Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-01-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 ИЮ93012320 Арьс гоо заслын эмч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
2 4613 ЖД73041503 Бага эмч 86 Тэнцсэн 1/16/2019
3 4604 ВК66071719 Бага эмч 74 Тэнцсэн 1/16/2019
4 4616 ЛЖ89072818 Бага эмч 74 Тэнцсэн 1/16/2019
5 4612 ЧП70102021 Бага эмч 73 Тэнцсэн 1/16/2019
6 4609 КЕ91052517 Бага эмч 70 Тэнцсэн 1/16/2019
7 4605 ЕЭ70072164 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 1/16/2019
8 4606 ДЭ74120304 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 1/16/2019
9 4607 УС70060506 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 1/16/2019
10 4615 МЗ91042020 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 1/16/2019
11 9003 ЧИ63101205 Бага эмч 50 Тэнцээгүй 1/16/2019
12 4617 ТЕ68112867 Бага эмч 46 Тэнцээгүй 1/16/2019
13 4614 ПЮ92100813 Бага эмч 44 Тэнцээгүй 1/16/2019
14 2003 УУ92022114 Гэмтлийн эмч 38 Тэнцээгүй 1/16/2019
15 2001 ЗИ91061132 Гэмтлийн эмч 36 Тэнцээгүй 1/16/2019
16 2308 ЧЗ88011312 Дотрын эмч 74 Тэнцсэн 1/16/2019
17 2309 ПЮ90041408 Дотрын эмч 74 Тэнцсэн 1/16/2019
18 2307 ШУ88091881 Дотрын эмч 73 Тэнцсэн 1/16/2019
19 2306 ХН85100100 Дотрын эмч 66 Тэнцээгүй 1/16/2019
20 2305 УЮ92072204 Дотрын эмч 57 Тэнцээгүй 1/16/2019
21 2310 ФА90031141 Дотрын эмч 57 Тэнцээгүй 1/16/2019
22 2303 ХП79071906 Дотрын эмч 56 Тэнцээгүй 1/16/2019
23 2102 ПЮ86100463 Дүрс оношлогооны эмч 50 Тэнцээгүй 1/16/2019
24 5512 ИМ87122509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 1/16/2019
25 5509 УУ90070324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 1/16/2019
26 5516 ПЙ92080404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 1/16/2019
27 5514 УШ91091794 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 1/16/2019
28 5503 УХ91082200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 1/16/2019
29 5511 АЮ90022687 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 1/16/2019
30 5510 РЛ95043006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 40 Тэнцээгүй 1/16/2019
31 5505 СЛ94021206 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 1/16/2019
32 6991 УП92073033 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 1/16/2019
33 6975 БЮ83122207 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 1/16/2019
34 6999 УК92031228 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 1/16/2019
35 9009 МК91022439 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 1/16/2019
36 6966 ЖЭ85110813 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 1/16/2019
37 6977 ЛЮ93042103 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 1/16/2019
38 6974 ЦД88051497 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
39 9010 ШЕ83121404 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
40 9011 УУ91021042 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
41 6980 ЗИ91032002 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 1/16/2019
42 6965 РЖ80030301 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 1/16/2019
43 6997 ВЮ86011211 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 1/16/2019
44 6970 РВ90110107 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 1/16/2019
45 6987 ОЮ89051050 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 1/16/2019
46 7007 ДС87091016 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 1/16/2019
47 6995 ИЮ75081377 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 1/16/2019
48 6968 УХ90050101 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 1/16/2019
49 6969 УУ90020694 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 1/16/2019
50 6992 ЦБ65110460 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 1/16/2019
51 6961 УХ91032512 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 1/16/2019
52 6964 УХ74122668 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 1/16/2019
53 9005 ЛК92080311 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 1/16/2019
54 6972 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 1/16/2019
55 6978 УК93010402 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 1/16/2019
56 6985 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 1/16/2019
