Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-11-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4603 ИА80111300 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 11/28/2018
2 4605 ТЕ92120703 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
3 4601 ПЭ90100903 Бага эмч 10 Тэнцээгүй 11/28/2018
4 5500 БЮ93031626 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 11/28/2018
5 5502 ЧС81041718 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 11/28/2018
6 5503 УХ92012137 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 38 Тэнцээгүй 11/28/2018
7 5505 ИЮ94012822 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
8 5504 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 11/28/2018
9 3007 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 61 Тэнцээгүй 11/28/2018
10 3004 ИЮ80013003 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 11/28/2018
11 3005 ЗЮ91062808 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 11/28/2018
12 3006 ИЮ90101166 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй 11/28/2018
13 5351 УВ89080127 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 11/28/2018
14 3756 ЧТ76030868 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/28/2018
15 3760 УМ89042007 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/28/2018
16 5345 ЙЙ95020805 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 11/28/2018
17 5344 УЮ95100826 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/28/2018
18 5348 НФ95111601 Сувилагч 77 Тэнцсэн 11/28/2018
19 5349 ОМ95100106 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/28/2018
20 5347 ГМ85012408 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/28/2018
21 3766 СЯ90082621 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/28/2018
22 3332 АЭ89120646 УАУ Их эмч 68 Тэнцээгүй 11/28/2018
23 4702 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/28/2018
24 4701 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
25 4804 ДЗ90062808 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/28/2018
26 8303 ЕН93123018 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 11/28/2018
27 4201 ГЭ78082804 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй 11/28/2018
28 2501 БА92091003 Эмч 43 Тэнцээгүй 11/28/2018
29 6907 ДС87091016 Эмч 43 Тэнцээгүй 11/28/2018
30 6909 РЖ80030301 Эмч 62 Тэнцээгүй 11/28/2018
31 6906 БЛ82110216 Эмч 59 Тэнцээгүй 11/28/2018
32 6908 НЭ88070202 Эмч 60 Тэнцээгүй 11/28/2018
33 6905 УБ84120414 Эмч 29 Тэнцээгүй 11/28/2018
34 4008 РС76013002 Эх баригч 84 Тэнцсэн 11/28/2018
35 4007 АЕ89121369 Эх баригч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4603 ИА80111300 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 11/28/2018
2 4605 ТЕ92120703 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
3 4601 ПЭ90100903 Бага эмч 10 Тэнцээгүй 11/28/2018
4 5500 БЮ93031626 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 11/28/2018
5 5502 ЧС81041718 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 11/28/2018
6 5503 УХ92012137 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 38 Тэнцээгүй 11/28/2018
7 5505 ИЮ94012822 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
8 5504 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 11/28/2018
9 3007 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 61 Тэнцээгүй 11/28/2018
10 3004 ИЮ80013003 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 11/28/2018
11 3005 ЗЮ91062808 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 11/28/2018
12 3006 ИЮ90101166 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй 11/28/2018
13 5351 УВ89080127 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 11/28/2018
14 3756 ЧТ76030868 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/28/2018
15 3760 УМ89042007 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/28/2018
16 5345 ЙЙ95020805 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 11/28/2018
17 5344 УЮ95100826 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/28/2018
18 5348 НФ95111601 Сувилагч 77 Тэнцсэн 11/28/2018
19 5349 ОМ95100106 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/28/2018
20 5347 ГМ85012408 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/28/2018
21 3766 СЯ90082621 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/28/2018
22 3332 АЭ89120646 УАУ Их эмч 68 Тэнцээгүй 11/28/2018
23 4702 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/28/2018
24 4701 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018
25 4804 ДЗ90062808 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/28/2018
26 8303 ЕН93123018 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 11/28/2018
27 4201 ГЭ78082804 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй 11/28/2018
28 2501 БА92091003 Эмч 43 Тэнцээгүй 11/28/2018
29 6907 ДС87091016 Эмч 43 Тэнцээгүй 11/28/2018
30 6909 РЖ80030301 Эмч 62 Тэнцээгүй 11/28/2018
31 6906 БЛ82110216 Эмч 59 Тэнцээгүй 11/28/2018
32 6908 НЭ88070202 Эмч 60 Тэнцээгүй 11/28/2018
33 6905 УБ84120414 Эмч 29 Тэнцээгүй 11/28/2018
34 4008 РС76013002 Эх баригч 84 Тэнцсэн 11/28/2018
35 4007 АЕ89121369 Эх баригч 63 Тэнцээгүй 11/28/2018