Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-11-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1038 РЭ 72072002 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/30/2018
2 1057 НЧ73032005 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/30/2018
3 1045 ДЮ 90020172 Сувилагч 99 Тэнцсэн 11/30/2018
4 1046 ЧА70091106 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018
5 1049 ВЕ89021200 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018
6 1050 ШУ94031301 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018
7 1052 КИ90031805 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018
8 1053 УК92072105 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018
9 1051  ЧС82063007 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018
10 1029 ИЭ71062304 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/30/2018
11 1013 ИЭ69070168 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/30/2018
12 1014 ЕС81031201 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/30/2018
13 1039 ДИ 92021902 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/30/2018
14 1044 УК 90050879 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/30/2018
15 1047 ЖЛ84062801 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/30/2018
16 1015 АИ91121627 Сувилагч 95 Тэнцсэн 11/30/2018
17 1042 ЖЭ 88020879 Сувилагч 95 Тэнцсэн 11/30/2018
18 1010 ЖЗ85013008 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/30/2018
19 1012 ХГ75121962 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/30/2018
20 1018 ЧТ69031565 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/30/2018
21 1032 ТЕ68010984 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/30/2018
22 1007 ЧО73062369 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/30/2018
23 1027 МЬ72050109 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/30/2018
24 1054 ЛА96072409 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/30/2018
25 1059  ЦЕ60051508 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/30/2018
26 1025 ПЖ82112307 Сувилагч 92 Тэнцсэн 11/30/2018
27 1019 РС92091206 Сувилагч 91 Тэнцсэн 11/30/2018
28 1023 ВЮ80072961 Сувилагч 91 Тэнцсэн 11/30/2018
29 1024 ВВ74020609 Сувилагч 89 Тэнцсэн 11/30/2018
30 1008 ПМ79020206 Сувилагч 88 Тэнцсэн 11/30/2018
31 1026 ЗЮ73102666 Сувилагч 88 Тэнцсэн 11/30/2018
32 1004 ХН85012941 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/30/2018
33 1009 ЧН72053166 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/30/2018
34 1030 МЬ72042700 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/30/2018
35 1002 ДЮ68021508 Сувилагч 85 Тэнцсэн 11/30/2018
36 1028 РЙ87102819 Сувилагч 85 Тэнцсэн 11/30/2018
37 1048 ПК67121909 Сувилагч 85 Тэнцсэн 11/30/2018
38 1055  ДН72111115 Сувилагч 85 Тэнцсэн 11/30/2018
39 1037 ДЭ68021001 Сувилагч 84 Тэнцсэн 11/30/2018
40 1043 ЧЕ 72092707 Сувилагч 83 Тэнцсэн 11/30/2018
41 1034 ЦА68080108 Сувилагч 81 Тэнцсэн 11/30/2018
42 1001 ШД69081401 Сувилагч 80 Тэнцсэн 11/30/2018
43 1016 АЖ72070109 Сувилагч 80 Тэнцсэн 11/30/2018
44 1033 УС72082001 Сувилагч 79 Тэнцсэн 11/30/2018
45 1017 ЦЗ67112908 Сувилагч 75 Тэнцсэн 11/30/2018
46 1031 НХ77110803 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/30/2018
47 1022 РН70102003 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/30/2018
48 1020 ПК63110901 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 11/30/2018
49 1003 ХВ62061406 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 11/30/2018
50 1035 ЧБ69050204 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 11/30/2018
51 1040 РБ 91042801 УАУ-ны сувилагч 99 Тэнцсэн 11/30/2018
52 1041 ОА 82072807 УАУ-ны сувилагч 98 Тэнцсэн 11/30/2018