Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-28-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 ЖЬ 86022301 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/28/2018
2 1002 ЧВ 68042863 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/28/2018
3 1003 ША 69083060 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
4 1004 ЙВ 91031807 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
5 1005 УК 95051663 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/28/2018
6 1006 НЮ 68022768 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
7 1007 ТГ 88102268 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
8 1008 ЙТ 80062402 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
9 1009 ЙИ75111005 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/28/2018
10 1010 ЙВ 91030604 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/28/2018
11 1011 ЙТ 95090513 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/28/2018
12 1012 ЙО 93052418 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/28/2018
13 1013 АП 82122498 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/28/2018
14 1014 ВЦ 95071408 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/28/2018
15 1015 ЧР 67040207 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/28/2018
16 1016 АГ 960806002 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/28/2018
17 1017 УМ 90022442 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
18 1018 СБ 87051711 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
19 1019 ШЕ 70012716 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/28/2018
20 1020 ЙР 90030606 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
21 1021 ВЗ93121801 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
22 1022 НЙ90122864 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/28/2018
23 1023 ПЮ91080410 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
24 1024 РМ91122001 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
25 1025 ЛМ 94010505 Сувилагч 18 Тэнцээгүй 12/28/2018
26 1026 АИ 92011703 Сувилагч 77 Тэнцсэн  12/28/2018