57 6971 ОЖ62091504 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 1/16/2019
58 6983 УК93051302 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 1/16/2019
59 7006 ХА86061662 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 1/16/2019
60 7000 ШВ67012605 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 1/16/2019
61 6990 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 1/16/2019
62 6996 ЦБ87112001 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 1/16/2019
63 6959 ЧЙ69042010 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 1/16/2019
64 6982 ДС90103100 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 1/16/2019
65 6989 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 1/16/2019
66 6963 УИ90122539 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 1/16/2019
67 6988 НЙ90111500 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 1/16/2019
68 6984 УХ88050537 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 1/16/2019
69 6998 УМ89061938 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 1/16/2019
70 6993 СЕ87030734 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 1/16/2019
71 6979 ОЮ90042321 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 1/16/2019
72 6986 ИЮ93011504 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 1/16/2019
73 9006 НЫ90011788 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 1/16/2019
74 6960 УП90050802 Ерөнхий эмч 20 Тэнцээгүй 1/16/2019
75 2505 ПЙ84022364 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70 Тэнцсэн 1/16/2019
76 2504 ЧП87072668 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 67 Тэнцээгүй 1/16/2019
77 2502 ХК65101702 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 59 Тэнцээгүй 1/16/2019
78 2503 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 Тэнцээгүй 1/16/2019
79 1901 ХБ76120813 Мэдрэлийн эмч 80 Тэнцсэн 1/16/2019
80 1902 ДЭ76040206 Мэдрэлийн эмч 58 Тэнцээгүй 1/16/2019
81 1703 ГД86110357 Мэс заслын эмч 66 Тэнцээгүй 1/16/2019
82 1702 УЧ92030976 Мэс заслын эмч 32 Тэнцээгүй 1/16/2019
83 3014 ЧМ85101206 Насс 80 Тэнцсэн 1/16/2019
84 3009 РЭ90122844 Насс 76 Тэнцсэн 1/16/2019
85 3010 УШ87092800 Насс 74 Тэнцсэн 1/16/2019
86 3016 ШУ88082181 Насс 71 Тэнцсэн 1/16/2019
87 3015 ЦВ82081908 Насс 68 Тэнцээгүй 1/16/2019
88 3007 ТИ89102807 Насс 61 Тэнцээгүй 1/16/2019
89 3013 ОЮ90071985 Насс 53 Тэнцээгүй 1/16/2019
90 3008 УХ88102556 Насс 46 Тэнцээгүй 1/16/2019
91 9004 ХЛ86032402 Насс 85 Тэнцсэн 1/16/2019
92 7502 ДЙ94070502 Насс 40 Тэнцээгүй 1/16/2019
93 5348 ПЮ76101467 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 1/16/2019
94 5354 ДЮ95090303 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 1/16/2019
95 5353 ЙЙ95020805 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 1/16/2019
96 3835 ТГ84110569 Сувилагч 85 Тэнцсэн 1/16/2019
97 3827 ХЕ89072967 Сувилагч 82 Тэнцсэн 1/16/2019
98 3836 ИТ89051908 Сувилагч 81 Тэнцсэн 1/16/2019
99 3812 ФВ90032306 Сувилагч 78 Тэнцсэн 1/16/2019
100 3813 ТК94042606 Сувилагч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
101 3829 НБ92102205 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 1/16/2019
102 3825 УУ89080303 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 1/16/2019
103 3831 АД95080201 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 1/16/2019
104 3818 ЙЮ87120681 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 1/16/2019
105 3810 ЛЮ89032766 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 1/16/2019
106 3819 ЦЖ71121808 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 1/16/2019
107 3817 ЖЖ91103103 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 1/16/2019
108 3823 ДА92110203 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 1/16/2019
109 3811 ОБ97010403 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 1/16/2019
110 3816 УЗ89052746 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 1/16/2019
111 3826 ХД68021301 Сувилагч 19 Тэнцээгүй 1/16/2019
112 3335 ТЕ81050601 УАУ эмч 79 Тэнцсэн 1/16/2019
113 3334 НА87042174 УАУ эмч 73 Тэнцсэн 1/16/2019
114 3338 УИ89012306 УАУ эмч 73 Тэнцсэн 1/16/2019
