Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-10-31-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-31-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн              
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 2101 УС57092309 Дүрс оношлогооны эмч 31 Тэнцээгүй 10/31/2018
2 1902 ИП86111567 Мэдрэлийн эмч 95 Тэнцсэн 10/31/2018
3 1801 СФ87022604 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 71 Тэнцсэн 10/31/2018
4 9021 ОЮ93071005 Сувилагч 98 Тэнцсэн 10/31/2018
5 9010 ГЮ70041102 Сувилагч 95 Тэнцсэн 10/31/2018
6 9019 ОА 95060428 Сувилагч 95 Тэнцсэн 10/31/2018
7 9034 БЗ 89020208 Сувилагч 95 Тэнцсэн 10/31/2018
8 9039 АЮ 90030460 Сувилагч 94 Тэнцсэн 10/31/2018
9 9023 ГЮ72060265 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/31/2018
10 9026 ГИ 91060809 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/31/2018
11 9027 ДИ 75062400 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/31/2018
12 9033 ИТ 91081107 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/31/2018
13 9038 РД 69111808 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/31/2018
14 9046 БЮ 80011403 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/31/2018
15 9029 НТ 93071205 Сувилагч 92 Тэнцсэн 10/31/2018
16 9037 ВЮ 79052368 Сувилагч 92 Тэнцсэн 10/31/2018
17 9043 ШВ 66022607 Сувилагч 91 Тэнцсэн 10/31/2018
18 9048 УП 93033143 Сувилагч 91 Тэнцсэн 10/31/2018
19 9018 ПЮ83090768 Сувилагч 90 Тэнцсэн 10/31/2018
20 9024 ЛБ 86101012 Сувилагч 90 Тэнцсэн 10/31/2018
21 9031 РЕ 91031701 Сувилагч 89 Тэнцсэн 10/31/2018
22 9045 ЧА 69020705 Сувилагч 89 Тэнцсэн 10/31/2018
23 9009 УС 62111244 Сувилагч 88 Тэнцсэн 10/31/2018
24 9020 ПИ 69020200 Сувилагч 88 Тэнцсэн 10/31/2018
25 9025 УУ 89080845 Сувилагч 88 Тэнцсэн 10/31/2018
26 9032 ШД 68010465 Сувилагч 88 Тэнцсэн 10/31/2018
27 9030 ҮЗ 67031805 Сувилагч 87 Тэнцсэн 10/31/2018
28 9008 МЛ 83060909 Сувилагч 86 Тэнцсэн 10/31/2018
29 9022 УК90011125 Сувилагч 86 Тэнцсэн 10/31/2018
30 9040 ВИ 77071803 Сувилагч 86 Тэнцсэн 10/31/2018
31 9044 ЧЕ 71062067 Сувилагч 86 Тэнцсэн 10/31/2018
32 9007 ШЗ 66043064 Сувилагч 85 Тэнцсэн 10/31/2018
33 9035 ХЗ 84050262 Сувилагч 84 Тэнцсэн 10/31/2018
34 9017 ЖЮ88020502 Сувилагч 83 Тэнцсэн 10/31/2018
35 9013 КГ95120708 Сувилагч 82 Тэнцсэн 10/31/2018
36 9042 ВЮ 94032832 Сувилагч 81 Тэнцсэн 10/31/2018
37 9053 ЗК89012318 Сувилагч 80 Тэнцсэн 10/31/2018
38 9014 ДЮ81120912 Сувилагч 79 Тэнцсэн 10/31/2018
39 9036 ШЭ 87120106 Сувилагч 79 Тэнцсэн 10/31/2018
40 9047 АА 95101807 Сувилагч 79 Тэнцсэн 10/31/2018
41 9041   Сувилагч 77 Тэнцсэн 10/31/2018
42 9011 ПЕ94122101 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/31/2018
43 9052 МВ77115504 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/31/2018
44 9054 ХЛ87102501 Сувилагч 73 Тэнцсэн 10/31/2018
45 9016 ЕП63101306 Сувилагч 73 Тэнцсэн 10/31/2018
46 9028 СТ 59032508 Сувилагч 73 Тэнцсэн 10/31/2018
47 4702 УЗ68100108 Уламжлалтын бага эмч 84 Тэнцсэн 10/31/2018
48 4706 ТБ90041402 Уламжлалтын бага эмч 83 Тэнцсэн 10/31/2018
49 4703 ТГ65110970 Уламжлалтын бага эмч 52 Тэнцээгүй 10/31/2018
50 9050 ПЮ78112961 Уламжлалтын бага эмч 32 Тэнцээгүй 10/31/2018
51 4705 ЙЖ72122805 Уламжлалтын бага эмч 29 Тэнцээгүй 10/31/2018
52 9055 ФЖ97081803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 73 Тэнцсэн 10/31/2018
53 9901 УД92101441 Хүүхдийн их эмч 34 Тэнцээгүй 10/31/2018
54 8701 ФД86100812 Хүүхдийн мэс засал судлал 87 Тэнцсэн 10/31/2018
55 9049 че70072422 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 10/31/2018
56 4454 МЛ59022506 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 10/31/2018
57 4455 ТА88110609 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 10/31/2018
58 4453 ЙД74052029 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 10/31/2018
59 4443 ОЮ69090325 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 10/31/2018
60 4450 ОБ93030828 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 10/31/2018
61 4441 ЙО68042505 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 10/31/2018
62 4449 РП80020700 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 10/31/2018
63 4445 ЦБ52010707 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 10/31/2018
64 4452 АК74102005 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 10/31/2018
65 4448 ХЖ72090444 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 10/31/2018
66 4444 ДО67021009 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 10/31/2018
67 9051 МЗ71052804 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 10/31/2018
68 4446 ЧР62041801 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй 10/31/2018
69 4015 РЭ89031504 Эх баригч 83 Тэнцсэн 10/31/2018
70 4018 ВЙ88041707 Эх баригч 81 Тэнцсэн 10/31/2018
71 4017 КЮ92081808 Эх баригч 77 Тэнцсэн 10/31/2018
72 4014 ФВ90041704 Эх баригч 70 Тэнцсэн 10/31/2018
73 4012 ТЗ70012509 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 10/31/2018
74 4016 УЕ87041343 Эх баригч 56 Тэнцээгүй 10/31/2018
75 4013 ДЮ66011078 Эх баригч 42 Тэнцээгүй 10/31/2018