Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-19-22-ны өдрүүдэд явагдсан үндсэн мэргэжлийн төгсөлтийн цахим шалгалтын дүн
2018-11-19-22-ны өдрүүдэд явагдсан үндсэн мэргэжлийн төгсөлтийн цахим шалгалтын дүн 
Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 ВЮ91031108  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
2 ДП89121203  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
3 ПЮ93091115  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
4 РЭ92041121  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
5 СЮ90051866  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
6 УХ91051707  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
7 ЧН83031512  Хавдар судлал  S(r) 091215 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
8 БК90010472 Анатомийн эмгэг судлал S(r) 091201 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
9 ВЮ91101832 Анатомийн эмгэг судлал S(r) 091201 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
10 МУ91112716 Анатомийн эмгэг судлал S(r) 091201 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
11 СГ92062612 Анатомийн эмгэг судлал S(r) 091201 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
12 ТЯ91022811 Анатомийн эмгэг судлал S(r) 091201 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
13 ХЖ84072503 Анатомийн эмгэг судлал S(r) 091201 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
14 ВК84050902 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
15 ДЮ90050365 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
16 ЖЭ90082766 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
17 ИЮ93012320 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
18 ЛЮ87051966 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
19 ПП87021728 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
20 СЭ91062000 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
21 СЮ88092668 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
22 УК89123107 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
23 УК91122823 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
24 УП89060622 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
25 УП92030565 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
26 УЮ92061825 Арьс судлал S(r) 091202 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
27 АР91122614 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
28 ГР90040411 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
29 ГЮ90102512 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
30 ЖИ92033130 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
31 ЗЮ91041617 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
32 ЗЮ93052032 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
33 ИЮ91090532 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
34 ЙЮ92111311 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
35 КЮ91071338 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
36 ЛЮ89031894 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
37 МН89111264 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
38 ПВ88110315 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
39 ПИ90041818 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
40 РЭ92051352 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
41 УЗ93062317 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
42 УМ90101390 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
43 УУ91062734 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
44 УУ92022114 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
45 УХ89013101 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
46 УШ91070847 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
47 ШУ90090100 Гэмтэл согог судлал S(r) 091203 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
48 АО93020609 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
49 АЮ91042920 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
50 АЮ91071428 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
51 ГД88122061 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
52 ЖА90012965 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
53 ЖЮ85120674 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
54 ЖЯ94011208 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
55 ЗИ86020801 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
56 ИА92081203 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
57 ИЧ90081209 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
58 ЙЮ90091329 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
59 КИ89041619 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
60 ЛА92042006 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
61 МЮ92082349 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
62 НЭ92011643 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
63 ОЮ94021027 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
64 ПК91082121 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
65 ПЭ89042508 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
66 СТ91091508 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
67 СЭ93031400 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
68 УЗ90062908 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
69 УИ91090127  Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
70 УМ90062021 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 78 Тэнцсэн 11/22/2018
71 УХ93032401 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
72 УШ92041268 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
73 ФБ91060907 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
74 АГ85031906 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
75 АЮ93022505 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
76 АЯ90062501 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
77 ВЮ89040619 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
78 ВЮ92022406 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
79 ГЗ92102725 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
80 ГН91101103 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
81 ДМ88052804 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
82 ЕН88110908 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
83 ЕН91021504 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
84 ЖД90050865 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
85 ИБ88112608 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
86 ИН92110409 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
87 ИУ83041606 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
88 ИЮ90031366 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
89 ИЮ92052324 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
90 КЮ86051404 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
91 НЮ89080604 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
92 ОС90072906 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
93 ОТ93071509 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
94 ОЮ92120241 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
95 ПЙ89051268 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
96 РВ88022616 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
97 РХ81010901 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
98 РЭ90032965 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
99 РЮ89090266 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
100 РЮ90022312 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
101 СД92040609 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
102 СЮ90041002 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
103 УЗ88042708 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
104 УЗ90032809 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
105 УЗ90090624 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
106 УИ93031221 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
107 УК90062444 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
108 УП89081323 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
109 УП93090529 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
110 УУ89110631 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
111 УУ91112403 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
112 УЮ92072204 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
113 ФБ91061957 Дотрын анагаах судлал S(r) 091204 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
114 АЖ91011611 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 87 Тэнцсэн 11/22/2018
115 АЮ91092602 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
116 БЖ89082661 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
117 ВЮ84061728 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 81 Тэнцсэн 11/22/2018
118 ЖН82061285 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
119 ЖЭ88040480 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
120 ЖЯ92091730 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
121 ЗФ90050121 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
122 ЙЮ90111521 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
123 КН91080201 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
124 ЛЖ88073103 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
125 МЭ87051575 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
126 ПЮ92070117 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
127 РЭ91093009 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
128 УК91112371 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
129 УУ92071249 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
130 УШ91012885 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
131 УШ92012907 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
