Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Увс/
2018-11-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Увс/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1004 ОЮ88041366 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 11/22/2018
2 1015 ОО82081681 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 11/22/2018
3 1027 ОЙ87110303 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 11/22/2018
4 1001 ЦГ71012402 Эрүүл ахуйч бага эмч 79 Тэнцсэн 11/22/2018
5 1008 ОМ90050822 Эх баригч 79 Тэнцсэн 11/22/2018
6 1017 ОА80060403 Бага эмч сувилагч 79 Тэнцсэн 11/22/2018
7 1026 ОП86111012 Бага эмч 77 Тэнцсэн 11/22/2018
8 1044 СЕ88031301 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 11/22/2018
9 1010 ИГ90031606 Бага эмч 76 Тэнцсэн 11/22/2018
10 1028 ОТ94011711 Бага эмч 74 Тэнцсэн 11/22/2018
11 1016 ОМ86122844 Бага эмч 72 Тэнцсэн 11/22/2018
12 1007 ОО90121605 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/22/2018
13 1022 ОА81071900 Бага эмч, сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/22/2018
14 1002 ОЖ96021703 сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/22/2018
15 1005 ОЮ89092006 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/22/2018
16 1011 ОП88082107 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/22/2018
17 1019 ОЖ87012209 Бага эмч  60 Тэнцээгүй 11/22/2018
18 1014 ОО89020101 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/22/2018
19 1006 ОИ96120806 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 11/22/2018
20 1045 ОМ91082714 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 11/22/2018
21 1013 КК66011011 Эх баригч 52 Тэнцээгүй 11/22/2018
22 1018 ОО92110720 Их эмч 51 Тэнцээгүй 11/22/2018
23 1009 ОФ89080904 сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/22/2018
24 1024 ОН90122463 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 11/22/2018
25 1012 ХЮ91080410 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 11/22/2018
26 1021 ОО94090905 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 11/22/2018
27 1003 ОЮ96101224 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 11/22/2018
28 1023 ОА84062304 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 11/22/2018
2018-11-22-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Увс/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1004 ОЮ88041366 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 11/22/2018
2 1015 ОО82081681 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 11/22/2018
3 1027 ОЙ87110303 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 11/22/2018
4 1001 ЦГ71012402 Эрүүл ахуйч бага эмч 79 Тэнцсэн 11/22/2018
5 1008 ОМ90050822 Эх баригч 79 Тэнцсэн 11/22/2018
6 1017 ОА80060403 Бага эмч сувилагч 79 Тэнцсэн 11/22/2018
7 1026 ОП86111012 Бага эмч 77 Тэнцсэн 11/22/2018
8 1044 СЕ88031301 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 11/22/2018
9 1010 ИГ90031606 Бага эмч 76 Тэнцсэн 11/22/2018
10 1028 ОТ94011711 Бага эмч 74 Тэнцсэн 11/22/2018
11 1016 ОМ86122844 Бага эмч 72 Тэнцсэн 11/22/2018
12 1007 ОО90121605 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/22/2018
13 1022 ОА81071900 Бага эмч, сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/22/2018
14 1002 ОЖ96021703 сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/22/2018
15 1005 ОЮ89092006 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/22/2018
16 1011 ОП88082107 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/22/2018
17 1019 ОЖ87012209 Бага эмч  60 Тэнцээгүй 11/22/2018
18 1014 ОО89020101 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/22/2018
19 1006 ОИ96120806 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 11/22/2018
20 1045 ОМ91082714 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 11/22/2018
21 1013 КК66011011 Эх баригч 52 Тэнцээгүй 11/22/2018
22 1018 ОО92110720 Их эмч 51 Тэнцээгүй 11/22/2018
23 1009 ОФ89080904 сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/22/2018
24 1024 ОН90122463 Бага эмч 47 Тэнцээгүй 11/22/2018
25 1012 ХЮ91080410 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 11/22/2018
26 1021 ОО94090905 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 11/22/2018
27 1003 ОЮ96101224 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 11/22/2018
28 1023 ОА84062304 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 11/22/2018