Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-03-27-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Суралцах чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1004 ПГ76111003 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 100 Тэнцсэн 3/27/2019
2 1009 ТБ70122705 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 100 Тэнцсэн 3/27/2019
3 1023 ЕЦ90061588 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 98 Тэнцсэн 3/27/2019
4 1019 АЖ95102602 Бага эмч Ариутгагчийн сургалт 97 Тэнцсэн 3/27/2019
5 1015 ЙЙ90122800 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 92 Тэнцсэн 3/27/2019
6 1016 ОЙ87040919 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 92 Тэнцсэн 3/27/2019
7 1028 АЯ88122605 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 87 Тэнцсэн 3/27/2019
8 1031 ВТ91090117 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 87 Тэнцсэн 3/27/2019
9 1002 ВЕ77042011 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 80 Тэнцсэн 3/27/2019
10 1025 ФВ80040108 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 80 Тэнцсэн 3/27/2019
11 1029 КЛ68010628 Бага эмч Ариутгагчийн сургалт 67 Тэнцээнгүй 3/27/2019
12 1001 АЮ91021928 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 61 Тэнцээнгүй 3/27/2019
13 1024 ЕА72031806 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 47 Тэнцээгүй 3/27/2019
14 1022 ВЮ68110912 Бага эмч Ариутгагчийн сургалт 45 Тэнцээгүй 3/27/2019
15 1027 ХЖ77110102 Бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 40 Тэнцээгүй 3/27/2019
16 1321 ХЕ74040108 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/27/2019
17 1404 АР89121404 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 97 Тэнцсэн 3/27/2019
18 1402 НМ93071106 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/27/2019
19 1319 ЙИ93111704 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/27/2019
20 1394 ЙО88010409 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/27/2019
21 1412 ОЮ93091541 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/27/2019
22 1336 ЙП96041021 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/27/2019
23 1391 РГ92100828 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/27/2019
24 1414 ВЮ89051004 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/27/2019
25 9011 ЕЦ79120963 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/27/2019
26 1343 МЗ93062882 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 92 Тэнцсэн 3/27/2019
27 1353 ЕН92070303 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
28 1329 НЙ89120301 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 90 Тэнцсэн 3/27/2019
29 1389 ЕЛ93070204 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 89 Тэнцсэн 3/27/2019
30 1406 БЮ90120802 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 89 Тэнцсэн 3/27/2019
31 1303 АЗ95081502 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 89 Тэнцсэн 3/27/2019
32 1390 ПБ93102905 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 86 Тэнцсэн 3/27/2019
33 1398 ОБ89102901 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 85 Тэнцсэн 3/27/2019
34 1418 АО74102409 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 85 Тэнцсэн 3/27/2019
35 1416 ОЮ95013009 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/27/2019
36 1323 ДЖ85061701 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/27/2019
37 9028 ЗВ67041408 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 83 Тэнцсэн 3/27/2019
38 1396 ИП91010404 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 82 Тэнцсэн 3/27/2019
39 1328 МР93081602 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 82 Тэнцсэн 3/27/2019
40 9018 РТ95122803 Сувилагч Нярайн сувилахуй 82 Тэнцсэн 3/27/2019
41 1348 ЛЮ93031401 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/27/2019
42 1327 ОЕ92101716 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 80 Тэнцсэн 3/27/2019
43 9027 ВЮ73051805 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 80 Тэнцсэн 3/27/2019
44 1350 ЕЦ94080701 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/27/2019
45 1209 ВЙ89020625 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 77 Тэнцсэн 3/27/2019
46 1334 ИЮ89103061 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 77 Тэнцсэн 3/27/2019
47 1206 ШУ91100905 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 76 Тэнцсэн 3/27/2019
48 1315 ОО96072823 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 73 Тэнцсэн 3/27/2019
49 1352 МА88050708 Сувилагч Нүдний сувилауй 72 Тэнцсэн 3/27/2019
50 1208 ИЗ91032507 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 71 Тэнцсэн 3/27/2019
51 1333 НН78071964 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 70 Тэнцсэн 3/27/2019
52 1411 МЗ76070702 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 69 Тэнцээгүй 3/27/2019
53 1326 ОА19950921 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 69 Тэнцээгүй 3/27/2019
54 1344 ОЮ97061700 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/27/2019
55 1153 ББ69111808 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 65 Тэнцээгүй 3/27/2019
56 1317 ДЮ77052468 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 65 Тэнцээгүй 3/27/2019
57 1342 ГГ94050400 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 63 Тэнцээгүй 3/27/2019
58 9025 УП98022703 Сувилагч Мэс заслын сувилагч 62 Тэнцээгүй 3/27/2019
59 1410 ВЮ75022523 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/27/2019
60 1207 ЙВ92010907 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/27/2019
61 1399 МЭ75100906 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 3/27/2019
62 9030 ЖЮ96111708 Сувилагч Хавдрын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 3/27/2019
63 1395 АЭ80022601 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 56 Тэнцээгүй 3/27/2019
64 1322 ТА94070900 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 56 Тэнцээгүй 3/27/2019
