Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-28-ний өдрийн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлт шалгалтын дүн /Эмч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 2001 ТЕ86070603 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 94 Тэнцсэн  12/28/2018
2 2002 ЗЮ77091104 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 90 Тэнцсэн  12/28/2018
3 2003 МЗ84123080 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 93 Тэнцсэн  12/28/2018
4 2004 НФ91021600 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 83 Тэнцсэн  12/28/2018
5 2005 ПЛ85010208 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн  12/28/2018
6 2006 ХН87031301 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 82 Тэнцсэн  12/28/2018
7 2007 УШ89100682 Хүүдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж 92 Тэнцсэн  12/28/2018
8 2008 ЧЖ78070206 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
9 2009 УХ90021067 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 80 Тэнцсэн  12/28/2018
10 2010 ОК89031401 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 84 Тэнцсэн  12/28/2018
12 2012 ВЭ74123169 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
14 2014 ЧМ83060409 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
15 2015 ГЮ87030875 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 83 Тэнцсэн  12/28/2018
16 2016 ЖВ79051808 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 82 Тэнцсэн  12/28/2018
17 2021 НГ83020873 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 79 Тэнцсэн  12/28/2018
18 2023 ТИ85123113 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал 49 Тэнцээгүй 12/28/2018