Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-28-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Эмч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 2001 ТЕ86070603 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 94 Тэнцсэн  12/28/2018
2 2002 ЗЮ77091104 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 90 Тэнцсэн  12/28/2018
3 2003 МЗ84123080 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 93 Тэнцсэн  12/28/2018
4 2004 НФ91021600 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 83 Тэнцсэн  12/28/2018
5 2005 ПЛ85010208 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн  12/28/2018
6 2006 ХН87031301 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 82 Тэнцсэн  12/28/2018
7 2007 УШ89100682 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 92 Тэнцсэн  12/28/2018
8 2008 ЧЖ78070206 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
9 2009 УХ90021067 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 80 Тэнцсэн  12/28/2018
10 2010 ОК89031401 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 84 Тэнцсэн  12/28/2018
12 2012 ВЭ74123169 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
14 2014 ЧМ83060409 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
15 2015 ГЮ87030875 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 83 Тэнцсэн  12/28/2018
16 2016 ЖВ79051808 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
17 2021 НГ83020873 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 79 Тэнцсэн  12/28/2018
18 2023 ТИ85123113 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал 49 Тэнцээгүй 12/28/2018