Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-12-ны өдрийн мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн /Эмч/

2018-09-12-ны өдрийн мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалтын элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн /Эмч/

Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл   Оноо

 

Үр дүн

 

Шалгалтын огноо 
1 5709 ЧР71071523 Био-анагаахын мэргэжилтэн Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 51 Тэнцээгүй 9/12/2018
2 5710 МЮ93110918 Био-анагаахын мэргэжилтэн Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
3 5701 ХГ85101602 Био-анагаахын мэргэжилтэн Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 44 Тэнцээгүй 9/12/2018
4 4903 ДЮ85020103 Гэмтэл согог заслын эмч Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 87 Тэнцсэн 9/12/2018
5 4904 СБ88122416 Гэмтэл согог заслын эмч Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 93 Тэнцсэн 9/12/2018
6 3302 ОЮ89051317 Гэмтэл согог заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 88 Тэнцсэн 9/12/2018
7 3252 УЕ86020436 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 59 Тэнцээгүй 9/12/2018
8 4901 СР88060316 Гэмтэл согог заслын эмч Үе бүтээх, солих мэс засал судлал 54 Тэнцээгүй 9/12/2018
9 3303 ЕБ87070531 Гэмтэл согог заслын эмч Нурууны мэс засал судлал 51 Тэнцээгүй 9/12/2018
10 3251 СЗ71111215 Гэмтэл согог заслын эмч Түлэнхий, хөлдөлт судлал 47 Тэнцээгүй 9/12/2018
11 3401 УК90051734 Гэмтэл согог заслын эмч Доод мөчний Н'С бичил мэс засал судлал 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
12 1007 УИ91090127 Дотрын эмч Зүрх судлал 89 Тэнцсэн 9/12/2018
13 1011 ОИ83031901 Дотрын эмч Зүрх судлал 82 Тэнцсэн 9/12/2018
14 4102 ВЮ85031504 Дотрын эмч Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал 81 Тэнцсэн 9/12/2018
15 1012 БЭ90082806 Дотрын эмч Зүрх судлал 70 Тэнцсэн 9/12/2018
16 1151 АД90101721 Дотрын эмч Уушиг судлал 66 Тэнцээгүй 9/12/2018
17 1301 ПЭ87120707 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 66 Тэнцээгүй 9/12/2018
18 4104 ГЭ76010709 Дотрын эмч Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал 64 Тэнцээгүй 9/12/2018
19 1010 ЖЯ87013173 Дотрын эмч Зүрх судлал 61 Тэнцээгүй 9/12/2018
20 4103 ПЭ86021606 Дотрын эмч Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал 61 Тэнцээгүй 9/12/2018
21 1302 ЖЮ85120674 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 55 Тэнцээгүй 9/12/2018
22 1009 УК88061228 Дотрын эмч Зүрх судлал 54 Тэнцээгүй 9/12/2018
23 1453 БЙ88072306 Дотрын эмч Мэргэжлийн шалтгаант өвчин судлал 51 Тэнцээгүй 9/12/2018
24 1008 ЕН88110908 Дотрын эмч Зүрх судлал 49 Тэнцээгүй 9/12/2018
25 1304 ИЦ87111107 Дотрын эмч Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 49 Тэнцээгүй 9/12/2018
26 1351 НА88110862 Дотрын эмч Цус судлал 34 Тэнцээгүй 9/12/2018
27 4101 ЧЙ72072703 Дотрын эмч Эмнэлзүйн хоол эмчилгээ судлал 34 Тэнцээгүй 9/12/2018
28 3803 ФМ88113064 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 95 Тэнцсэн 9/12/2018
29 5003 ТЕ91032238 Дүрс оношилгооны эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 95 Тэнцсэн 9/12/2018
30 3751 ЧС81041718 Дүрс оношилгооны эмч Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал1 93 Тэнцсэн 9/12/2018
31 3809 ЧС74010966 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 77 Тэнцсэн 9/12/2018
32 5002 ЧП86121265 Дүрс оношилгооны эмч Ангиограф/судасны дотуурх О'Э судлал 76 Тэнцсэн 9/12/2018
33 3801 ИЮ86032664 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 74 Тэнцсэн 9/12/2018
34 3802 ЛЮ87061318 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 74 Тэнцсэн 9/12/2018
35 3807 ДБ88061300 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 74 Тэнцсэн 9/12/2018
36 3812 ИК81012701 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 74 Тэнцсэн 9/12/2018
37 3811 КЮ90042767 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 46 Тэнцээгүй 9/12/2018
38 3752 ХД88010514 Дүрс оношилгооны эмч Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал1 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
39 3808 ОЙ86112515 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
40 3814 НЭ72082916 Дүрс оношилгооны эмч Компьютер томограф сор'давтамжит д'о судлал 37 Тэнцээгүй 9/12/2018
41 5101 ЧЛ75110800 Мэдрэлийн эмч Харвалт, тархины эмгэг судлал 85 Тэнцсэн 9/12/2018
42 2502 ХД84012901 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 79 Тэнцсэн 9/12/2018
43 2510 ОО88080227 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 67 Тэнцээгүй 9/12/2018
