Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-10-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн              
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 8001 ВЖ95090803 Бага эмч 76 Тэнцсэн 10/30/2018
2 4611 БЛ90090964 Бага эмч 95 Тэнцсэн 10/30/2018
3 9006 АС90123000 Бага эмч 92 Тэнцсэн 10/30/2018
4 4601 ФБ77012912 Бага эмч 83 Тэнцсэн 10/30/2018
5 4606 СФ88120901 Бага эмч 70 Тэнцсэн 10/30/2018
6 4613 МБ82100202 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 10/30/2018
7 4603 ТЕ92120703 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 10/30/2018
8 4610 МД76072162 Бага эмч 53 Тэнцээгүй 10/30/2018
9 4609 ЙМ72012801 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 10/30/2018
10 4602 ДЮ79041463 Бага эмч 50 Тэнцээгүй 10/30/2018
11 4605 ЙС19921023 Бага эмч 38 Тэнцээгүй 10/30/2018
12 9004 АГ87052608 Бага эмч 31 Тэнцээгүй 10/30/2018
13 2303 ХБ82072562 Дотрын эмч 98 Тэнцсэн 10/30/2018
14 2306 УЗ61071501 Дотрын эмч 93 Тэнцсэн 10/30/2018
15 2307 УЗ88042708 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн 10/30/2018
16 2305 КВ77121305 Дотрын эмч 54 Тэнцээгүй 10/30/2018
17 5512 УШ92052354 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 10/30/2018
18 5513 УМ89101554 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 10/30/2018
19 5517 ИМ94051510 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 10/30/2018
20 9001 УШ92071766 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 10/30/2018
21 5504 УХ92052136 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 10/30/2018
22 5519 УШ95021857 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 10/30/2018
23 5516 ИУ95070719 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 10/30/2018
24 5515 ЦА87061471 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 10/30/2018
25 9002 ЛЮ92030617 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 10/30/2018
26 5508 УШ91091794 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 10/30/2018
27 5506 УИ90090115 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 10/30/2018
28 9005   Ерөнхий эмч 98 Тэнцсэн 10/30/2018
29 6913 ФА93040802 Ерөнхий эмч 97 Тэнцсэн 10/30/2018
30 6928 ДЮ79080321 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 10/30/2018
31 6965 ХЙ74130208 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 10/30/2018
32 6923 БЭ88043006 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн 10/30/2018
33 6915 ЛЙ91050507 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 10/30/2018
34 6948 МО56102864 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 10/30/2018
35 6930 ПЖ93100106 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 10/30/2018
36 6916 СЛ91093002 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 10/30/2018
37 6967 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 10/30/2018
38 6963 ЖУ88101486 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 10/30/2018
39 6950 ХЕ85031475 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 10/30/2018
40 6961 ХЛ65060825 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн 10/30/2018
41 6962 ДЖ89011901 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн 10/30/2018
42 6956 РЮ90022312 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 10/30/2018
43 6920 ЖЯ72041404 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 10/30/2018
44 6957 ЧМ56060461 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 10/30/2018
45 6939 ЖЬ85103077 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 10/30/2018
46 6935 НЭ91062314 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 10/30/2018
47 6933 КА88041403 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 10/30/2018
48 6927 ТА90120501 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 10/30/2018
49 6964 СЭ81011663 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 10/30/2018
50 6949 МВ89072912 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 10/30/2018
51 6925 БЮ95042502 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 10/30/2018
52 6937 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 10/30/2018
53 6938 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 10/30/2018
54 6942 УХ91110359 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 10/30/2018
55 6966 УП91090211 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 10/30/2018
56 6940 ШЕ83121404 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 10/30/2018
57 6955 ТЯ87090107 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 10/30/2018
58 1701 ФА88090272 Мэс заслын эмч 47 Тэнцээгүй 10/30/2018
59 3018 КМ90082869 Насс 89 Тэнцсэн 10/30/2018
60 3020 ФД89031806 Насс 89 Тэнцсэн 10/30/2018
61 3015 УХ90111562 Насс 85 Тэнцсэн 10/30/2018
62 3009 ШБ74090961 Насс 77 Тэнцсэн 10/30/2018
63 3023 ХИ71101468 Насс 77 Тэнцсэн 10/30/2018
64 3004 ФА89101014 Насс 76 Тэнцсэн 10/30/2018
65 3016 ЗЮ80031905 Насс 76 Тэнцсэн 10/30/2018
66 3006 УП92020642 Насс 75 Тэнцсэн 10/30/2018
67 3010 ЧЗ73090664 Насс 75 Тэнцсэн 10/30/2018
68 3011 РП76053101 Насс 74 Тэнцсэн 10/30/2018
69 3026 УК90021515 Насс 74 Тэнцсэн 10/30/2018
70 3008 ШУ89022694 Насс 73 Тэнцсэн 10/30/2018
71 3019 АС91010903 Насс 73 Тэнцсэн 10/30/2018
72 3005 ХЛ86041914 Насс 70 Тэнцсэн 10/30/2018
73 3017 ТЯ87110715 Насс 58 Тэнцээгүй 10/30/2018
74 3012 АС89112603 Насс 55 Тэнцээгүй 10/30/2018
