Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-01-31-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-01-31-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4604 УС70060506 Бага эмч 88 Тэнцсэн 1/31/2019
2 4603 ЗЮ73032866 Бага эмч 85 Тэнцсэн 1/31/2019
3 9007 ТЕ68112867 Бага эмч 84 Тэнцсэн 1/31/2019
4 4605 ПБ77121261 Бага эмч 81 Тэнцсэн 1/31/2019
5 4602 ДЭ74120304 Бага эмч 74 Тэнцсэн 1/31/2019
6 4607 АК92070907 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 1/31/2019
7 4606 ЖЮ68071001 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 1/31/2019
8 2301 УА89072323 Дотрын эмч 79 Тэнцсэн 1/31/2019
9 2305 УЮ92072204 Дотрын эмч 78 Тэнцсэн 1/31/2019
10 2303 ХМ85040304 Дотрын эмч 61 Тэнцээгүй 1/31/2019
11 2306 ДЕ68121111 Дотрын эмч 50 Тэнцээгүй 1/31/2019
12 2103 ЦГ69112015 Дүрс оношлогооны эмч 86 Тэнцсэн 1/31/2019
13 2102 ЧЖ83120408 Дүрс оношлогооны эмч 71 Тэнцсэн 1/31/2019
14 2104 ЙГ91031711 Дүрс оношлогооны эмч 71 Тэнцсэн 1/31/2019
15 5502 СЮ91050600 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 1/31/2019
16 5509 УХ91082200 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 1/31/2019
17 5508 ТЕ93052016 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 1/31/2019
18 5503 СЛ94021206 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 1/31/2019
19 6968 НЫ90011788 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 1/31/2019
20 6953 УХ74122667 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 1/31/2019
21 6952 ЕП72020909 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн 1/31/2019
22 6959 УМ89061938 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 1/31/2019
23 6962 РЭ88021011 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 1/31/2019
24 6957 КГ86120806 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 1/31/2019
25 6954 КЙ64061464 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 1/31/2019
26 6967 ТЕ90032067 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 1/31/2019
27 6960 УИ90122539 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 1/31/2019
28 6985 ИО79051026 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 1/31/2019
29 6966 УК89121741 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 1/31/2019
30 6955 ОЖ62091515 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 1/31/2019
31 6977 УК93010402 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 1/31/2019
32 6981 ХГ80062406 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 1/31/2019
33 6958 ЦБ87112001 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 1/31/2019
34 6963 МЛ91071817 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 1/31/2019
35 6982 ГЮ90072306 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 1/31/2019
36 6961 ФА92022604 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй 1/31/2019
37 6956 ЛК92080315 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй 1/31/2019
38 6976 УШ91041421 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй 1/31/2019
39 9003 СЕ87030734 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 1/31/2019
40 9004 УУ91030132 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 1/31/2019
41 9001 ЧП80112445 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 1/31/2019
42 9006 АА92081111 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 1/31/2019
43 9005 УК91071792 Ерөнхий эмч 35 Тэнцээгүй 1/31/2019
44 2502 ЕЙ84091827 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 60 Тэнцээгүй 1/31/2019
45 9008 ЧТ84010474 Насс 91 Тэнцсэн 1/31/2019
46 3005 ШЗ86100879 Насс 71 Тэнцсэн 1/31/2019
47 9009 ШЗ82072216 Насс 51 Тэнцээгүй 1/31/2019
48 9010 УГ82040431 Насс 51 Тэнцээгүй 1/31/2019
49 9011 ЦД84090204 Насс 44 Тэнцээгүй 1/31/2019
50 3006 ХП67042361 Насс 37 Тэнцээгүй 1/31/2019
51 3007 ШД85111005 Насс 35 Тэнцээгүй 1/31/2019
52 7503 ДЙ94070502 Насс 50 Тэнцээгүй 1/31/2019
53 3815 ЛЮ77120968 Сувилагч 84 Тэнцсэн 1/31/2019
54 3810 ИЮ92111701 Сувилагч 76 Тэнцсэн 1/31/2019
55 5347 ЗЗ99040100 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 1/31/2019
56 3808 ЧД80091911 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 1/31/2019
57 3811 ВЖ90042105 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 1/31/2019
58 3812 ФМ90100102 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 1/31/2019
59 5344 ПЗ91021401 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 1/31/2019
60 3813 ЖЭ81110902 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 1/31/2019
61 5345 ДЮ95090303 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 1/31/2019
62 5346 БЮ96071102 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 1/31/2019
63 3332 ФА89072906 УАУ эмч 73 Тэнцсэн 1/31/2019
64 3334 ЙР87072508 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй 1/31/2019
65 3333 АЭ90041528 УАУ эмч 38 Тэнцээгүй 1/31/2019
66 4703 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 66 Тэнцээгүй 1/31/2019
67 4701 ЙЛ91060816 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 60 Тэнцээгүй 1/31/2019
68 4804 ПО96051208 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 90 Тэнцсэн 1/31/2019
69 4216 УХ89072984 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 1/31/2019
70 8303 ТЕ83011585 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 1/31/2019
71 4217 ОЮ89121146 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 1/31/2019
72 4205 РЮ90061005 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 1/31/2019
73 4202 ГЭ78082840 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 1/31/2019
74 4204 РГ90060208 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 1/31/2019
75 8302 СЩ95022101 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 1/31/2019
76 8304 ЛЮ93012215 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 1/31/2019
77 4203 ГЕ91012808 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 1/31/2019
78 4208 ИН90070200 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 1/31/2019
79 8306 ХЛ86013104 Эм зүйч 29 Тэнцээгүй 1/31/2019
80 8601 СН94041305 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 1/31/2019
81 4462 ДК85100411 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн 1/31/2019
82 9002 РЙ86020513 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 1/31/2019
83 4469 НЫ86100268 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 1/31/2019
84 4460 ХН72060866 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 1/31/2019
85 4467 ВЮ87122200 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 1/31/2019
86 4470 ВЗ84080702 Эм найруулагч 26 Тэнцээгүй 1/31/2019
87 4464 ЦГ58111507 Эм найруулагч 25 Тэнцээгүй 1/31/2019
88 4463 ЦД59022660 Эм найруулагч 7 Тэнцээгүй 1/31/2019
89 4008 УЧ91072827 Эх баригч 64 Тэнцээгүй 1/31/2019
90 1603 ЕО73031271 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 72 Тэнцсэн 1/31/2019
91 1602 ТЖ70090205 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 1/31/2019