Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-03-26-ны төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Суралцах чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9014 Тулга Дүрс оношилгооны техникч Компьютер 97 Тэнцсэн 3/26/2019
2 1038 АХ96030604 Дүрс оношилгооны техникч Диализын техникчийн сургалт 96 Тэнцсэн 3/26/2019
3 1036 ГН79040900 Дүрс оношилгооны техникч Диализын техникчийн сургалт 95 Тэнцсэн 3/26/2019
4 1039 ИЖ96042001 Дүрс оношилгооны техникч Диализын техникчийн сургалт 91 Тэнцсэн 3/26/2019
5 1037 ОС96042508 Дүрс оношилгооны техникч Диализын техникчийн сургалт 63 Тэнцээгүй 3/26/2019
6 1035 АЯ94110302 Дүрс оношилгооны техникч Диализын техникчийн сургалт 31 Тэнцээгүй 3/26/2019
7 1057 МЮ95010401 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 99 Тэнцсэн 3/26/2019
8 1063 СП88123103 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 92 Тэнцсэн 3/26/2019
9 1062 ОЮ94121809 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 86 Тэнцсэн 3/26/2019
10 1067 ВО98080100 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 74 Тэнцсэн 3/26/2019
11 1042 ПЮ87021504 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 73 Тэнцсэн 3/26/2019
12 1053 ГЕ98052919 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 73 Тэнцсэн 3/26/2019
13 1050 ПК96031509 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 59 Тэнцээгүй 3/26/2019
14 1044 ТА97062821 Лабораторийн техникч/лаборант Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 51 Тэнцээгүй 3/26/2019
15 1047 УС88100147 Лабораторийн техникч/лаборант Дархлаа судлалын техникийн сургалт 95 Тэнцсэн 3/26/2019
16 1056 ГЭ87100309 Лабораторийн техникч/лаборант Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 98 Тэнцсэн 3/26/2019
17 1048 ЙЖ93012510 Лабораторийн техникч/лаборант Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 90 Тэнцсэн 3/26/2019
18 1065 ПЕ94040601 Лабораторийн техникч/лаборант Серологи судлалын техникчийн сургалт 99 Тэнцсэн 3/26/2019
19 1055 ВТ94092622 Лабораторийн техникч/лаборант Серологи судлалын техникчийн сургалт 80 Тэнцсэн 3/26/2019
20 1054 ДО96070201 Лабораторийн техникч/лаборант Серологи судлалын техникчийн сургалт 70 Тэнцсэн 3/26/2019
21 1060 МЗ75010606 Лабораторийн техникч/лаборант Серологи судлалын техникчийн сургалт 35 Тэнцээгүй 3/26/2019
22 1058 ИЦ87030684 Лабораторийн техникч/лаборант Эд судлалын техникчийн сургалт 88 Тэнцсэн 3/26/2019
23 1066 ТА95051974 Лабораторийн техникч/лаборант Эд судлалын техникчийн сургалт 79 Тэнцсэн 3/26/2019
24 1040 НЭ89030329 Лабораторийн техникч/лаборант Эд судлалын техникчийн сургалт 60 Тэнцээгүй 3/26/2019
25 1196 АР97092801 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
26 1214 ЙЭ92010300 Сувилагч Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
27 1230 ДМ87092905 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
28 1215 ЙЛ88030801 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
29 1220 УЕ67082705 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
30 1235 ШВ72051301 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
31 1267 ЙВ92112306 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
32 1274 БЮ95120109 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
33 1284 ГЮ91012502 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
34 1302 ДД75082401 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
35 1294 ЗЙ88010501 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 97 Тэнцсэн 3/26/2019
36 1194 ЙВ93110704 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/26/2019
37 1218 ПБ87112705 Сувилагч Арьсны сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/26/2019
38 1281 ЙЮ89042881 Сувилагч Мэдрэлийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
39 1225 МБ88062403 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/26/2019
40 1232 ПЖ91083104 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/26/2019
41 1219 ДЮ87121469 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/26/2019
42 1226 АК96110502 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/26/2019
43 1293 ОМ85020207 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/26/2019
44 1255 ЙР97051501 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 92 Тэнцсэн 3/26/2019
45 1289 ПЯ90112321 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 92 Тэнцсэн 3/26/2019
46 1256 ЧА71052501 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/26/2019
47 1286 ЖБ96072907 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/26/2019
48 1223 УВ87122609 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/26/2019
49 1298 СВ94012100 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 86 Тэнцсэн 3/26/2019
50 1224 АИ75061405 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/26/2019
51 1251 ЙБ90041805 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 83 Тэнцсэн 3/26/2019
52 1191 ЖЭ89121366 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/26/2019
53 1244 ЙМ93022801 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/26/2019
54 1245 ОА92062901 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 80 Тэнцсэн 3/26/2019
55 1229 ЛД93011103 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 79 Тэнцсэн 3/26/2019
56 1252 ИС94080506 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 78 Тэнцсэн 3/26/2019
57 1217 ТЕ94011008 Сувилагч Нярайн сувилахуй 76 Тэнцсэн 3/26/2019
58 1237 ЙЮ81111501 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 74 Тэнцсэн 3/26/2019
59 1216 АИ92040502 Сувилагч Нярайн сувилахуй 73 Тэнцсэн 3/26/2019
60 1253 ЙД91052904 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 73 Тэнцсэн 3/26/2019
61 1241 СЮ85012400 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 72 Тэнцсэн 3/26/2019
