Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-02-27-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 ЧИ78112301 Арьс гоо заслын эмч 61 Тэнцээгүй 2/27/2019
2 2002 УУ92022114 Гэмтлийн эмч 71 Тэнцсэн 2/27/2019
3 2001 ЧМ86121115 Гэмтлийн эмч 49 Тэнцээгүй 2/27/2019
4 2003 СЙ84060211 Гэмтлийн эмч 41 Тэнцээгүй 2/27/2019
5 2303 ХН85100100 Дотрын эмч 64 Тэнцээгүй 2/27/2019
6 2304 ФА90031141 Дотрын эмч 59 Тэнцээгүй 2/27/2019
7 2103 СЮ74011967 Дүрс оношлогооны эмч 74 Тэнцсэн 2/27/2019
8 2102 НС78021563 Дүрс оношлогооны эмч 44 Тэнцээгүй 2/27/2019
9 8801 ЧЕ87091905 Нярай судлал 72 Тэнцсэн 2/27/2019
10 3815 ВЗ90060905 Сувилагч 81 Тэнцсэн 2/27/2019
11 3824 СЧ75081566 Сувилагч 80 Тэнцсэн 2/27/2019
12 9003 ЙН91032501 Сувилагч 80 Тэнцсэн 2/27/2019
13 3810 СБ90090603 Сувилагч 79 Тэнцсэн 2/27/2019
14 3821 УУ91070582 Сувилагч 78 Тэнцсэн 2/27/2019
15 3832 ХД68021301 Сувилагч 78 Тэнцсэн 2/27/2019
16 3830 НТ86092900 Сувилагч 75 Тэнцсэн 2/27/2019
17 9001 ТИ68110764 Сувилагч 75 Тэнцсэн 2/27/2019
18 3814 КН63010469 Сувилагч 70 Тэнцсэн 2/27/2019
19 3829 ПЮ76101467 Сувилагч 70 Тэнцсэн 2/27/2019
20 3823 ШЖ84011701 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 2/27/2019
21 3816 ЗВ91070516 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 2/27/2019
22 3818 ЛЗ74042762 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 2/27/2019
23 3825 ЧГ80071769 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2/27/2019
24 3813 СЙ79110305 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 2/27/2019
25 3822 МФ92010307 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 2/27/2019
26 3819 ЛЮ74091906 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 2/27/2019
27 3817 НХ89053008 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 2/27/2019
28 9002 ЖЯ93030901 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 2/27/2019
29 3820 ОЛ89091564 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 2/27/2019
30 3811 ИТ97020307 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 2/27/2019
31 1606 ТИ86051461 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 86 Тэнцсэн 2/27/2019
32 1603 ЙО60123011 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 78 Тэнцсэн 2/27/2019
33 1604 УО67052241 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 71 Тэнцсэн 2/27/2019
34 1607 ТЖ70090205 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 54 Тэнцээгүй 2/27/2019