Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-04-10-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо   Үр дүн  Огноо
1 9069 ФМ84102813 Дотор судлал 2010 он Ангиограф/судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ судлал 97 Тэнцсэн 4/10/2019
2 9021 ТЗ89051977 Мэс заслын эмч, 2016 он, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 88 Тэнцсэн 4/10/2019
3 9022 АЮ90091793 Мэс заслын эмч, 2016 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
4 9023 АЮ89062879 Мэс заслын эмч, 2016 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
5 9024 КЖ84040713 Мэс заслын эмч, 2013 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 83 Тэнцсэн 4/10/2019
6 9025 ИЭТ0006489 Мэс заслын эмч, 2016 он, Ач анагаах ухааны их сургууль Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
7 9074 АР91091017   Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
8 9030 БЮ88071206 Арьс судлал, 2017 он, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 97 Тэнцсэн 4/10/2019
9 9031 ЙР88111001 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 99 Тэнцсэн 4/10/2019
10 9032 СЭ88042661 Халдварт өвчин судлал, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 96 Тэнцсэн 4/10/2019
11 9033 ЗФ89071106 Халдвартын эмч, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
12 9034 ПЮ87042023 Халдвартын эмч, 2015 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
13 9035 СА84091311 Халдвартын эмч, 2013 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 95 Тэнцсэн 4/10/2019
14 9036 ПМ88040501 Халдвартын эмч, 2017 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
15 9037 ВЮ90031404 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
16 9038 РН88111762 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 98 Тэнцсэн 4/10/2019
17 9039 КЮ87013163 Халдвартын эмч, 2015 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 94 Тэнцсэн 4/10/2019
18 9040 ЕЮ82062828 Тархвар судлаач эмч, 2010 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
19 9041 НМ89111016 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 98 Тэнцсэн 4/10/2019
20 9042 ЖИ83020607 Халдвартын эмч, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
21 9043 СЭ88060163 Арьсны эмч, 2016 он, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 98 Тэнцсэн 4/10/2019
22 9044 УС88081137 Халдвартын эмч, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 89 Тэнцсэн 4/10/2019
23 9004 ЕБ87070531 Гэмтэл согог заслын эмч, 2015 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Доод мөчний нөхөн сэргээх мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
24 8002 ПП85081805 Дүрс оношилгоо, 2014 он, УГТЭ Дурангийн онош зүй /6 сар/ 95 Тэнцсэн 4/10/2019
25 8003 НЮ88050704 Дүрс оношилгоо, 2014 он, УГТЭ Дурангийн онош зүй /6 сар/ 96 Тэнцсэн 4/10/2019
26 9070 ПЮ88050766   Зүрх судлал 81 Тэнцсэн 4/10/2019
27 9071 ДМ88100905   Зүрх судлал 90 Тэнцсэн 4/10/2019
28 9072 ГА89091360   Зүрх судлал 82 Тэнцсэн 4/10/2019
29 9008 ИК81012701 Дүрс оношилгооны эмч, 2013 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 91 Тэнцсэн 4/10/2019
30 9009 ФМ88113064 Дүрс оношилгоо судлал, 2017 он, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг  Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
31 9010 АН88030702 Дүрс оношилгооны эмч, 2014 он, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
32 9011 ДБ88061300 Дүрс оношилгоо судлал, 2017 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 97 Тэнцсэн 4/10/2019
33 9012 ЛЮ87061318 Дүрс оношилгооны эмч, 2014 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
34 9013 ИЮ86032664 Дүрс оношилгоо судлал, 2014 он, ‘’Ачтан’’ эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
35 9007 ВН83112103 Сэргээн засах эмчилгээний эмч, 2010 он, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль Настан судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
36 9003 ОЮ89051317 Гэмтэл согог судлал, 2017 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Нурууны мэс засал судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
37 9045 ОО84032624 Хүүхдийн эмч,  Нярай, перинаталь судлал 80 Тэнцсэн 4/10/2019
38 9046 РБ87030721 Хүүхдийн эмч, 2014 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Нярай, перинаталь судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
39 9047 ИЮ92022225 Хүүхэд судлал,  Нярай, перинаталь судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