62 1189 ЧЙ68120569 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 69 Тэнцээгүй 3/26/2019
63 1243 ХБ86032401 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 69 Тэнцээгүй 3/26/2019
64 1269 УШ91050164 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 69 Тэнцээгүй 3/26/2019
65 1265 ЛА83042104 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/26/2019
66 1300 ЙЮ90092521 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/26/2019
67 1242 ГН95040101 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 67 Тэнцээгүй 3/26/2019
68 1195 НХ97031507 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 66 Тэнцээгүй 3/26/2019
69 1211 НЩ77121561 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 65 Тэнцээгүй 3/26/2019
70 1282 АМ93020105 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 65 Тэнцээгүй 3/26/2019
71 1227 НС96051009 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 64 Тэнцээгүй 3/26/2019
72 1246 НЩ63110181 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 64 Тэнцээгүй 3/26/2019
73 1247 ЙЙ82091307 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 64 Тэнцээгүй 3/26/2019
74 1187 ПН94111500 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 63 Тэнцээгүй 3/26/2019
75 1193 УУ90122029 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 63 Тэнцээгүй 3/26/2019
76 1210 ИЦ91040602 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 63 Тэнцээгүй 3/26/2019
77 1213 ЖЯ91111909 Сувилагч Нярайн сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/26/2019
78 1248 НЩ90010461 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/26/2019
79 1299 АЙ93063000 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/26/2019
80 1190 ЕЙ76072901 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/26/2019
81 1239 ТИ88060968 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 61 Тэнцээгүй 3/26/2019
82 1228 ДВ95022301 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 60 Тэнцээгүй 3/26/2019
83 1264 ЙР92040809 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 60 Тэнцээгүй 3/26/2019
84 1236 ВЭ85100403 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 58 Тэнцээгүй 3/26/2019
85 1285 ЙП91041204 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 57 Тэнцээгүй 3/26/2019
86 1192 ГЗ92092000 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/26/2019
87 1204 ПА95111103 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 51 Тэнцээгүй 3/26/2019
88 1283 ИТ91080503 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 51 Тэнцээгүй 3/26/2019
89 1249 ЛЛ93080108 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 50 Тэнцээгүй 3/26/2019
90 1261 ГЮ91033106 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 49 Тэнцээгүй 3/26/2019
91 1231 ОГ92061106 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 3/26/2019
92 1275 ЙБ92040301 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 35 Тэнцээгүй 3/26/2019
93 1287 МЛ83060909 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 35 Тэнцээгүй 3/26/2019
94 1128 АН94121206 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 34 Тэнцээгүй 3/26/2019
95 1095 ПЮ77093000 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 85 Тэнцсэн 3/26/2019
96 1082 НО93071601 Сувилагч Ариутгагчийн сургалт 57 Тэнцээгүй 3/26/2019
97 1084 ОБ93060807 Сувилагч Арьсны сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
98 1173 УП93121305 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 80 Тэнцсэн 3/26/2019
99 1131 ЙР92021608 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 52 Тэнцээгүй 3/26/2019
100 1117 ПЮ86020666 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 74 Тэнцсэн 3/26/2019
101 1087 ДД91032310 Сувилагч Гэмтэл согогийн сувилахуй 49 Тэнцээгүй 3/26/2019
102 1158 СГ89112502 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 97 Тэнцсэн 3/26/2019
103 1159 АД97030822 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн 3/26/2019
104 1171 ОЭ88093067 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/26/2019
105 1141 ДЭ68082003 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
106 1125 БД96020401 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/26/2019
107 1147 ДР88110801 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 63 Тэнцээгүй 3/26/2019
108 1142 ДЭ78053004 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 28 Тэнцээгүй 3/26/2019
109 1071 ЙВ86090406 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
110 9012 ГГ90032303 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 97 Тэнцсэн 3/26/2019
111 1073 ГЗ96082102 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 82 Тэнцсэн 3/26/2019
112 9015 ДЮ93041902 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 64 Тэнцээгүй 3/26/2019
113 9016 ОР93072208 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 60 Тэнцээгүй 3/26/2019
114 1105 ИО70112001 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 13 Тэнцээгүй 3/26/2019
115 1070 ДК79012701 Сувилагч Дархлаажуулалтын сувилахуй 92 Тэнцсэн 3/26/2019
116 1186 РЙ95122002 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 78 Тэнцсэн 3/26/2019
117 1132 БИ96071204 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
118 1130 МК90010109 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
119 1133 АЯ95021861 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
120 1149 ГЙ88081600 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
121 1129 ПЕ93011321 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/26/2019
122 1076 ИЖ94111708 Сувилагч Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
123 1176 ЙИ90070827 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
124 1185 АМ94080600 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
125 1184 УШ95040621 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/26/2019
