Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-02-01-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9001 ОМ73120200 Сувилагч 99 Тэнцсэн 2/1/2019
2 9002 ДЮ91112705 Сувилагч 98 Тэнцсэн 2/1/2019
3 9003 ДЮ75032125 Сувилагч 98 Тэнцсэн 2/1/2019
4 9004 ВЕ96062000 Сувилагч 85 Тэнцсэн 2/1/2019
5 9005 ЗЮ92011809 Сувилагч 99 Тэнцсэн 2/1/2019
6 9006 ЧД84052509 Сувилагч 96 Тэнцсэн 2/1/2019
7 9007 ТЕ 88011268 УАУ-ны сувилагч 88 Тэнцсэн 2/1/2019
8 9008 УЕ69070446 Сувилагч 84 Тэнцсэн 2/1/2019
9 9009 ПЭ 75081601 Сувилагч 91 Тэнцсэн 2/1/2019
10 9010 МД76092102 Сувилагч 95 Тэнцсэн 2/1/2019
11 9011 РЭ83042205 Сувилагч 98 Тэнцсэн 2/1/2019
12 9012 УУ89080303 Сувилагч 97 Тэнцсэн 2/1/2019
13 9013 НБ 92102205 Сувилагч 95 Тэнцсэн 2/1/2019
14 9014 ЧС66041300 Сувилагч 95 Тэнцсэн 2/1/2019
15 9015 ИО74112400 Сувилагч 95 Тэнцсэн 2/1/2019
16 9016 БЮ84083169 Сувилагч 94 Тэнцсэн 2/1/2019
17 9017 АГ96081201  Сувилагч 94 Тэнцсэн 2/1/2019
18 9018 ЛМ9401050        Сувилагч 93 Тэнцсэн 2/1/2019
19 9019 ЧТ76030868      Сувилагч 95 Тэнцсэн 2/1/2019
20 9020 ДВ64022000 Сувилагч 82 Тэнцсэн 2/1/2019
21 9021 ДВ69021309 Сувилагч 96 Тэнцсэн 2/1/2019
22 9022 УЗ89052746 Сувилагч 71 Тэнцсэн 2/1/2019
23 9023 ИЦ74052204 Сувилагч 99 Тэнцсэн 2/1/2019
24 9024 ЦВ70041465 Сувилагч 94 Тэнцсэн 2/1/2019
25 9025 ЙЮ73021507 Сувилагч 98 Тэнцсэн 2/1/2019
26 9026 ХК78111409 Сувилагч 97 Тэнцсэн 2/1/2019
27 9027 ЧҮ72120907 Сувилагч 97 Тэнцсэн 2/1/2019
28 9028 ГЙ75021122 Сувилагч 96 Тэнцсэн 2/1/2019
29 9029 НВ70050128 Сувилагч 75 Тэнцсэн 2/1/2019
30 9030 ЧК70042568 Сувилагч 100 Тэнцсэн 2/1/2019
31 9031 ЦЕ72011709 Сувилагч 100 Тэнцсэн 2/1/2019
32 9032 ХН62092266 Сувилагч 94 Тэнцсэн 2/1/2019
33 9033 ГМ73030801 Сувилагч 99 Тэнцсэн 2/1/2019
34 9034 АЮ76091164 Сувилагч 98 Тэнцсэн 2/1/2019
35 9035 УУ91061548 Сувилагч 94 Тэнцсэн 2/1/2019