Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4671 ЙЙ81061305 Бага эмч 92 Тэнцсэн 9/17/2018
2 4677 ЗЮ71071262 Бага эмч 92 Тэнцсэн 9/17/2018
3 4674 ИБ88070404 Бага эмч 91 Тэнцсэн 9/17/2018
4 9003   Бага эмч 89 Тэнцсэн 9/17/2018
5 9007 ЖИ88020302 Бага эмч 78 Тэнцсэн 9/17/2018
6 9005   Бага эмч 75 Тэнцсэн 9/17/2018
7 4684 МФ76071700 Бага эмч 74 Тэнцсэн 9/17/2018
8 4666 НЮ73042468 Бага эмч 72 Тэнцсэн 9/17/2018
9 9008 ТВ77113042 Бага эмч 71 Тэнцсэн 9/17/2018
10 4667 ТЛ92092109 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 9/17/2018
11 4679 МЖ92122611 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 9/17/2018
12 4672 УС70060506 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 9/17/2018
13 4675 СФ88120901 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 9/17/2018
14 4687 МЗ91042020 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 9/17/2018
15 4681 СЭ89122863 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 9/17/2018
16 4682 НВ67020121 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 9/17/2018
17 4668 ДЮ79041463 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 9/17/2018
18 4670 КЖ72041203 Бага эмч 45 Тэнцээгүй 9/17/2018
19 4686 ЗЙ68103001 Бага эмч 43 Тэнцээгүй 9/17/2018
20 4688 ТЕ68112867 Бага эмч 32 Тэнцээгүй 9/17/2018
21 4676 ВО95091904 Бага эмч 25 Тэнцээгүй 9/17/2018
22 9004   Бага эмч 24 Тэнцээгүй 9/17/2018
23 5533 УЗ94072725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 93  Тэнцсэн 9/17/2018
24 5526 УК94031671 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 92  Тэнцсэн 9/17/2018
25 5529 УУ92041600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89  Тэнцсэн 9/17/2018
26 5515 ПИ92101801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87  Тэнцсэн 9/17/2018
27 5520 СЮ91071717 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84  Тэнцсэн 9/17/2018
28 5532 УХ91052079 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83  Тэнцсэн 9/17/2018
29 5523 УИ95091805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81  Тэнцсэн 9/17/2018
30 5543 НФ92122503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81  Тэнцсэн 9/17/2018
31 5537 НЭ94072919 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79  Тэнцсэн 9/17/2018
32 5534 БЮ91040541 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78  Тэнцсэн 9/17/2018
33 5536 ОЕ92081701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77  Тэнцсэн 9/17/2018
34 5553 ИЭ87022263 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76  Тэнцсэн 9/17/2018
35 5517 МЮ92100266 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74  Тэнцсэн 9/17/2018
36 5516 УШ94100102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72  Тэнцсэн 9/17/2018
37 5544 МЮ92122101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 9/17/2018
38 5524 ГР93033001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
39 5525 РС89062702 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 9/17/2018
40 5547 СЭ81011663 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 9/17/2018
41 5559 ТЕ91020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 9/17/2018
42 5521 УК93051302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 9/17/2018
43 5552 НЗ93013110 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 9/17/2018
44 5557 БЮ94122019 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 9/17/2018
45 5545 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 9/17/2018
46 5551 СЧ89060861 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 9/17/2018
47 5561 УЧ90120130 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 9/17/2018
48 5546 УШ92112510 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 9/17/2018
49 5518 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 9/17/2018
50 5541 ИМ94051510 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 9/17/2018
51 5548 ВЮ94071414 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 9/17/2018
52 5528 ТЕ94022003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 44 Тэнцээгүй 9/17/2018
53 5535 УШ92052354 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй 9/17/2018