40 9048 ОЮ92040506 Хүүхэд судлал,  Нярай, перинаталь судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
41 9049 ЛЕ78072808 Хүүхдийн эмч, 2010 он, Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төв Нярай, перинаталь судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
42 9050 ГЭ86090701 Хүүхэд судлал, 2014 он Нярай, перинаталь судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
43 8005 ШЗ74021708 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 74 Тэнцсэн 4/10/2019
44 8006 РЮ80082704 Мэдрэл судлал, Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 79 Тэнцсэн 4/10/2019
45 8007 РУ88050601 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 92 Тэнцсэн 4/10/2019
46 8008 ОО88010991 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 74 Тэнцсэн 4/10/2019
47 8009 НУ74102507 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 81 Тэнцсэн 4/10/2019
48 9001 ДЮ85020103 Гэмтэл согог судлал, 2017 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Түлэнхий, хөлдөлт судлал 87 Тэнцсэн 4/10/2019
49 9002 СЗ71111215 Гэмтэл согог засал судлал, 2013 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Түлэнхий, хөлдөлт судлал 91 Тэнцсэн 4/10/2019
50 9006 СБ88122416 Гэмтэл согог заслын эмч, 2016 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
51 9029 МЮ87030801 Хавдар судлал, 2015 он, Анагаахын Шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Хавдрын хими эмчилгээ судлал 90 Тэнцсэн 4/10/2019
52 9005 ДЮ88102497 Гэмтэл согог заслын эмч, 2015 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
53 9073 ШЖ63102078   Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
54 9014 ХБ88030609 Хүүхдийн эмч. 2015 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Хүүхдийн мэдрэл судлал 77 Тэнцсэн 4/10/2019
55 9015 ИЭ0020565 Хүүхэд судлал 2015 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний төв Хүүхдийн мэдрэл судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
56 9016 ХД84012901 Мэдээгүйжүүлэлт, эрчимт эмчилгээний эмч, 2011 он, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
57 9017 КЮ84031723 Мэдээгүйжүүлгийн эмч, 2016 он, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 97 Тэнцсэн 4/10/2019
58 9018 ОО88080227 Мэдээгүйжүүлгийн эмч, 2016 он, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
59 9051 АЯ83061842   Хүүхдийн уушиг судлал 89 Тэнцсэн 4/10/2019
60 9052 ЧЗ86111204 Хүүхдийн эмч, 2014 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
61 9053 ВЮ88050228 Чих хамар хоолойн эмч, 2014 он, ‘’ЭМЖЖ’’ эмнэлэг Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал 86 Тэнцсэн 4/10/2019
62 9026 ЕК84091678 Мэс засал судлал, 2012 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Хэвлийн мэс засал судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
63 8001 УК89021555 Мэс засал судлал, 2017он, УНТЭ Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал  /6 сар/ 70 Тэнцсэн 4/10/2019
64 8010 УД87040802 Чих хамар хоолойн судлал, 2015 он, УНТЭ Чих хамар хоолойн мэс засал судлал /6 сар/ 77 Тэнцсэн 4/10/2019
65 8011 ХЙ86101908 Чих хамар хоолойн судлал, 2015 он, УНТЭ Чих хамар хоолойн мэс засал судлал /6 сар/ 86 Тэнцсэн 4/10/2019
66 9061 УМ89100128 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2014 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
67 9062 ЖЭ72120923 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2008 он, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
68 9063 ОЙ84031001 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
69 9064 БД74020910 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2006 он, Нийслэлийн  нэгдүгээр амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
70 9065 ЧП85061700 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 95 Тэнцсэн 4/10/2019
71 9066 УМ90020109 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал, 2017 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
72 9067 УХ85051801 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Нийслэлийн  нэгдүгээр амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
73 9068 ЙБ82041003 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Нийслэлийн  нэгдүгээр амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
74 8004 СЭ87030734 Хүний их эмч,  Яаралтай тусламж судлал /5 сар/   97 Тэнцсэн 4/10/2019
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо   Үр дүн  Огноо
