Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 540 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 180 төрөлтөөр буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 928 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 250 хүүхдээр буюу 0.5 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 565 буюу 51.2 хувь нь хүү, 25 363 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 11 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 681 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 820 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 11 358 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 82 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6876 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 4482 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 26 төрлийн 29 171 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 90.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 930 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2019-01-17-ны өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 ДЮ88030318 Яаралтай тусламжын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
2 1002 КЮ71010862 Яаралтай тусламжын сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
3 1003 ИЧ95051204 Яаралтай тусламжын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
4 1004 ОА90090205 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
5 1005 ПЗ95060100 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
6 1006 ИЦ71112867 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/17/2019
7 1007 УЮ95091000 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/17/2019
8 1008 ИП901002268 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
9 1009 ДК87110711 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
10 1010 СЧ94011027 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
11 1011 РГ91031307 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй Ирээгүй Ирээгүй 1/17/2019
12 1012 ПН91031103 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
13 1013 МБ81050800 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
14 1014 АИ93120501 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/17/2019
15 1015 ПЕ95122603 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
16 1016 АО97122603 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
17 1017 ЙЮ92010602 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/17/2019
18 1018 АХ94120505 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
19 1019 ЛЮ94082604 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/17/2019
20 1020 ВЮ90030127 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
21 1021 ИЖ87102001 Мэс заслын сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
22 1022 ИХ91032705 Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
23 1023 ЙР94101201 Мэс заслын сувилахуй 81 Тэнцсэн  1/17/2019
24 1024 ЛМ91020905 Мэс заслын сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
25 1025 ПЗ91111603 Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
26 1026 ПЮ75112769 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй Ирээгүй 1/17/2019
27 1027 ПБ96111102 Мэс заслын сувилахуй 91 Тэнцсэн  1/17/2019
28 1028 ФМ81041321 Мэс заслын сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
29 1029 УИ97112802 Мэс заслын сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/17/2019
30 1030 УД96092200 Мэс заслын сувилахуй 90 Тэнцсэн  1/17/2019
31 1031 РЕ93032702 Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн  1/17/2019
32 1032 МБ8606915 Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн  1/17/2019
33 1033 ХС75060247 Мэс заслын сувилахуй Ирээгүй Ирээгүй 1/17/2019
34 1034 ОЭ85042887 Мэдрэлийн сувилахуй 100 Тэнцсэн  1/17/2019
35 1035 НЬ87010402 Мэдрэлийн сувилахуй Ирээгүй Ирээгүй 1/17/2019
36 1036 ЕЭ76051466 Мэдрэлийн сувилахуй 99 Тэнцсэн  1/17/2019
37 1037 МЮ87121506 Мэдрэлийн сувилахуй 96 Тэнцсэн  1/17/2019
38 1038 ЧГ69020201 Мэдрэлийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/17/2019
39 1039 ЧБ78122068 Мэдрэлийн сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/17/2019
40 1040 УП90092661 Мэдрэлийн сувилахуй 97 Тэнцсэн  1/17/2019
41 1041 АЖ89062801 Сэтгэцийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/17/2019
42 1042 ОБ95091001 Сэтгэцийн сувилахуй 95 Тэнцсэн  1/17/2019