Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 31 748 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 174 төрөлтөөр буюу 0.6 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 31 974 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 188 хүүхдээр буюу 0.6 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 16 315 буюу 51.0 хувь нь хүү, 15 659 буюу 49.0 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 7 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.9 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 12.7-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 443 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 13.9 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 527 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 16.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 14 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 7 243 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 94 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 4 356 тохиолдол буюу 60.1 хувь нь эрэгтэй, 2 887 буюу 39.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 26 төрлийн 18 863 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 58.2 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1 334 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.0-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-15-ны Төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9027 ЦГ67073011 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал-S/s/0912-10-11  /6 сар/ 79 Тэнцсэн 4/15/2019
2 9028 ИЭ0011508 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал-S/s/0912-10-11  /6 сар/ 80 Тэнцсэн 4/15/2019
3 9019 УК88073130 Бөөрний мэс засал судлал-S/s/0912-10-01  /6 сар/ 100 Тэнцсэн 4/15/2019
4 9054 ОЭ91030960 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 83 Тэнцсэн 4/15/2019
5 9055 ВЕ82091408 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 63 Тэнцээгүй 4/15/2019
6 9056 УХ89010556 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 85 Тэнцсэн 4/15/2019
7 9057 ОЭ87062801 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 78 Тэнцсэн 4/15/2019
8 9058 ФЖ84111324 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 69 Тэнцээгүй 4/15/2019
9 9059 ОЭ87042768 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 85 Тэнцсэн 4/15/2019
10 9060 ЛЮ84040468 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал-S/s/0912-20-01  /6 сар/ 78 Тэнцсэн 4/15/2019