Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-08-23-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 3718 ГР92081901 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 8/23/2018
2 6936 ЛЮ87042419 Ерөнхий эмч 96 Тэнцсэн 8/23/2018
3 9017 ЙЮ74120364 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 8/23/2018
4 6922 ДЭ87092711 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн 8/23/2018
5 6937 СБ87043001 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 8/23/2018
6 6925 ОЗ86121301 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 8/23/2018
7 6975 ПМ93082105 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 8/23/2018
8 6926 ЧВ87011506 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн 8/23/2018
9 6933 ПА84042808 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн 8/23/2018
10 6949 НХ79121508 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 8/23/2018
11 6959 ЖЯ93012281 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 8/23/2018
12 9015 ЧС85082690 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 8/23/2018
13 6940 АЮ92060411 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 8/23/2018
14 6954 УК89072121 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 8/23/2018
15 6971 ЖЕ92010403 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 8/23/2018
16 6974 ПЮ93062676 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн 8/23/2018
17 6960 БЮ91052303 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 8/23/2018
18 9014 ХВ81062619 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 8/23/2018
19 6943 МФ83071504 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 8/23/2018
20 6929 АС91070508 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 8/23/2018
21 6958 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 8/23/2018
22 6947 ЛН88011105 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 8/23/2018
23 6930 КЮ91072148 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 8/23/2018
24 6955 УП92041126 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 8/23/2018
25 6939 ЛГ90071603 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 8/23/2018
26 6951 ПЮ86101062 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
27 6969 ЛЖ90010112 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
28 9022 УХ92010608 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
29 6980 ХК79091902 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 8/23/2018
30 6941 ШУ88092009 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 8/23/2018
31 6963 ГЗ91111609 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 8/23/2018
32 6984 РЭ19880210 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 8/23/2018
33 9019 ВЮ94071411 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 8/23/2018
34 6927 СЮ92070805 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
35 6966 НО85030160 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
36 6976 УК92031228 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 8/23/2018
37 6964 БЮ86022703 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 8/23/2018
38 6957 ОС85112707 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 8/23/2018
39 6986 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 8/23/2018
40 9020 УШ93050905 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 8/23/2018
41 6942 УП92020671 Ерөнхий эмч 80 Тэнцээгүй 8/23/2018
42 6968 ГД86110375 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 8/23/2018
43 6950 МЮ92100266 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 8/23/2018
44 6961 УП93090529 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 8/23/2018
45 6956 ГО91101301 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 8/23/2018
46 6962 ПБ90102762 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 8/23/2018
47 6935 УХ90050101 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 8/23/2018
48 6953 ХЕ75111571 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 8/23/2018
49 6981 УМ89061938 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 8/23/2018
50 6982 ЙЛ90081300 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 8/23/2018
51 6990 РЮ90022312 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 8/23/2018
52 6972 НС78021563 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 8/23/2018
53 6979 ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 8/23/2018
54 6934 ЙР85082858 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 8/23/2018