54 5531 МТ93101705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 36 Тэнцээгүй 9/17/2018
55 9002 ТЯ94121431 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 18 Тэнцээгүй 9/17/2018
56 7511 УК94090857 Нүүр ам судлалын их эмч 82 Тэнцсэн 9/17/2018
57 7507 УХ91033089 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн 9/17/2018
58 7503 ШУ95040182 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн 9/17/2018
59 7504 ГД90031396 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 9/17/2018
60 7505 ИЛ90063012 Нүүр ам судлалын их эмч 57 Тэнцээгүй 9/17/2018
61 7514 ТЯ87110715 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй 9/17/2018
62 7509 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 54 Тэнцээгүй 9/17/2018
63 7512 ТГ55123111 Нүүр ам судлалын их эмч 31 Тэнцээгүй 9/17/2018
64 5388 ЖЭ86112507 Сувилагч 80  Тэнцсэн 9/17/2018
65 5391 ПГ80090807 Сувилагч 80  Тэнцсэн 9/17/2018
66 5387 ЖД94110709 Сувилагч 76  Тэнцсэн 9/17/2018
67 5392 ОР97071503 Сувилагч 76  Тэнцсэн 9/17/2018
68 5415 ПЮ92012405 Сувилагч 75  Тэнцсэн 9/17/2018
69 5421 ЙР97082704 Сувилагч 75  Тэнцсэн 9/17/2018
70 5411 ПК95050305 Сувилагч 71  Тэнцсэн 9/17/2018
71 5417 УШ96122464 Сувилагч 70  Тэнцсэн 9/17/2018
72 5420 ЖЮ96032801 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 9/17/2018
73 9001 АР96071801 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
74 5394 ОЮ93071005 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 9/17/2018
75 5395 БЗ89020208 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 9/17/2018
76 5396 МЮ97091618 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 9/17/2018
77 5404 БК95111604 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 9/17/2018
78 5401 ФБ97100487 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 9/17/2018
79 5414 ЛЮ94122402 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 9/17/2018
80 5400 ЗП95060121 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 9/17/2018
81 5425 ШУ95010101 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 9/17/2018
82 5419 УК97013113 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 9/17/2018
83 5398 НТ93071205 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 9/17/2018
84 5413 ИФ96011900 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 9/17/2018
85 5402 ОР95022806 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 9/17/2018
86 5397 МУ96102904 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 9/17/2018
87 5399 АГ96080602 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 9/17/2018
88 5416 СО94031409 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 9/17/2018
89 5410 АР94083006 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 9/17/2018
90 5412 ШУ94031301 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 9/17/2018
91 5403 ИБ95082042 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 9/17/2018
92 5426 ПЕ94122173 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 9/17/2018
93 5409 АН97021822 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 9/17/2018
94 5406 ОМ95100106 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 9/17/2018
95 5405 БГ96022100 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 9/17/2018
96 5407 РФ96042401 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 9/17/2018
97 5408 АЗ92042904 Сувилагч 22 Тэнцээгүй 9/17/2018
98 7005 УП96102921 Уламжлалт анагаахын их эмч 86 Тэнцсэн 9/17/2018
99 7003 УД90022401 Уламжлалт анагаахын их эмч 81 Тэнцсэн 9/17/2018
100 7008 НЗ95050327 Уламжлалт анагаахын их эмч 81 Тэнцсэн 9/17/2018
101 7010 АД91011401 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн 9/17/2018
102 7006 КВ88091316 Уламжлалт анагаахын их эмч 70 Тэнцсэн 9/17/2018
103 7007 ЗВ93100808 Уламжлалт анагаахын их эмч 70 Тэнцсэн 9/17/2018
104 7002 АО94052113 Уламжлалт анагаахын их эмч 69 Тэнцээгүй 9/17/2018
105 7009 УТ92052418 Уламжлалт анагаахын их эмч 60 Тэнцээгүй 9/17/2018
106 8202 ЗД97030819 Уламжлалт анагаахын сувилагч 64 Тэнцээгүй 9/17/2018
107 8201 ЕЮ91110731 Уламжлалт анагаахын сувилагч 61 Тэнцээгүй 9/17/2018
108 9976 УП90020207 Хөдөлгөөн засалч 91  Тэнцсэн 9/17/2018