75 3024 ЦГ69120506 Насс 55 Тэнцээгүй 10/30/2018
76 3029 УХ70081305 Насс 54 Тэнцээгүй 10/30/2018
77 3021 УХ89080821 Насс 48 Тэнцээгүй 10/30/2018
78 7504 УХ96013000 Насс 78 Тэнцсэн 10/30/2018
79 7501 УК94051405 Насс 65 Тэнцээгүй 10/30/2018
80 3770 БД91070506 Сувилагч 95 Тэнцсэн 10/30/2018
81 3777 ДЙ90122205 Сувилагч 93 Тэнцсэн 10/30/2018
82 3787 ЖВ90112706 Сувилагч 89 Тэнцсэн 10/30/2018
83 3789 ЖМ92052907 Сувилагч 89 Тэнцсэн 10/30/2018
84 3786 АН97021822 Сувилагч 88 Тэнцсэн 10/30/2018
85 5357 ПВ95032107 Сувилагч 86 Тэнцсэн 10/30/2018
86 3780 УК89062901 Сувилагч 72 Тэнцсэн 10/30/2018
87 3792 УУ92022809 Сувилагч 71 Тэнцсэн 10/30/2018
88 3774 УИ91112229 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 10/30/2018
89 3810 КЮ88110667 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 10/30/2018
90 5351 УК95051663 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 10/30/2018
91 3769 СЕ87120818 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 10/30/2018
92 3768 ИТ91080503 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 10/30/2018
93 3793 ДП80041903 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 10/30/2018
94 3794 МЗ93062882 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 10/30/2018
95 3802 ДИ92021902 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 10/30/2018
96 3783 ОЛ95082704 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 10/30/2018
97 3800 УК92072105 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 10/30/2018
98 3803 КИ90031805 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 10/30/2018
99 5356 ДЛ97110606 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 10/30/2018
100 5360 ЛА97013000 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 10/30/2018
101 5355 УВ89080127 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 10/30/2018
102 3785 РЙ96061606 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 10/30/2018
103 5350 БД95080904 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 10/30/2018
104 3776 ФД78030700 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 10/30/2018
105 3790 ЖМ85011064 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 10/30/2018
106 3799 НХ89053008 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 10/30/2018
107 5361 МВ77112504 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 10/30/2018
108 5354 ОД93072208 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 10/30/2018
109 3804 ПЕ94122101 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 10/30/2018
110 3796 АР91112007 Сувилагч 34 Тэнцээгүй 10/30/2018
111 5363 УП98022002 Сувилагч 34 Тэнцээгүй 10/30/2018
112 5352 АР94083006 Сувилагч 25 Тэнцээгүй 10/30/2018
113 3334 ЕЙ84050408 УАУ эмч 86 Тэнцсэн 10/30/2018
114 3336 ДЖ89070921 УАУ эмч 85 Тэнцсэн 10/30/2018
115 3339 РФ88042888 УАУ эмч 81 Тэнцсэн 10/30/2018
116 3345 УК90032485 УАУ эмч 81 Тэнцсэн 10/30/2018
117 3340 МЭ86050701 УАУ эмч 80 Тэнцсэн 10/30/2018
118 3338 УХ89060147 УАУ эмч 70 Тэнцсэн 10/30/2018
119 3341 УИ88092600 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 10/30/2018
120 3344 ФМ90061166 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй 10/30/2018
121 3342 ИИ90042108 УАУ эмч 56 Тэнцээгүй 10/30/2018
122 7002 УХ90043022 УАУ эмч 87 Тэнцсэн 10/30/2018
123 7001 ИЮ95120922 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 10/30/2018
124 7003 СТ90083119 УАУ эмч 68 Тэнцээгүй 10/30/2018
125 7004 НЕ91020303 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй 10/30/2018
126 7005 УШ94031813 УАУ эмч 37 Тэнцээгүй 10/30/2018
127 8201 ТГ94112706 УАУ-ны сувилагч 79 Тэнцсэн 10/30/2018
128 9003 ЙЮ84121406 УАУ-ны сувилагч 73 Тэнцсэн 10/30/2018
129 8202 ЙО93070114 УАУ-ны сувилагч 72 Тэнцсэн 10/30/2018
130 8304 УР88012802 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 10/30/2018
131 8303 ЕН93123018 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 10/30/2018
132 4218 НГ78081479 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 10/30/2018
133 4222 ЧТ87041162 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 10/30/2018
134 4211 ЧЛ69090868 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 10/30/2018
135 4217 НБ89111607 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 10/30/2018
136 4219 РД71121807 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 10/30/2018
137 4208 ВП80081909 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 10/30/2018
138 4215 УЮ57110102 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 10/30/2018
139 4207 ПЮ92100910 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 10/30/2018
140 4206 ДЮ89051163 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 10/30/2018
141 4214 ЖЭ77121302 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 10/30/2018
142 4210 НЮ83082403 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 10/30/2018
143 4205 МК67092302 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй 10/30/2018
144 4212 ЖЭ90112362 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 10/30/2018
145 4216 УМ88112841 Эм зүйч 37 Тэнцээгүй 10/30/2018
146 4204 ОЮ95072004 Эм зүйч 27 Тэнцээгүй 10/30/2018
147 4213 ЕЙ91061711 Эм зүйч 24 Тэнцээгүй 10/30/2018
148 8602 ПЛ97091706 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 10/30/2018
149 8601 ЙИ98020501 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 10/30/2018