Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар 44 960 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 306 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 45 308 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 359 хүүхдээр буюу 0.8 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 23 159 буюу 51.1 хувь нь хүү, 22 149 буюу 48.9 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 10 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.6-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 599 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 720 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 37 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 9 933 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 116 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6 027 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 3 906 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар 26 төрлийн 25 976 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 80.2 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1050 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-28-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Эмч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 2001 ТЕ86070603 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 94 Тэнцсэн  12/28/2018
2 2002 ЗЮ77091104 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 90 Тэнцсэн  12/28/2018
3 2003 МЗ84123080 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 93 Тэнцсэн  12/28/2018
4 2004 НФ91021600 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 83 Тэнцсэн  12/28/2018
5 2005 ПЛ85010208 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн  12/28/2018
6 2006 ХН87031301 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 82 Тэнцсэн  12/28/2018
7 2007 УШ89100682 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 92 Тэнцсэн  12/28/2018
8 2008 ЧЖ78070206 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
9 2009 УХ90021067 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 80 Тэнцсэн  12/28/2018
10 2010 ОК89031401 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 84 Тэнцсэн  12/28/2018
12 2012 ВЭ74123169 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
14 2014 ЧМ83060409 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
15 2015 ГЮ87030875 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 83 Тэнцсэн  12/28/2018
16 2016 ЖВ79051808 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
17 2021 НГ83020873 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 79 Тэнцсэн  12/28/2018
18 2023 ТИ85123113 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал 49 Тэнцээгүй 12/28/2018