115 3339 СТ90083119 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 1/16/2019
116 3337 РП89040607 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй 1/16/2019
117 3336 ЧК83081501 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй 1/16/2019
118 3343 ЧЗ73043075 УАУ эмч 29 Тэнцээгүй 1/16/2019
119 7002 ГН92031201 Уламжлалт анагаахын их эмч 83 Тэнцсэн 1/16/2019
120 7004 ОД92011804 Уламжлалт анагаахын их эмч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
121 7001 ЛЛ96071806 Уламжлалт анагаахын их эмч 75 Тэнцсэн 1/16/2019
122 7003 УШ89120635 Уламжлалт анагаахын их эмч 47 Тэнцээгүй 1/16/2019
123 4702 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 62 Тэнцээгүй 1/16/2019
124 4701 ЙЛ91060816 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 54 Тэнцээгүй 1/16/2019
125 4704 ТЗ63031000 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 54 Тэнцээгүй 1/16/2019
126 4703 ТА93012908 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 53 Тэнцээгүй 1/16/2019
127 4805 ТК88112306 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 89 Тэнцсэн 1/16/2019
128 4804 ЛЮ82090269 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 86 Тэнцсэн 1/16/2019
129 1301 ОИ89012304 Хавдар судлалын эмч 47 Тэнцээгүй 1/16/2019
130 4221 ЙЮ78051409 Эм зүйч 91 Тэнцсэн 1/16/2019
131 9001 СЮ82091969 Эм зүйч 88 Тэнцсэн 1/16/2019
132 4211 ФА83122014 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 1/16/2019
133 9002 РЗ95122106 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 1/16/2019
134 4214 ЕЮ86021514 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 1/16/2019
135 4215 ПГ89010301 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 1/16/2019
136 4218 ТЖ84071401 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 1/16/2019
137 4222 ЧЕ60051003 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 1/16/2019
138 8303 АЗ93091002 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 1/16/2019
139 4223 ХЗ65042969 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 1/16/2019
140 4219 УУ90032088 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 1/16/2019
141 4207 РГ90060208 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 1/16/2019
142 4224 АЮ89111163 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 1/16/2019
143 4212 ГЭ78082804 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 1/16/2019
144 4225 УК91040968 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 1/16/2019
145 4216 ИФ83072502 Эм зүйч 34 Тэнцээгүй 1/16/2019
146 8608 ЦГ62061509 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 1/16/2019
147 4466 ЦЕ75127961 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 1/16/2019
148 4471 НЫ86112865 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 1/16/2019
149 4476 ЙЮ92042104 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 1/16/2019
150 4467 ЦГ69013000 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 1/16/2019
151 8606 ЖЭ72101106 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 1/16/2019
152 4478 СП78052300 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 1/16/2019
153 4469 ЛЮ87031066 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 1/16/2019
154 4475 ПИ92010403 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй 1/16/2019
155 4480 РЙ86020513 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 1/16/2019
156 4477 СР73092101 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 1/16/2019
157 4470 ИЙ94033009 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 1/16/2019
158 4481 ВЮ87122200 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 1/16/2019
159 4482 ИП88050781 Эм найруулагч 26 Тэнцээгүй 1/16/2019
160 4008 ТГ67072524 Эх баригч 75 Тэнцсэн 1/16/2019
161 8807 КЙ95032703 Эх баригч 60 Тэнцээгүй 1/16/2019
162 4011 УЧ91072827 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 1/16/2019
163 8808 ОО96080607 Эх баригч 55 Тэнцээгүй 1/16/2019
164 4010 АБ95081901 Эх баригч 47 Тэнцээгүй 1/16/2019
165 8810 АГ96122504 Эх баригч 40 Тэнцээгүй 1/16/2019
166 1606 ЕО73031271 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 1/16/2019
167 1604 УО67052241 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 60 Тэнцээгүй 1/16/2019