1 9069 ФМ84102813 Дотор судлал 2010 он Ангиограф/судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ судлал 97 Тэнцсэн 4/10/2019
2 9021 ТЗ89051977 Мэс заслын эмч, 2016 он, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 88 Тэнцсэн 4/10/2019
3 9022 АЮ90091793 Мэс заслын эмч, 2016 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
4 9023 АЮ89062879 Мэс заслын эмч, 2016 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
5 9024 КЖ84040713 Мэс заслын эмч, 2013 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 83 Тэнцсэн 4/10/2019
6 9025 ИЭТ0006489 Мэс заслын эмч, 2016 он, Ач анагаах ухааны их сургууль Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
7 9074 АР91091017   Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
8 9030 БЮ88071206 Арьс судлал, 2017 он, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 97 Тэнцсэн 4/10/2019
9 9031 ЙР88111001 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 99 Тэнцсэн 4/10/2019
10 9032 СЭ88042661 Халдварт өвчин судлал, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 96 Тэнцсэн 4/10/2019
11 9033 ЗФ89071106 Халдвартын эмч, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
12 9034 ПЮ87042023 Халдвартын эмч, 2015 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
13 9035 СА84091311 Халдвартын эмч, 2013 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 95 Тэнцсэн 4/10/2019
14 9036 ПМ88040501 Халдвартын эмч, 2017 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
15 9037 ВЮ90031404 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
16 9038 РН88111762 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 98 Тэнцсэн 4/10/2019
17 9039 КЮ87013163 Халдвартын эмч, 2015 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 94 Тэнцсэн 4/10/2019
18 9040 ЕЮ82062828 Тархвар судлаач эмч, 2010 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
19 9041 НМ89111016 Халдварт өвчин судлал, 2017 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 98 Тэнцсэн 4/10/2019
20 9042 ЖИ83020607 Халдвартын эмч, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 100 Тэнцсэн 4/10/2019
21 9043 СЭ88060163 Арьсны эмч, 2016 он, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 98 Тэнцсэн 4/10/2019
22 9044 УС88081137 Халдвартын эмч, 2016 он, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/ДОХ 89 Тэнцсэн 4/10/2019
23 9004 ЕБ87070531 Гэмтэл согог заслын эмч, 2015 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Доод мөчний нөхөн сэргээх мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
24 8002 ПП85081805 Дүрс оношилгоо, 2014 он, УГТЭ Дурангийн онош зүй /6 сар/ 95 Тэнцсэн 4/10/2019
25 8003 НЮ88050704 Дүрс оношилгоо, 2014 он, УГТЭ Дурангийн онош зүй /6 сар/ 96 Тэнцсэн 4/10/2019
26 9070 ПЮ88050766   Зүрх судлал 81 Тэнцсэн 4/10/2019
27 9071 ДМ88100905   Зүрх судлал 90 Тэнцсэн 4/10/2019
28 9072 ГА89091360   Зүрх судлал 82 Тэнцсэн 4/10/2019
29 9008 ИК81012701 Дүрс оношилгооны эмч, 2013 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 91 Тэнцсэн 4/10/2019
30 9009 ФМ88113064 Дүрс оношилгоо судлал, 2017 он, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг  Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
31 9010 АН88030702 Дүрс оношилгооны эмч, 2014 он, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
32 9011 ДБ88061300 Дүрс оношилгоо судлал, 2017 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 97 Тэнцсэн 4/10/2019
33 9012 ЛЮ87061318 Дүрс оношилгооны эмч, 2014 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
34 9013 ИЮ86032664 Дүрс оношилгоо судлал, 2014 он, ‘’Ачтан’’ эмнэлэг Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
35 9007 ВН83112103 Сэргээн засах эмчилгээний эмч, 2010 он, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль Настан судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
36 9003 ОЮ89051317 Гэмтэл согог судлал, 2017 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Нурууны мэс засал судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
37 9045 ОО84032624 Хүүхдийн эмч,  Нярай, перинаталь судлал 80 Тэнцсэн 4/10/2019
38 9046 РБ87030721 Хүүхдийн эмч, 2014 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Нярай, перинаталь судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
39 9047 ИЮ92022225 Хүүхэд судлал,  Нярай, перинаталь судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
40 9048 ОЮ92040506 Хүүхэд судлал,  Нярай, перинаталь судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