126 1183 ББ91032223 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/26/2019
127 1170 НХ70110503 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/26/2019
128 1162 ЦД73080101 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 58 Тэнцээгүй 3/26/2019
129 1168 ВИ72083004 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 55 Тэнцээгүй 3/26/2019
130 1175 ПБ82070465 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 51 Тэнцээгүй 3/26/2019
131 1135 ЧБ83031700 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
132 1136 МР93021102 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 90 Тэнцсэн 3/26/2019
133 1134 УС73012006 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 76 Тэнцсэн 3/26/2019
134 1154 АС70112006 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 76 Тэнцсэн 3/26/2019
135 1115 ЙЮ75040345 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 94 Тэнцсэн 3/26/2019
136 1080 УК93020929 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/26/2019
137 1103 ОО96033109 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 57 Тэнцээгүй 3/26/2019
138 1088 ХВ76022908 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 56 Тэнцээгүй 3/26/2019
139 1092 ОЖ96081405 Сувилагч Мэс заслын сувилахуй 55 Тэнцээгүй 3/26/2019
140 1120 ЛЮ82082706 Сувилагч Нүдний сувилауй 67 Тэнцээгүй 3/26/2019
141 1075 ЙМ90070309 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
142 1089 ЙИ89081200 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 77 Тэнцсэн 3/26/2019
143 1100 ФА73122909 Сувилагч Нүүр амны сувилахуй 73 Тэнцсэн 3/26/2019
144 1146 ГН94052701 Сувилагч Нярайн сувилахуй 87 Тэнцсэн 3/26/2019
145 9013 ОГ90112502 Сувилагч Нярайн сувилахуй 62 Тэнцээгүй 3/26/2019
146 1099 ИЧ86082205 Сувилагч Сэргээн засахын сувилахуй 88 Тэнцсэн 3/26/2019
147 1172 ХК74111601 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
148 1179 УД74062484 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
149 1174 АМ89020601 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/26/2019
150 1124 ХМ73112066 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
151 1127 АС80030207 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
152 1137 УР74060709 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
153 1123 УШ72041308 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/26/2019
154 1106 УД69031805 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
155 1122 МЮ75071208 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
156 1107 ОЛ84031067 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 99 Тэнцсэн 3/26/2019
157 1112 ДЮ76052900 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/26/2019
158 1108 РФ90122663 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 92 Тэнцсэн 3/26/2019
159 1069 РА74022509 Сувилагч Халдварт өвчний сувилахуй 51 Тэнцээгүй 3/26/2019
160 1165 ПЛ94020603 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
161 1164 ИО96040205 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 93 Тэнцсэн 3/26/2019
162 1114 ПЮ84100222 Сувилагч Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 67 Тэнцээгүй 3/26/2019
163 1166 РФ86040469 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 80 Тэнцсэн 3/26/2019
164 1140 ДЛ86110800 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 100 Тэнцсэн 3/26/2019
165 1144 ДМ76021507 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 3/26/2019
166 1110 УЮ90032529 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
167 1090 РН89112367 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
168 1111 ОР95022806 Сувилагч Хүүхдийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
169 1161 ЖЮ96041060 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 98 Тэнцсэн 3/26/2019
170 1116 ИВ94080505 Сувилагч Цус, хавдрын сувилахуй 65 Тэнцээгүй 3/26/2019
171 1118 ЙЖ91100905 Сувилагч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 49 Тэнцээгүй 3/26/2019
172 1079 ХГ68111266 Сувилагч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 42 Тэнцээгүй 3/26/2019
173 1182 УХ93012525 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 68 Тэнцээгүй 3/26/2019
174 1148 СЕ94062422 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 81 Тэнцсэн 3/26/2019
175 1151 УК94020707 Сувилагч Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 77 Тэнцсэн 3/26/2019
176 1178 ИГ93062009 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 70 Тэнцсэн 3/26/2019
177 1138 ТЯ95110303 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 96 Тэнцсэн 3/26/2019
178 1139 ПЖ94031205 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 3/26/2019
179 1083 РН73091266 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 86 Тэнцсэн 3/26/2019
180 1085 УГ86070669 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 79 Тэнцсэн 3/26/2019
181 1093 ИД91021010 Сувилагч Яаралтай тусламжийн сувилахуй 50 Тэнцээгүй 3/26/2019
182 1541 МЬ88091849 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч Монголын УАУ-ны бариа заслын сувилахуй 86 Тэнцсэн 3/26/2019
183 1542 СЗ76012003 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч Монголын УАУ-ны бариа заслын сувилахуй 48 Тэнцээгүй 3/26/2019
184 1554 ОР87052411 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 91 Тэнцсэн 3/26/2019
185 1553 СК93050707 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 73 Тэнцсэн 3/26/2019
186 1557 СЭ89012305 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 53 Тэнцээгүй 3/26/2019
187 1550 ИЮ90111585 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 47 Тэнцээгүй 3/26/2019
188 1555 ЦГ69092108 Эх баригч Э'М-н бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт 27 Тэнцээгүй 3/26/2019
189 9009 ИЧ77122004   Ариутгагчийн сургалт 49 Тэнцээгүй 3/26/2019