44 2506 УУ92070867 Мэдээгүйжүүлгийн эмч Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал 66 Тэнцээгүй 9/12/2018
45 2209 УК89021555 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 86 Тэнцсэн 9/12/2018
46 2255 АЮ90091793 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 83 Тэнцсэн 9/12/2018
47 2256 АЮ89062879 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 79 Тэнцсэн 9/12/2018
48 2258 ТЗ89051977 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 72 Тэнцсэн 9/12/2018
49 2402 ЖЬ89091977 Мэс заслын эмч Хүүхдийн мэс засал судлал 71 Тэнцсэн 9/12/2018
50 5201 ЦГ66012810 Мэс заслын эмч Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 70 Тэнцсэн 9/12/2018
51 5204 ЦГ67073011 Мэс заслын эмч Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 70 Тэнцсэн 9/12/2018
52 2259 ШГ87072316 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 61 Тэнцээгүй 9/12/2018
53 2208 ТГ87030716 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 40 Тэнцээгүй 9/12/2018
54 5202 НЭ70121773 Мэс заслын эмч Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 36 Тэнцээгүй 9/12/2018
55 2257 КЖ84040713 Мэс заслын эмч Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 30 Тэнцээгүй 9/12/2018
56 2203 ЕК84091678 Мэс заслын эмч Хэвлийн мэс засал судлал 24 Тэнцээгүй 9/12/2018
57 3916 ЛЗ95101201 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 94 Тэнцсэн 9/12/2018
58 3912 ГБ95072507 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 76 Тэнцсэн 9/12/2018
59 3920 НЭ92040504 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 47 Тэнцээгүй 9/12/2018
60 3911 ОК89020201 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 19 Тэнцээгүй 9/12/2018
61 3917 ДЙ78120701 Нийгмийн эрүүл мэнд Биостатистик, тархвар зүй 0 Тэнцээгүй 9/12/2018
62 3002 МЗ86012962 Нүдний эмч Хүүхдийн нүд судлал 29 Тэнцээгүй 9/12/2018
63 7003 ХП74101962 Өрхийн эмч Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал 60 Тэнцээгүй 9/12/2018
64 7002 СЛ94020909 Өрхийн эмч Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал 56 Тэнцээгүй 9/12/2018
65 9341 НО83011260 Сэргээн засахын эмч Настан судлал 84 Тэнцсэн 9/12/2018
66 9342 ВН83112103 Сэргээн засахын эмч Настан судлал 62 Тэнцээгүй 9/12/2018
67 4502 УВ82110608 Сэтгэцийн эмч Сэтгэл засал судлал 56 Тэнцээгүй 9/12/2018
68 3155 СЕ89071703 УАУ эмч Монголын УАУ-ны засал судлал 56 Тэнцээгүй 9/12/2018
69 2852 УТ91092918 Хавдрын эмч Хавдрын туяа эмчилгээ 77 Тэнцсэн 9/12/2018
70 2901 ВЮ91031108 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 74 Тэнцсэн 9/12/2018
71 2902 МЮ87030801 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 71 Тэнцсэн 9/12/2018
72 2903 ЖВ84101503 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 57 Тэнцээгүй 9/12/2018
73 2904 УМ88102528 Хавдрын эмч Хавдрын хими эмчилгээ 34 Тэнцээгүй 9/12/2018
74 2716 БЮ88071206 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 93 Тэнцсэн 9/12/2018
75 2713 ЖЯ87050788 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 92 Тэнцсэн 9/12/2018
76 2707 ЖИ83020607 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 89 Тэнцсэн 9/12/2018
77 2715 ФА90051402 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 89 Тэнцсэн 9/12/2018
78 2651 ВЮ90031404 Халдвартын эмч Талбарын тархвар судлал 88 Тэнцсэн 9/12/2018
79 2708 НМ89111016 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 88 Тэнцсэн 9/12/2018
80 2702 ЙР88111001 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 87 Тэнцсэн 9/12/2018
81 2703 СЭ88042661 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 87 Тэнцсэн 9/12/2018
82 2714 АЮ89090446 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 83 Тэнцсэн 9/12/2018
83 2718 СА84091311 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 81 Тэнцсэн 9/12/2018
84 2719 РН88111762 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 78 Тэнцсэн 9/12/2018
85 2709 ЗФ89071106 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 76 Тэнцсэн 9/12/2018
86 2711 УС88081137 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 72 Тэнцсэн 9/12/2018
87 2652 ИФ90091507 Халдвартын эмч Талбарын тархвар судлал 70 Тэнцсэн 9/12/2018
88 2701 КЮ87013163 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 69 Тэнцээгүй 9/12/2018
89 2710 КЛ91111801 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 69 Тэнцээгүй 9/12/2018
90 2654 СЕ83060500 Халдвартын эмч Талбарын тархвар судлал 64 Тэнцээгүй 9/12/2018
