 96 Тэнцсэн 4/12/2019
23 9022 ИЦ66020806 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
24 9024 ТЕ 94110308 Сувилагч 88 Тэнцсэн 4/12/2019
25 9049 ЧВ81062606 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
26 9012 ДБ60061901 Сувилагч 88 Тэнцсэн 4/12/2019
27 9001 ОЮ82010607 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
28 9037 УС66032703 Сувилагч 72 Тэнцсэн 4/12/2019
29 9057 ГН87012100 Сувилагч 96 Тэнцсэн 4/12/2019
30 9021 УС 87032503 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
31 9041 ЦБ72123084 Сувилагч 80 Тэнцсэн 4/12/2019
32 9015 ЙС76040406 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
33 9054 НХ89053008 Сувилагч 97 Тэнцсэн 4/12/2019
34 9028 ЕЮ90020201 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
35 9002 ДЕ73052304 Сувилагч 99 Тэнцсэн 4/12/2019
36 9034 ФЖ62051800 Сувилагч 83 Тэнцсэн 4/12/2019
37 9017 ГД74101666 Сувилагч 88 Тэнцсэн 4/12/2019
38 9033 ГЮ75092104 Сувилагч 88 Тэнцсэн 4/12/2019
39 9040 ТЗ64092584 Сувилагч 90 Тэнцсэн 4/12/2019
40 9023 ШЖ71082009 Сувилагч 99 Тэнцсэн 4/12/2019
41 9009 ХМ66020508 Сувилагч 100 Тэнцсэн 4/12/2019
42 9010 ОЕ84082706 Сувилагч 99 Тэнцсэн 4/12/2019
43 9045 ЦЖ71042463 Сувилагч 86 Тэнцсэн 4/12/2019
44 9008 ЧМ85080667 Сувилагч 98 Тэнцсэн 4/12/2019
45 9029 УЕ66061560 Сувилагч 83 Тэнцсэн 4/12/2019
46 9046 ЧЕ67070105 Сувилагч 99 Тэнцсэн 4/12/2019
47 9051 ЛЮ81082700 Сувилагч 90 Тэнцсэн 4/12/2019
48 9016 РП75011003 Сувилагч 98 Тэнцсэн 4/12/2019
49 9058 ФА90052520 Сувилагч 96 Тэнцсэн 4/12/2019
50 9030 РЮ72022178 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/12/2019
51 9042 УЮ96101224 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/12/2019