Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-11-05-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн              
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1001 ЦК68061904 Сувилагч 85 Тэнцсэн 11/5/2018
2 1002 ЛБ69050900 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/5/2018
3 1003 ЧВ74062666 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/5/2018
4 1004 ТЯ67120405 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/5/2018
5 1005 ХА74092005 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/5/2018
6 1006 ВЮ60021901 Сувилагч 76 Тэнцсэн 11/5/2018
7 1007 ИО70112001 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/5/2018
8 1008 АЭ65052163 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/5/2018
9 1009 ЧЙ69102469 Сувилагч 95 Тэнцсэн 11/5/2018
10 1010 ЖК89051512 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/5/2018
11 1011 ХБ65121669 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/5/2018
12 1012 ГЮ68052016 Сувилагч 66 Тэнцсэн 11/5/2018
13 1013 ПВ77070705 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/5/2018
14 1014 ИЦ92021301 Сувилагч 77 Тэнцсэн 11/5/2018
15 1015 ЦГ62121301 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/5/2018
16 1016 УО70070707 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/5/2018
17 1017 УД730850101 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/5/2018
18 1018 ЦД66120503 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/5/2018
19 1019 ХВ78090806 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/5/2018
20 1020 МИ80031405 Сувилагч 85 Тэнцсэн 11/5/2018
21 1021 ЦЕ66050901 Сувилагч 80 Тэнцсэн 11/5/2018
22 1022 ХГ73053001 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/5/2018
23 1023 ХП68031868 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/5/2018
24 1024 ЧО68041009 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/5/2018
25 1025 ИС61121909 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/5/2018
26 1026 УЖ72090965 Сувилагч 99 Тэнцсэн 11/5/2018
27 1027 ОМ68090205 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/5/2018
28 1028 ИЦ70072703 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/5/2018
29 1029 АИ71020201 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/5/2018
30 1030 ЦЖ71061207 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/5/2018
31 1031 ДЭ52030501 Сувилагч 95 Тэнцсэн 11/5/2018
32 1032 ДЭ57061000 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/5/2018
33 1033 ПБ86071903 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/5/2018
34 1034 ДЭ69032703 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/5/2018
35 1035 ТЗ59040105 Сувилагч 96 Тэнцсэн 11/5/2018