Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-12-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 2001 КК87082619 Гэмтлийн эмч 83 Тэнцсэн 12/12/2018
2 2002 УУ92022114 Гэмтлийн эмч 48 Тэнцээгүй 12/12/2018
3 2301 ОЮ89092525 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн 12/12/2018
4 2303 ЧЗ88011312 Дотрын эмч 58 Тэнцээгүй 12/12/2018
5 2507 УП89042105 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 77 Тэнцсэн 12/12/2018
6 2504 ЙЮ75071140 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 73 Тэнцсэн 12/12/2018
7 2502 ХН62012884 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 56 Тэнцээгүй 12/12/2018
8 2505 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 54 Тэнцээгүй 12/12/2018
9 2503 УК91040455 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 46 Тэнцээгүй 12/12/2018
10 7503 УК94051405 Нүүр ам судлалын их эмч 65 Тэнцээгүй 12/12/2018
11 7501 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 49 Тэнцээгүй 12/12/2018
12 7502 УД94010935 Нүүр ам судлалын их эмч 38 Тэнцээгүй 12/12/2018
13 3334 ГЭ69061306 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 12/12/2018
14 3332 ХД88040704 УАУ эмч 53 Тэнцээгүй 12/12/2018
15 3333 УХ90071758 УАУ эмч 37 Тэнцээгүй 12/12/2018
16 7003 НН93100210 Уламжлалт анагаахын их эмч 77 Тэнцсэн 12/12/2018
17 7005 ОД92011804 Уламжлалт анагаахын их эмч 40 Тэнцээгүй 12/12/2018
18 9901 УД92101441 Хүүхдийн их эмч 76 Тэнцсэн 12/12/2018
19 9101 УШ92060326 Шүүхийн анагаах ухаан 58 Тэнцээгүй 12/12/2018
20 4016 ДГ89040300 Эх баригч 73 Тэнцсэн 12/12/2018
21 4010 ИН90040802 Эх баригч 72 Тэнцсэн 12/12/2018
22 4013 ТЗ70012509 Эх баригч 68 Тэнцээгүй 12/12/2018
23 4008 ЧО70042407 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 12/12/2018
24 4014 УЧ91072827 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 12/12/2018
25 4015 ТГ67072524 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 12/12/2018
26 8807 АГ96122504 Эх баригч 39 Тэнцээгүй 12/12/2018
27 1604 ЧВ79041106 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 91 Тэнцсэн 12/12/2018
28 1603 ТБ86102104 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 61 Тэнцээгүй 12/12/2018
29 1605 РЙ72101027 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 60 Тэнцээгүй 12/12/2018
30 1602 ЧБ63062511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 51 Тэнцээгүй 12/12/2018