Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-07-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Хөвсгөл/
2018-11-07-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн  /Хөвсгөл/   
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1007 ри68031111 Бага  эмч  74 Тэнцсэн 11/7/2018
2 1011 рт90111207 Бага  эмч  68 Тэнцээгүй 11/7/2018
3 1013 тз71020701 Бага  эмч  48 Тэнцээгүй 11/7/2018
4 1012 рм81022422 Бага  эмч  45 Тэнцээгүй 11/7/2018
5 1018   Бага  эмч  22 Тэнцээгүй 11/7/2018
6 1006 ри70122622 Сувилагч 73 Тэнцсэн 11/7/2018
7 1023 рп90011706 Сувилагч 73 Тэнцсэн 11/7/2018
8 1003 рэ66061802 Сувилагч 71 Тэнцсэн 11/7/2018
9 1010 дю68010178 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/7/2018
10 1005 рж78020808 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/7/2018
11 1004 рэ78080982 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 11/7/2018
12 1009 Дю70032488 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/7/2018
13 1024 рк80042908 Сувилагч 73 Тэнцсэн 11/7/2018
14 1019 ов90020714 УАУ-ны бага  эмч 74 Тэнцсэн 11/7/2018
15 1014 рм94101609 УАУ-ын сувилагч 39 Тэнцээгүй 11/7/2018
16 1002 рю84031873 Хүний  их  эмч 75 Тэнцсэн 11/7/2018
17 1001 ра89020504 Хүний  их  эмч 57 Тэнцээгүй 11/7/2018
18 1022 рс92082424 Эм  найруулагч  37 Тэнцээгүй 11/7/2018
19 1020 рэ90080407 Эм  найруулагч  56 Тэнцээгүй 11/7/2018
20 1021 вп89111105 Эм  найруулагч  53 Тэнцээгүй 11/7/2018
21 1015 рх92040301 Эх баригч 76 Тэнцсэн 11/7/2018
22 1017 рв96041616 Эх баригч 63 Тэнцээгүй 11/7/2018
23 1016 рс93120614 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 11/7/2018
24 1008     40 Тэнцээгүй 11/7/2018