Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-02-27-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 8001 УЮ94120608 Бага эмч 72 Тэнцсэн 2/27/2019
2 4602 УД88061002 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 2/27/2019
3 2301 ЧД67122809 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн 2/27/2019
4 5501 БЗ91121106 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 2/27/2019
5 5502 УБ84120414 Ерөнхий эмч 29 Тэнцээгүй 2/27/2019
6 6949 НЭ84021978 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 2/27/2019
7 6950 ХН66120860 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 2/27/2019
8 6954 ЦБ87112001 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 2/27/2019
9 6956 МЮ89063009 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 2/27/2019
10 6952 СЭ73110463 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 2/27/2019
11 6948 КМ92121008 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 2/27/2019
12 6951 ХГ80062406 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 2/27/2019
13 6953 ВЮ88091601 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 2/27/2019
14 2501 ХП67112064 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 49 Тэнцээгүй 2/27/2019
15 3004 МН89070565 Насс 44 Тэнцээгүй 2/27/2019
16 3005 УЗ90080701 Насс 54 Тэнцээгүй 2/27/2019
17 3010 АЮ91041945 Насс 73 Тэнцсэн 2/27/2019
18 5344 ТА96112706 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 2/27/2019
19 3805 МТ97103002 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 2/27/2019
20 3802 МА90111501 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 2/27/2019
21 3331 ЧК76031000 УАУ эмч 56 Тэнцээгүй 2/27/2019
22 3332 ЧП83082378 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 2/27/2019
23 7001 УА96012055 УАУ эмч 69 Тэнцээгүй 2/27/2019
24 7002 УП94031227 УАУ эмч 79 Тэнцсэн 2/27/2019
25 8201 ЗД97030819 Уламжлалт анагаахын сувилагч 61 Тэнцээгүй 2/27/2019
26 4701 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 71 Тэнцсэн 2/27/2019
27 1501 ХЙ87091470 Чих хамар хоолойн эмч 84 Тэнцсэн 2/27/2019
28 4202 УХ91033008 Эм зүйч 45 Тэнцээгүй 2/27/2019
29 4204 РВ75091903 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 2/27/2019
30 4464 НЦ89091062 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 2/27/2019
31 4465 ОА89030303 Эм найруулагч 47 Тэнцээгүй 2/27/2019
32 1601 ТЖ70090205 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 60 Тэнцээгүй 2/27/2019
33 1602 ЛБ87111038 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 2/27/2019