132 УШ93102645 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 88 Тэнцсэн 11/22/2018
133 ЗЮ87030866 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
134 ЙР90020917 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
135 ЛЮ90122167 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
136 ОЮ90061303 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
137 УЗ92082014 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
138 УК93080802 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
139 УУ92102453 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 19 Тэнцээгүй 11/22/2018
140 ШГ88021534 Дүрс оношилгоо судлал S(r) 091205 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
141 ЙК92020901 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
142 ИЮ86052708 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
143 ЛЮ83022104 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
144 РА86091401 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
145 РЭ75030328 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
146 ХИ74060502 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
147 ВГ86061121 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
148 ГЖ86011841 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
149 ЖЭ86081669 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
150 ЖЯ89102402 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
151 ЙЕ92030526 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
152 ЙЭ90091403 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
153 ИЯ85040605 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
154 КН84102061 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
155 ОЖ85061605 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
156 УК94033140 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
157 УП93100228 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
158 УУ90071043 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
159 УЮ91081483 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
160 ФА93051107 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
161 ФА94071121 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
162 ХЖ85100303 Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
163   Зүү эмчилгээ судлал S(r) 091701 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
164 БК90102705 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
165 ВЗ89030606 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
166 ДИ90050107 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
167 ЖЯ92121804 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
168 ИН85020908 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
169 МИ85100700 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
170 ПД80101196 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
171 РЛ90081514 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
172 ТЕ92010722 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
173 УГ86102170 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
174 УЗ90122001 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
175 УИ90020588 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
176 УК88122087 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
177 УХ93061306 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
178 УЧ92121522 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
179 УШ93040401 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
180 ФА92031506 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
181 ЧЕ88032262 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
182 ШУ90022300 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
183 ОЖ87101608 Мэдрэл судлал S(r) 091208 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
184 АЗ90030608 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
185 АР92080507 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
186 БЮ86111915 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
187 ВЮ82062868 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
188 ДС88081316 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
189 ЖБ88072066 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
190 ЗИ90061610 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 47 Тэнцээгүй 11/22/2018
191 ЗФ88113002 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
192 ИЕ89123165 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
193 ЙС93060608 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
194 ЙЮ91032215 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
195 ЛЕ89051013 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
196 НЫ89100868 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
197 ПВ90032418 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
198 ПЮ88022173 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
199 РЭ91062203 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
200 РЮ90081769 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
201 УП89073095 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
202 УУ90090922 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
203 УЧ92071501 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
204 УШ91113023 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
205 ХМ85012309 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
206 ЙЭ86090215 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
207 ЛЮ90112974 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
208 ЗИ90061610 Мэдээгүйжүүлэг судлал S(r) 091209 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
209  P0501149 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
210 АЙ91070213 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
211 ВЮ90052630 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 87 Тэнцсэн 11/22/2018
212 ДА90112312 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
213 ДЭ86011711 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 87 Тэнцсэн 11/22/2018
214 ДЮ92080504 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
215 ЕЮ90052117 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
216 ИГ92121236 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
217 ЛЖ89120919 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 87 Тэнцсэн 11/22/2018
218 МО88031413 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
219 МР92112511 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
220 НЙ92120711 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
221 НХ90051714 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
222 ОИ89080714 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 86 Тэнцсэн 11/22/2018
223 ОЭ91032477 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
224 ОЮ92070702 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
225 ПБ92020132 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
226 ПГ93040419 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
227 ПИ91112018 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
228 РР90080630 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
229 РР92121011 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
230 РЭ92010138 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
231 РЭ92120433 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
232 СИ91040608 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
233 ТЕ92012011 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
234 ТЕ93111021 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
235 УД92032211 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
236 УМ93031818 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
237 УП91081194 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 82 Тэнцсэн 11/22/2018
238 УУ89121385 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
239 УУ90020694 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
240 УХ93040258 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
241 УШ91121030 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
242 УШ93062613 Мэс засал S(r) 091210 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
243 ВЕ88100901 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
244 ДЮ82090360 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
245 ЕЦ88090175 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
246 ИЮ89012968 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
247 КЮ90120460 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
248 КЮ93102702 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
249 СИ85082708 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
250 УУ89070711 Сэргээн засал судлал S(r) 091501 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
251 КЮ90041661 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
252 ЛБ87021928 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
253 МЗ91112101 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
254 ОИ89062807 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
255 ОО90052201 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
256 РЮ85052158 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
257 СЧ93062727 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
258 СЭ89102168 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
259 ФБ88081806 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
260 ХН84010764 Сэтгэц судлал S(r) 091214 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
261 АЮ89090446 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
262 АЮ92060804 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
263 ВР91111800 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
264 ГЮ91092705 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
265 ЖЯ87050788 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
