Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
...2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн /Төв аймаг/
2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн /Төв аймаг/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4618 НЭ66050100 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 11/15/2018
2 4618 ИИ74070118 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
3 4620 НЩ91031509 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
4 4618 ДО87071761 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
5 4618 НГ89030964 Бага эмч 76 Тэнцсэн 11/15/2018
6 4619 ПЮ50112084 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
7 4619 НТ66102261 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 11/15/2018
8 6966 НЫ90011788 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 11/15/2018
9 6966 УП91121908 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
10 6967 НИ92061609 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
11 3813 НЦ92111021 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
12 3812 НЭ97092407 Сувилагч 25 Тэнцээгүй 11/15/2018
13 3814 НФ62070104 Сувилагч 32 Тэнцээгүй 11/15/2018
14 3813 НР86072169 Сувилагч 75 Тэнцсэн 11/15/2018
15 3813 НЕ89072967 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/15/2018
16 3812 НТ64020903 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
17 3815 НЮ60061583 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
18 3814 НП90031267 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
19 3812 НЭ91050409 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
20 3812 ХН83092200 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/15/2018
21 3814 НА67071570 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/15/2018
22 3814 НМ91052605 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
23 3816 НП60022308 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
24 3813 ЧВ64103000 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
25 4021 НЩ91061608 Эх баригч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
26 4020 НФ65110213 Эх баригч 34 Тэнцээгүй 11/15/2018
27 4017 БЮ66011078 Эх баригч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
28 4019 НФ59101004 Эх баригч 29 Тэнцээгүй 11/15/2018