Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 АО 92103006 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/14/2018
2 1002 ЛЖ 79020103 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/14/2018
3 1003 ПЖ 90020501 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/14/2018
4 1004 ЙЮ 74111706 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/14/2018
5 1005 КЖ 85080809 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/14/2018
6 1006 НЬ 90101563 Сувилагч 95 Тэнцсэн  12/14/2018
7 1007 СЕ 87120818 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/14/2018
8 1008 ЖЯ 93033129 Сувилагч 95 Тэнцсэн  12/14/2018
9 1009 ШУ 95010101 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/14/2018
10 1010 УК 97013113 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/14/2018
11 1011 ИВ96110917 Сувилагч 91 Тэнцсэн  12/14/2018
12 1012 АЮ 83031003 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/14/2018
13 1013 ГЖ 68071208 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/14/2018
14 1014 ТЭ 73033000 Сувилагч 95 Тэнцсэн  12/14/2018
15 1015 ЕЭ 70042261 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/14/2018
16 1016 ГЮ 66021813 Сувилагч 98 Тэнцсэн  12/14/2018
17 1017 УХ 59012507 Сувилагч 95 Тэнцсэн  12/14/2018
18 1018 АР 91112007 Сувилагч 92 Тэнцсэн  12/14/2018
19 1019 УХ 87062409 Сувилагч 85 Тэнцсэн  12/14/2018
20 1020 РП 70102003 Сувилагч 96 Тэнцсэн  12/14/2018
21 1022 НК 63110901 Сувилагч 97 Тэнцсэн  12/14/2018
22 1023 ОР 92050805 Сувилагч 83 Тэнцсэн  12/14/2018
23 1024 ЖМ85011064 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/14/2018
24 1025 АР94083006 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/14/2018
25 1026 ЖЮ90112800 Сувилагч 93 Тэнцсэн  12/14/2018