65 1400 МЮ95102601 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 55 Тэнцээгүй 3/27/2019
66 1409 УК97013113 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 55 Тэнцээгүй 3/27/2019
67 1332 ВЕ83121603 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 55 Тэнцээгүй 3/27/2019
68 9029 ОЛ96030502 Сувилагч Хавдрын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
69 1403 ШУ95010101 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 3/27/2019
70 1413 ЖБ95080321 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 48 Тэнцээгүй 3/27/2019
71 1307 ОР88021206 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 45 Тэнцээгүй 3/27/2019
72 1417 ОЗ82091507 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 44 Тэнцээгүй 3/27/2019
73 1155 ЖЯ94080707 Сувилагч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 37 Тэнцээгүй 3/27/2019
74 9032 ЧБ66040161 Сувилагч Бамбуу 37 Тэнцээгүй 3/27/2019
75 1359 ЛМ96032906 Сувилагч Нярайн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/27/2019
76 1355 ИС92060608 Сувилагч Нярайн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/27/2019
77 1382 МО89111803 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/27/2019
78 1368 ЙМ90111903 Сувилагч Арьсны сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/27/2019
79 1357 СЖ96102903 Сувилагч Нярайн сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
80 1361 ЙУ96022303 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 86 Тэнцсэн 3/27/2019
81 1356 ДК81020101 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 85 Тэнцсэн 3/27/2019
82 1365 ВТ91120203 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 82 Тэнцсэн 3/27/2019
83 1358 ДЮ89041604 Сувилагч Нярайн сувилахуй 77 Тэнцсэн 3/27/2019
84 1369 ВЙ84060108 Сувилагч Нярайн сувилахуй 76 Тэнцсэн 3/27/2019
85 1370 ВЮ91101609 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 73 Тэнцсэн 3/27/2019
86 1381 ДЗ82060107 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 70 Тэнцсэн 3/27/2019
87 1375 МД86080567 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 67 Тэнцээгүй 3/27/2019
88 1364 ДЮ93101603 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 66 Тэнцээгүй 3/27/2019
89 1374 ДИ92021902 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/27/2019
90 1362 АЮ76090302 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/27/2019
91 1383 ЙА94112301 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/27/2019
92 1384 НФ91061006 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/27/2019
93 1385 РД93030400 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 60 Тэнцээгүй 3/27/2019
94 1379 ЙС96030807 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
95 1388 ТГ89100901 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 51 Тэнцээгүй 3/27/2019
96 1376 БЮ74052807 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 3/27/2019
97 1366 ТЯ71101702 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 44 Тэнцээгүй 3/27/2019
98 1360 РС94090426 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 42 Тэнцээгүй 3/27/2019
99 1371 НЭ96101501 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 41 Тэнцээгүй 3/27/2019
100 1517 ЦЗ73122060 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/27/2019
101 1532 ЛА90071701 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/27/2019
102 1526 ОР89072417 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 97 Тэнцсэн 3/27/2019
103 1510 ПЯ90052767 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/27/2019
104 1505 ВЭ82041505 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/27/2019
105 1512 УА86072122 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 79 Тэнцсэн 3/27/2019
106 1522 ПА77072209 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/27/2019
107 1513 ЕТ77022407 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 75 Тэнцсэн 3/27/2019
108 1523 ОР89013006 Сувилагч Арьсны сувилахуй 74 Тэнцсэн 3/27/2019
109 1509 ИЙ87011318 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 70 Тэнцсэн 3/27/2019
110 1530 ЙК92041902 Сувилагч Нярайн сувилахуй 70 Тэнцсэн 3/27/2019
111 1514 ИЦ71022566 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 63 Тэнцээгүй 3/27/2019
112 1531 ЧГ69031565 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 58 Тэнцээгүй 3/27/2019
113 1518 ДЛ88121904 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 46 Тэнцээгүй 3/27/2019
114 1534 ИД90020108 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 44 Тэнцээгүй 3/27/2019
115 1450 МЗ74041789 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/27/2019
116 1443 ЖН80050861 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/27/2019
117 1444 ЛЮ94061008 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/27/2019
118 1463 ЛЖ80040308 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 97 Тэнцсэн 3/27/2019
119 1428 ЕП72031226 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/27/2019
120 1464 НГ96120806 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/27/2019
121 1436 УХ95110321 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/27/2019
122 1461 ДС73102207 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 93 Тэнцсэн 3/27/2019
123 1419 ЗЮ78011267 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
124 1430 РФ96011304 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
125 9035 ПО96070624 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
126 1468 ЕУ94050601 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 90 Тэнцсэн 3/27/2019
127 1421 ЗФ88062403 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 89 Тэнцсэн 3/27/2019
128 1438 ЕЭ78082678 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 89 Тэнцсэн 3/27/2019
129 1431 ЗН94032402 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 88 Тэнцсэн 3/27/2019