41 9049 ЛЕ78072808 Хүүхдийн эмч, 2010 он, Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төв Нярай, перинаталь судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
42 9050 ГЭ86090701 Хүүхэд судлал, 2014 он Нярай, перинаталь судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
43 8005 ШЗ74021708 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 74 Тэнцсэн 4/10/2019
44 8006 РЮ80082704 Мэдрэл судлал, Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 79 Тэнцсэн 4/10/2019
45 8007 РУ88050601 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 92 Тэнцсэн 4/10/2019
46 8008 ОО88010991 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 74 Тэнцсэн 4/10/2019
47 8009 НУ74102507 Мэдрэл судлал,  Тархины судасны допплерографи /5 сар/ 81 Тэнцсэн 4/10/2019
48 9001 ДЮ85020103 Гэмтэл согог судлал, 2017 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Түлэнхий, хөлдөлт судлал 87 Тэнцсэн 4/10/2019
49 9002 СЗ71111215 Гэмтэл согог засал судлал, 2013 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Түлэнхий, хөлдөлт судлал 91 Тэнцсэн 4/10/2019
50 9006 СБ88122416 Гэмтэл согог заслын эмч, 2016 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
51 9029 МЮ87030801 Хавдар судлал, 2015 он, Анагаахын Шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Хавдрын хими эмчилгээ судлал 90 Тэнцсэн 4/10/2019
52 9005 ДЮ88102497 Гэмтэл согог заслын эмч, 2015 он, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
53 9073 ШЖ63102078   Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
54 9014 ХБ88030609 Хүүхдийн эмч. 2015 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Хүүхдийн мэдрэл судлал 77 Тэнцсэн 4/10/2019
55 9015 ИЭ0020565 Хүүхэд судлал 2015 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний төв Хүүхдийн мэдрэл судлал 93 Тэнцсэн 4/10/2019
56 9016 ХД84012901 Мэдээгүйжүүлэлт, эрчимт эмчилгээний эмч, 2011 он, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
57 9017 КЮ84031723 Мэдээгүйжүүлгийн эмч, 2016 он, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 97 Тэнцсэн 4/10/2019
58 9018 ОО88080227 Мэдээгүйжүүлгийн эмч, 2016 он, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 100 Тэнцсэн 4/10/2019
59 9051 АЯ83061842   Хүүхдийн уушиг судлал 89 Тэнцсэн 4/10/2019
60 9052 ЧЗ86111204 Хүүхдийн эмч, 2014 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 94 Тэнцсэн 4/10/2019
61 9053 ВЮ88050228 Чих хамар хоолойн эмч, 2014 он, ‘’ЭМЖЖ’’ эмнэлэг Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал 86 Тэнцсэн 4/10/2019
62 9026 ЕК84091678 Мэс засал судлал, 2012 он, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Хэвлийн мэс засал судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
63 8001 УК89021555 Мэс засал судлал, 2017он, УНТЭ Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал  /6 сар/ 70 Тэнцсэн 4/10/2019
64 8010 УД87040802 Чих хамар хоолойн судлал, 2015 он, УНТЭ Чих хамар хоолойн мэс засал судлал /6 сар/ 77 Тэнцсэн 4/10/2019
65 8011 ХЙ86101908 Чих хамар хоолойн судлал, 2015 он, УНТЭ Чих хамар хоолойн мэс засал судлал /6 сар/ 86 Тэнцсэн 4/10/2019
66 9061 УМ89100128 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2014 он, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
67 9062 ЖЭ72120923 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2008 он, Нийслэлийн Өргөө амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 96 Тэнцсэн 4/10/2019
68 9063 ОЙ84031001 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
69 9064 БД74020910 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2006 он, Нийслэлийн  нэгдүгээр амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
70 9065 ЧП85061700 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 95 Тэнцсэн 4/10/2019
71 9066 УМ90020109 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал, 2017 он, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 99 Тэнцсэн 4/10/2019
72 9067 УХ85051801 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Нийслэлийн  нэгдүгээр амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 98 Тэнцсэн 4/10/2019
73 9068 ЙБ82041003 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч, 2013 он, Нийслэлийн  нэгдүгээр амаржих газар Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 92 Тэнцсэн 4/10/2019
74 8004 СЭ87030734 Хүний их эмч,  Яаралтай тусламж судлал /5 сар/   97 Тэнцсэн 4/10/2019