Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-28-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 ЖЬ 86022301 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/28/2018
2 1002 ЧВ 68042863 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/28/2018
3 1003 ША 69083060 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
4 1004 ЙВ 91031807 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
5 1005 УК 95051663 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/28/2018
6 1006 НЮ 68022768 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
7 1007 ТГ 88102268 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
8 1008 ЙТ 80062402 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
9 1009 ЙИ75111005 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/28/2018
10 1010 ЙВ 91030604 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/28/2018
11 1011 ЙТ 95090513 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/28/2018
12 1012 ЙО 93052418 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/28/2018
13 1013 АП 82122498 Сувилагч 100 Тэнцсэн  12/28/2018
14 1014 ВЦ 95071408 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/28/2018
15 1015 ЧР 67040207 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/28/2018
16 1016 АГ 960806002 Сувилагч 94 Тэнцсэн  12/28/2018
17 1017 УМ 90022442 Сувилагч 99 Тэнцсэн  12/28/2018
18 1018 СБ 87051711 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
19 1019 ШЕ 70012716 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/28/2018
20 1020 ЙР 90030606 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
21 1021 ВЗ93121801 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
22 1022 НЙ90122864 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/28/2018
23 1023 ПЮ91080410 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
24 1024 РМ91122001 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/28/2018
25 1025 ЛМ 94010505 Сувилагч 18 Тэнцээгүй 12/28/2018
26 1026 АИ 92011703 Сувилагч 77 Тэнцсэн  12/28/2018