91 2717 ЖЯ81041209 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 62 Тэнцээгүй 9/12/2018
92 2704 ЕЦ79090968 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 60 Тэнцээгүй 9/12/2018
93 2712 ЦГ69011306 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
94 2720 СЭ88060163 Халдвартын эмч БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлал 74 Тэнцсэн 9/12/2018
95 5406 ВЕ82091408 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэлийн хөгжлийн эмгэг судлал 76 Тэнцсэн 9/12/2018
96 4201 ВД82102004 Хүүхдийн эмч Өсвөр үе судлал 68 Тэнцээгүй 9/12/2018
97 1608 ОО84032624 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 89 Тэнцсэн 9/12/2018
98 1601 ИЮ92022225 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 88 Тэнцсэн 9/12/2018
99 1602 ОЮ92040506 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 88 Тэнцсэн 9/12/2018
100 1604 РБ87030721 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 80 Тэнцсэн 9/12/2018
101 1851 ЧЗ86111204 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 77 Тэнцсэн 9/12/2018
102 5402 ХБ88030609 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэлийн хөгжлийн эмгэг судлал 72 Тэнцсэн 9/12/2018
103 5404 ВЮ81112961 Хүүхдийн эмч Хүүхдийн мэдрэлийн хөгжлийн эмгэг судлал 61 Тэнцээгүй 9/12/2018
104 1605 РС80040206 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 58 Тэнцээгүй 9/12/2018
105 9014   Хүүхдийн эмч   56 Тэнцээгүй 9/12/2018
106 1606 НЭ90072441 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
107 1607 АК92032904 Хүүхдийн эмч Нярай, перинатал судлал 41 Тэнцээгүй 9/12/2018
108 3053 ВЮ88050228 Чих хамар хоолойн эмч Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал 86 Тэнцсэн 9/12/2018
109 3051 ЙЮ83031823 Чих хамар хоолойн эмч Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал 84 Тэнцсэн 9/12/2018
110 3054 РТ93071200 Чих хамар хоолойн эмч Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал 76 Тэнцсэн 9/12/2018
111 5903 УП89100888 Эм зүйч Эмнэлзүйн эм зүй 73 Тэнцсэн 9/12/2018
112 5902 ЦГ66070208 Эм зүйч Эмнэлзүйн эм зүй 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
113 5901 ТЕ92033008 Эм зүйч Эмнэлзүйн эм зүй 37 Тэнцээгүй 9/12/2018
114 5904 УШ53040500 Эм зүйч Эмнэлзүйн эм зүй 37 Тэнцээгүй 9/12/2018
115 3551 ИФ94111000 Эмгэг судлаач эмч Эсийн эмгэг судлал 51 Тэнцээгүй 9/12/2018
116 3652 ИЮ88061261 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэлзүйн бичил амь судлал 50 Тэнцээгүй 9/12/2018
117 3602 ОЭ91082318 Эмнэлзүй эмгэгийн эмч Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал 41 Тэнцээгүй 9/12/2018
118 2557 ОЭ91030960 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 84 Тэнцсэн 9/12/2018
119 2553 ОЭ87042768 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 69 Тэнцээгүй 9/12/2018
120 2556 ОЭ87062801 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 66 Тэнцээгүй 9/12/2018
121 2554 ЛЮ84040468 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 61 Тэнцээгүй 9/12/2018
122 2551 НИ87062308 Эрчимт, эмчилгээний эмч Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 56 Тэнцээгүй 9/12/2018
123 2004 УМ89100128 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 70 Тэнцсэн 9/12/2018
124 2001 УМ90020109 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 62 Тэнцээгүй 9/12/2018
125 2101 НЭ89031509 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 60 Тэнцээгүй 9/12/2018
126 2103 РЖ87112101 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 51 Тэнцээгүй 9/12/2018
127 2104 ОЭ80081702 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 51 Тэнцээгүй 9/12/2018
128 2007 МЗ78102101 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 48 Тэнцээгүй 9/12/2018
129 2003 ЧП85061700 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 45 Тэнцээгүй 9/12/2018
130 2006 ОЙ84031001 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 25 Тэнцээгүй 9/12/2018
131 9002 ПЭ86061640     97 Тэнцсэн 9/12/2018
132 9009 ИБ67042307     95 Тэнцсэн 9/12/2018
133 9008 ФБ91011785     92 Тэнцсэн 9/12/2018
134 9012 АЭ83120705     92 Тэнцсэн 9/12/2018
135 9003 ПЮ87042023     85 Тэнцсэн 9/12/2018
136 9004 УП92072622     84 Тэнцсэн 9/12/2018
137 9007 УХ89010556     83 Тэнцсэн 9/12/2018
138 9006 УК88073130     79 Тэнцсэн 9/12/2018
139 9010 АЯ83061842     71 Тэнцсэн 9/12/2018
140 9013 АН88030702     70 Тэнцсэн 9/12/2018
141 9001 ШЗ78050116     63 Тэнцээгүй 9/12/2018
142 9005 ФЖ96050506     49 Тэнцээгүй 9/12/2018
143 9011 СК94061902     34 Тэнцээгүй 9/12/2018
144 9015       83 Тэнцсэн 9/12/2018