109 9994 ОЙ95063001 Хөдөлгөөн засалч 91  Тэнцсэн 9/17/2018
110 9985 ПВ93112401 Хөдөлгөөн засалч 87  Тэнцсэн 9/17/2018
111 9996 ВП91092701 Хөдөлгөөн засалч 84  Тэнцсэн 9/17/2018
112 9997 МН90020279 Хөдөлгөөн засалч 84  Тэнцсэн 9/17/2018
113 9974 ЙЮ91013111 Хөдөлгөөн засалч 82  Тэнцсэн 9/17/2018
114 9975 ОС91020607 Хөдөлгөөн засалч 81  Тэнцсэн 9/17/2018
115 9981 НЙ92112305 Хөдөлгөөн засалч 79  Тэнцсэн 9/17/2018
116 9984 ЗИ91042626 Хөдөлгөөн засалч 79  Тэнцсэн 9/17/2018
117 9979 УП92012447 Хөдөлгөөн засалч 78  Тэнцсэн 9/17/2018
118 9990 ОП94041621 Хөдөлгөөн засалч 76  Тэнцсэн 9/17/2018
119 9999 КЕ94021821 Хөдөлгөөн засалч 75  Тэнцсэн 9/17/2018
120 9977 ВР96061506 Хөдөлгөөн засалч 71  Тэнцсэн 9/17/2018
121 9992 ДМ95032001 Хөдөлгөөн засалч 68 Тэнцээгүй 9/17/2018
122 9995 ОО92101911 Хөдөлгөөн засалч 68 Тэнцээгүй 9/17/2018
123 9998 ДБ92011705 Хөдөлгөөн засалч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
124 9993 ЙД95012303 Хөдөлгөөн засалч 65 Тэнцээгүй 9/17/2018
125 9991 ПЭ89071102 Хөдөлгөөн засалч 64 Тэнцээгүй 9/17/2018
126 9987 ИО95030601 Хөдөлгөөн засалч 63 Тэнцээгүй 9/17/2018
127 9971 ЖЯ94070408 Хөдөлгөөн засалч 59 Тэнцээгүй 9/17/2018
128 9978 ЙП96051101 Хөдөлгөөн засалч 57 Тэнцээгүй 9/17/2018
129 9986 ИЗ96031301 Хөдөлгөөн засалч 48 Тэнцээгүй 9/17/2018
130 9972 НО95092808 Хөдөлгөөн засалч 46 Тэнцээгүй 9/17/2018
131 8305 ЙЮ94091947 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
132 8307 СЩ95022101 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй 9/17/2018
133 8304 ИМ86050308 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 9/17/2018
134 8308 УР88012802 Эм зүйч 39 Тэнцээгүй 9/17/2018
135 4464 ОЖ92033130 Эм найруулагч 97 Тэнцсэн 9/17/2018
136 4454 УХ82022305 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 9/17/2018
137 9006 РЦ94060901 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 9/17/2018
138 4453 ТБ85061468 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 9/17/2018
139 4445 БЖ88101461 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 9/17/2018
140 4456 ФА92071722 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 9/17/2018
141 4458 ЖБ92030705 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 9/17/2018
142 4457 ОИ91040528 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 9/17/2018
143 4447 ЛЮ87031066 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
144 8605 ЙД98071208 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 9/17/2018
145 4459 РП80020700 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 9/17/2018
146 8604 ЙИ98020501 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 9/17/2018
147 4461 АО88112704 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 9/17/2018
148 4462 УК90010902 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 9/17/2018
149 4463 ЗН65091302 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 9/17/2018
150 4460 ОБ93030828 Эм найруулагч 47 Тэнцээгүй 9/17/2018
151 8606 СЛ94060304 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 9/17/2018
152 4450 ЙЖ19921224 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 9/17/2018
153 8608 ГН96072901 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 9/17/2018
154 8607 ВЮ99041144 Эм найруулагч 33 Тэнцээгүй 9/17/2018
155 1904 ФА88041917 Эмч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
156 1903 УЛ91061422 Эмч 53 Тэнцээгүй 9/17/2018
157 1901 ИП86111567 Эмч 46 Тэнцээгүй 9/17/2018
158 9101 СК89120106 Эмч 43 Тэнцээгүй 9/17/2018
159 1902 ЙК86061813 Эмч 42 Тэнцээгүй 9/17/2018
160 4014 РП93102927 Эх баригч 84 Тэнцсэн 9/17/2018
161 8809 ФВ93062101 Эх баригч 74 Тэнцсэн 9/17/2018
162 8810 МЮ95092321 Эх баригч 74 Тэнцсэн 9/17/2018
163 4015 РМ84022309 Эх баригч 67 Тэнцээгүй 9/17/2018
164 4016 ФД86112001 Эх баригч 64 Тэнцээгүй 9/17/2018
165 4012 ДЛ92101804 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 9/17/2018
166 4017 ГИ90051502 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 9/17/2018
167 8813 РВ96041616 Эх баригч 60 Тэнцээгүй 9/17/2018
168 8808 НФ83072903 Эх баригч 46 Тэнцээгүй 9/17/2018
169 8812 ИХ96120901 Эх баригч 46 Тэнцээгүй 9/17/2018
170 4013 ЧЖ85072601 Эх баригч 38 Тэнцээгүй 9/17/2018