Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2018-10-29-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2018-10-29-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн              
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 2001 ЧМ86121115 Гэмтлийн эмч 42 Тэнцээгүй 10/29/2018
2 2302 УХ90051761 Дотрын эмч 75 Тэнцсэн 10/29/2018
3 5500 БЮ93031626 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 10/29/2018
4 6909 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 10/29/2018
5 6912 ХА84062368 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 10/29/2018
6 2501 ИМ89011001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 10/29/2018
7 1901 НУ74102507 Мэдрэлийн эмч 70 Тэнцсэн 10/29/2018
8 5349 ПБ93120806 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 10/29/2018
9 5345 УК90021703 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 10/29/2018
10 5347 НЫ90122864 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 10/29/2018
11 3758 ЧВ81062606 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 10/29/2018
12 5344 ЗЕ96062000 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 10/29/2018
13 5348 РЕ94082448 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 10/29/2018
14 3765 ШД71012507 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 10/29/2018
15 3761 ОЙ88102308 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 10/29/2018
16 8301 ЗЮ95100301 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 10/29/2018
17 4442 ДЙ80051117 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 10/29/2018
18 4440 ИП88050781 Эм найруулагч 18 Тэнцээгүй 10/29/2018
19 4009 АН90040301 Эх баригч 79 Тэнцсэн 10/29/2018
20 4010 ИЮ91061522 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 10/29/2018
21 4008 ОБ88050101 Эх баригч 48 Тэнцээгүй 10/29/2018
22 4011 ТЕ92012005 Эх баригч 28 Тэнцээгүй 10/29/2018
23 1601 УЕ78120205 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70 Тэнцсэн 10/29/2018