266 ЗЖ89070127 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
267 ЗК88102608 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
268 ЗЮ92030805 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
269 ИЙ91122402 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
270 ЙЮ93041500 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
271 КЮ91040224 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
272 НР92042916 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
273 ОМ88022518 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
274 РХ91012309 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
275 РЭ89062887 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
276 СТ87082205 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
277 ТА89090606 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
278 УП92070204 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
279 ФА90051402 Халдварт өвчин судлал S(r) 091216  /2жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
280 АК87072401 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
281 ГА89010968 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
282 ДК90112013 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
283 ЖЛ90013006 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
284 ЙВ89101101 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
285 ЙК88072404 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
286 ЙР87092161 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
287 ИЮ92022225 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
288 КД79041603 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
289 КЙ79111962 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
290 МВ89110902 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
291 НЩ89111882 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
292 ОЭ91040728 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
293 ОЮ90062603 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
294 ПН92111607 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
295 ПЭ89012107 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
296 ПЮ87041362 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
297 РЖ90022801 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
298 СР89122902 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
299 СЦ89053106 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
300 УД92031327 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
301 УУ90121709 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 100 Тэнцсэн 11/22/2018
302 ФБ88033105 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 98 Тэнцсэн 11/22/2018
303 ЛИ88104161 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
304 ЛЛ89071467 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
305 НМ87082303 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
306 ОЮ92040506 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
307 ПЙ84022364 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
308 ФА84031103 Хүүхэд судлал  S(r) 091217 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
309 АИ92012724 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
310 ЖЭ89050597 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 87 Тэнцсэн 11/22/2018
311 РЭ94032522 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
312 СЩ89102001 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
313 ТГ90122604 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 86 Тэнцсэн 11/22/2018
314 УЗ89121525 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
315 УК92081021 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 68 Тэнцээгүй 11/22/2018
316 УП91091561 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
317 УХ92101109 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
318 УШ91100739 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
319 ФМ83052861 Чих хамар, хоолой судлал  S(r) 091218 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
320 АМ88101701 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
321 ВЮ93052705 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
322 ГЮ91082919 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 82 Тэнцсэн 11/22/2018
323 ДВ84102001 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 88 Тэнцсэн 11/22/2018
324 ЗИ91032002 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 88 Тэнцсэн 11/22/2018
325 МЗ92040503 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
326 ОЮ79022604 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 84 Тэнцсэн 11/22/2018
327 ОЮ92031627 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 85 Тэнцсэн 11/22/2018
328 РП79102304 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 88 Тэнцсэн 11/22/2018
329 УЗ89022829 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 78 Тэнцсэн 11/22/2018
330 ЧИ87012964 Эмнэл зүйн эмгэг судлал  S(r) 091219 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
331 АИ90101401 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
332 ВГ86102914 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
333 ЕУ92032201 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
334 ЖЗ84051410 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
335 ЙВ89021507 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
336 ЙО90061917 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 88 Тэнцсэн 11/22/2018
337 ИП88103060 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
338 ЙР90030914 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
339 ИЦ91052401 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
340 ОЛ90061289 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
341 ОП91070509 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 79 Тэнцсэн 11/22/2018
342 ПК89062244 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 83 Тэнцсэн 11/22/2018
343 ПЮ91021700 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
344 СЕ90080714 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
345 УП92061468 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
346 УШ92030512 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
347 ХЛ68111226 Эрчимт эмчилгээ судлал  S(r) 091220 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
348 АЮ91040463 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
349 АЮ93090402 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
350 БВ86122212 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
351 ВР92102300 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
352 ГА90032166 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
353 ГД91020201 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
354 ГЮ89102608 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
355 ГЮ91121628 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 85 Тэнцсэн 11/22/2018
356 ЕН93030316 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
357 ЖЯ85022210 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
358 ЗИ89083006 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
359 ЗЮ93120801 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
360 ИЗ92013001 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
361 ЙП80030500 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
362 ЙП89043028 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 83 Тэнцсэн 11/22/2018
363 ИФ90112708 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
364 ИЮ89072066 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
365 ЛЖ92082902 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
366 НН93011602 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
367 ОМ77030804 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
368 ОЭ90092628 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 89 Тэнцсэн 11/22/2018
369 ПВ87071104 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
370 ПД90111967 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
371 РА89060218 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
372 РР87060468 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
373 СР88050627 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
374 ТИ90022761 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
375 УЗ89072449 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
376 УЗ90052917 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 87 Тэнцсэн 11/22/2018
377 УХ93051743 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 94 Тэнцсэн 11/22/2018
378 ФБ91082401 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
379 ТЕ92110307 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
380 ТИ88031211 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал  S(r) 091221 /2 жил/ 95 Тэнцсэн 11/22/2018
381 ДО86120331 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018
382 ДЮ90042370 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 97 Тэнцсэн 11/22/2018
383 ЛБ87012228 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 91 Тэнцсэн 11/22/2018
384 ЛБ92111223 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
385 НЭ91112123 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 96 Тэнцсэн 11/22/2018
386 ПЗ89022008 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 88 Тэнцсэн 11/22/2018
387 ПЭ88120508 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 99 Тэнцсэн 11/22/2018
388 УД89022503 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 90 Тэнцсэн 11/22/2018
389 УК93042121 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 83 Тэнцсэн 11/22/2018
390 УС88092707 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 84 Тэнцсэн 11/22/2018
391 ЧД87092461 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 92 Тэнцсэн 11/22/2018
392 ЧП87090215 Яаралтай тусламж судлал  S(r) 091222 /2 жил/ 93 Тэнцсэн 11/22/2018