Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
...
2018-11-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4601 ГЗ73113003 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/14/2018
2 4604 НЫ89072379 Бага эмч 36 Тэнцээгүй 11/14/2018
3 4605 ТИ90122261 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 11/14/2018
4 5500 УК95041370 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 11/14/2018
5 6906 БЛ82110216 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 11/14/2018
6 6907 ОЮ89051050 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 11/14/2018
7 6908 ДС87091016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 11/14/2018
8 6912 РЖ80030301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 11/14/2018
9 6913 ЧМ67103107 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй 11/14/2018
10 7501 УП96051667 Нүүр ам судлалын их эмч 87 Тэнцсэн 11/14/2018
11 3004 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 52 Тэнцээгүй 11/14/2018
12 3006 ШГ86021471 Нүүр ам судлалын их эмч 47 Тэнцээгүй 11/14/2018
13 5344 УЮ95100826 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/14/2018
14 5345 МВ95081002 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/14/2018
15 5346 ГМ85012408 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 11/14/2018
16 5347 УЮ94120608 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 11/14/2018
17 3757 ИП82060966 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 11/14/2018
18 3759 ЧВ81062606 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/14/2018
19 3760 УУ89080303 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 11/14/2018
20 3761 МА90111501 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 11/14/2018
21 3762 ИА80111300 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/14/2018
22 3763 УВ91091402 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/14/2018
23 3764 ФД78030701 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/14/2018
24 3767 ЧС82063007 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 11/14/2018
25 3768 АО92103006 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/14/2018
26 3770 ОЙ88102308 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/14/2018
27 7002 ИЭ91081407 Уламжлалт анагаахын их эмч 64 Тэнцээгүй 11/14/2018
28 8301 ЕН93123018 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 11/14/2018
29 8808 ЙЗ93111808 Эх баригч 46 Тэнцээгүй 11/14/2018
30 4007 АД92112401 Эх баригч 80 Тэнцсэн 11/14/2018
2018-11-14-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4601 ГЗ73113003 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/14/2018
2 4604 НЫ89072379 Бага эмч 36 Тэнцээгүй 11/14/2018
3 4605 ТИ90122261 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 11/14/2018
4 5500 УК95041370 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 11/14/2018
5 6906 БЛ82110216 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 11/14/2018
6 6907 ОЮ89051050 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 11/14/2018
7 6908 ДС87091016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 11/14/2018
8 6912 РЖ80030301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 11/14/2018
9 6913 ЧМ67103107 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй 11/14/2018
10 7501 УП96051667 Нүүр ам судлалын их эмч 87 Тэнцсэн 11/14/2018
11 3004 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 52 Тэнцээгүй 11/14/2018
12 3006 ШГ86021471 Нүүр ам судлалын их эмч 47 Тэнцээгүй 11/14/2018
13 5344 УЮ95100826 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/14/2018
14 5345 МВ95081002 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/14/2018
15 5346 ГМ85012408 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 11/14/2018
16 5347 УЮ94120608 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 11/14/2018
17 3757 ИП82060966 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 11/14/2018
18 3759 ЧВ81062606 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 11/14/2018
19 3760 УУ89080303 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 11/14/2018
20 3761 МА90111501 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 11/14/2018
21 3762 ИА80111300 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/14/2018
22 3763 УВ91091402 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/14/2018
23 3764 ФД78030701 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/14/2018
24 3767 ЧС82063007 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 11/14/2018
25 3768 АО92103006 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/14/2018
26 3770 ОЙ88102308 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/14/2018
27 7002 ИЭ91081407 Уламжлалт анагаахын их эмч 64 Тэнцээгүй 11/14/2018
28 8301 ЕН93123018 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 11/14/2018
29 8808 ЙЗ93111808 Эх баригч 46 Тэнцээгүй 11/14/2018
30 4007 АД92112401 Эх баригч 80 Тэнцсэн 11/14/2018