130 1459 СК68020806 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 88 Тэнцсэн 3/27/2019
131 9036 БЮ96082809 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 88 Тэнцсэн 3/27/2019
132 1188 ЖВ87032104 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/27/2019
133 1446 АН94090709 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/27/2019
134 1452 ЖГ92020403 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 83 Тэнцсэн 3/27/2019
135 1424 СЛ77091603 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 82 Тэнцсэн 3/27/2019
136 1432 ОЭ91100109 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/27/2019
137 1222 ЖЕ81062766 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 80 Тэнцсэн 3/27/2019
138 1453 РЖ95090607 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/27/2019
139 1467 НЭ97082604 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/27/2019
140 9017 РИ91081107 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 78 Тэнцсэн 3/27/2019
141 1426 ЕК91120609 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 76 Тэнцсэн 3/27/2019
142 1429 ЙР73100364 Сувилагч Арьсны сувилахуй 72 Тэнцсэн 3/27/2019
143 1435 ОЮ92012306 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/27/2019
144 1437 АЮ91033026 Сувилагч Нярайн сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/27/2019
145 1470 РН93013108 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 67 Тэнцээгүй 3/27/2019
146 1340 УК89030486 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 66 Тэнцээгүй 3/27/2019
147 1341 УУ89080303 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 66 Тэнцээгүй 3/27/2019
148 1462 ОЭ68030605 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 62 Тэнцээгүй 3/27/2019
149 9033 ХВ80050603 Сувилагч СЭМҮТ 62 Тэнцээгүй 3/27/2019
150 1440 АЕ85012465 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 60 Тэнцээгүй 3/27/2019
151 1451 АГ96010301 Сувилагч Арьсны сувилахуй 60 Тэнцээгүй 3/27/2019
152 1338 ИХ96063001 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 59 Тэнцээгүй 3/27/2019
153 1456 СЖ92082111 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 59 Тэнцээгүй 3/27/2019
154 1457 АХ95092609 Сувилагч Нярайн сувилахуй 58 Тэнцээгүй 3/27/2019
155 9037 ОМ68090205 Сувилагч Сэргээн засах 58 Тэнцээгүй 3/27/2019
156 1460 СД90032607 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 57 Тэнцээгүй 3/27/2019
157 1433 АП95032003 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 54 Тэнцээгүй 3/27/2019
158 1449 АО88102924 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
159 1458 ЙЗ94081506 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
160 9026 НЮ82100507 Сувилагч Мэс заслын сувилагч 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
161 9034 ОЕ95092304 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
162 1427 ОП94110702 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 47 Тэнцээгүй 3/27/2019
163 9021 ЙЗ91112309 Сувилагч ЭМБМА 42 Тэнцээгүй 3/27/2019
164 1454 СП90090600 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 39 Тэнцээгүй 3/27/2019
165 1472 РП91060701 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/27/2019
166 1479 РС79072306 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/27/2019
167 1474 РП93051205 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/27/2019
168 1480 РЮ69121768 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 97 Тэнцсэн 3/27/2019
169 1495 ОЮ95113005 Сувилагч Нярайн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/27/2019
170 1497 КЮ85040161 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/27/2019
171 1476 РЗ75080409 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/27/2019
172 1498 НТ89040129 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/27/2019
173 1473 РБ88072807 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
174 1478 РЗ73032808 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
175 1493 СШ82070504 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/27/2019
176 1489 ГГ86082308 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 90 Тэнцсэн 3/27/2019
177 1500 КЮ91092001 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 90 Тэнцсэн 3/27/2019
178 1471 РП76112100 Сувилагч Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 89 Тэнцсэн 3/27/2019
179 1477 РЗ82030703 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/27/2019
180 1494 КГ78012708 Сувилагч Нярайн сувилахуй 83 Тэнцсэн 3/27/2019
181 1475 РН88043063 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/27/2019
182 1501 РУ94050807 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/27/2019
183 1487 ЛГ80042702 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 75 Тэнцсэн 3/27/2019
184 1492 ЗМ96010409 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 74 Тэнцсэн 3/27/2019
185 1496 КМ97040803 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 72 Тэнцсэн 3/27/2019
186 1490 УС66071909 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 70 Тэнцсэн 3/27/2019
187 1503 ЙР71050402 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 69 Тэнцээгүй 3/27/2019
188 1486 МЛ78040628 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/27/2019
189 1481 СЮ82062303 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 53 Тэнцээгүй 3/27/2019
190 1491 ОК87031423 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 53 Тэнцээгүй 3/27/2019
191 1484 ОГ84091406 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 52 Тэнцээгүй 3/27/2019
192 1482 ЙП94030906 Сувилагч Нярайн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 3/27/2019
193 1013 СР96020101 УАУ-ны бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 79 Тэнцсэн 3/27/2019
194 1010 ЖМ93081108 УАУ-ны бага эмч Ариутгагчийн сургалт 57 Тэнцээгүй 3/27/2019
195 1014 ЙК84052009 УАУ-ны бага эмч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 26 Тэнцээгүй 3/27/2019