55 6924 НЮ83042793 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 8/23/2018
56 6952 ДЮ92050833 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй 8/23/2018
57 6921 УК91071209 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 8/23/2018
58 6987 УМ89101554 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 8/23/2018
59 6932 УХ92090424 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 8/23/2018
60 9016 ТК88092103 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 8/23/2018
61 6983 ГЙ92040205 Ерөнхий эмч 25 Тэнцээгүй 8/23/2018
62 3033 ЦБ86070404 Насс 96 Тэнцсэн 8/23/2018
63 3011 ПЮ75020461 Насс 84 Тэнцсэн 8/23/2018
64 9021 СЮ90090912 Насс 82 Тэнцсэн 8/23/2018
65 3032 ИЦ74010209 Насс 74 Тэнцсэн 8/23/2018
66 3010 ЧЛ67052465 Насс 73 Тэнцсэн 8/23/2018
67 3015 НТ90013104 Насс 72 Тэнцсэн 8/23/2018
68 3038 НД87040601 Насс 72 Тэнцсэн 8/23/2018
69 3018 УУ91101164 Насс 71 Тэнцсэн 8/23/2018
70 3006 ЗА90072708 Насс 70 Тэнцсэн 8/23/2018
71 3008 УУ90080367 Насс 70 Тэнцсэн 8/23/2018
72 3034 АМ88082507 Насс 70 Тэнцсэн 8/23/2018
73 3042 УХ89011707 Насс 70 Тэнцсэн 8/23/2018
74 3007 ЖЯ90090783 Насс 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
75 3017 ЕУ90092808 Насс 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
76 3013 ВЮ76052361 Насс 64 Тэнцээгүй 8/23/2018
77 3014 ТИ89102807 Насс 64 Тэнцээгүй 8/23/2018
78 3050 ШУ88082181 Насс 63 Тэнцээгүй 8/23/2018
79 3049 ФГ89031806 Насс 62 Тэнцээгүй 8/23/2018
80 3031 МВ87121702 Насс 61 Тэнцээгүй 8/23/2018
81 3046 ЦЕ85091503 Насс 61 Тэнцээгүй 8/23/2018
82 3043 БЮ90100438 Насс 60 Тэнцээгүй 8/23/2018
83 3035 АИ89103024 Насс 59 Тэнцээгүй 8/23/2018
84 3051 ЦА88041009 Насс 59 Тэнцээгүй 8/23/2018
85 3040 ТЕ86071105 Насс 58 Тэнцээгүй 8/23/2018
86 3047 ХЗ87012779 Насс 58 Тэнцээгүй 8/23/2018
87 3045 УК90021515 Насс 57 Тэнцээгүй 8/23/2018
88 3044 УК90093001 Насс 54 Тэнцээгүй 8/23/2018
89 3024 ОР65080311 Насс 52 Тэнцээгүй 8/23/2018
90 3025 ТГ55123111 Насс 48 Тэнцээгүй 8/23/2018
91 3053 ХЛ86041914 Насс 46 Тэнцээгүй 8/23/2018
92 3041 ШУ89022694 Насс 45 Тэнцээгүй 8/23/2018
93 3039 ГН90080711 Насс 43 Тэнцээгүй 8/23/2018
94 3023 ГЮ90062720 Насс 41 Тэнцээгүй 8/23/2018
95 3037 ОР89070706 Насс 38 Тэнцээгүй 8/23/2018
96 3052 УГ79071201 Насс 35 Тэнцээгүй 8/23/2018
97 3716 АВ88072701 Сувилагч 90 Тэнцсэн 8/23/2018
98 3765 ЕП72031226 Сувилагч 87 Тэнцсэн 8/23/2018
99 3675 ЦВ71120321 Сувилагч 87 Тэнцсэн 8/23/2018
100 3693 АЮ68082961 Сувилагч 87 Тэнцсэн 8/23/2018
101 3741 ЙБ79020705 Сувилагч 84 Тэнцсэн 8/23/2018
102 3683 ПГ75120406 Сувилагч 84 Тэнцсэн 8/23/2018
103 3678 ИН90042627 Сувилагч 83 Тэнцсэн 8/23/2018
104 3747 ЖВ84072905 Сувилагч 80 Тэнцсэн 8/23/2018
105 3750 ЙЖ91070101 Сувилагч 80 Тэнцсэн 8/23/2018
106 3729 ЖЭ80022842 Сувилагч 79 Тэнцсэн 8/23/2018
107 3690 РС91090721 Сувилагч 78 Тэнцсэн 8/23/2018
108 9013 ЛЮ92042017 Сувилагч 77 Тэнцсэн 8/23/2018
109 3714 ЛЙ91052925 Сувилагч 76 Тэнцсэн 8/23/2018
110 3731 ЗЕ93051602 Сувилагч 76 Тэнцсэн 8/23/2018
111 9012 ЖЛ82100600 Сувилагч 76 Тэнцсэн 8/23/2018
112 3706 НЫ92061003 Сувилагч 75 Тэнцсэн 8/23/2018
113 3709 ЦД65050309 Сувилагч 75 Тэнцсэн 8/23/2018
114 3758 МБ80041504 Сувилагч 75 Тэнцсэн 8/23/2018
115 3717 ЧБ60041760 Сувилагч 74 Тэнцсэн 8/23/2018
116 3720 УУ92101643 Сувилагч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
117 3734 ЛЗ90082262 Сувилагч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
118 3695 УД91051725 Сувилагч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
119 3696 ЕМ88091962 Сувилагч 72 Тэнцсэн 8/23/2018
120 3735 БЕ88111008 Сувилагч 71 Тэнцсэн 8/23/2018
121 3682 УС19840512 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 8/23/2018
122 3699 ЧД74011104 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 8/23/2018
123 3723 ОИ93091501 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
124 3739 НБ90031406 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
125 3755 ВВ74122709 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
126 3686 ЙЮ87120681 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
127 3700 ЖЯ74093009 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
128 3701 АР94083006 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
129 3702 ПВ90092502 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/23/2018
130 3763 ЗЕ92011809 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 8/23/2018
131 3679 ЖЗ78081608 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 8/23/2018
132 3708 КЮ88110667 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 8/23/2018
133 9018 УК91041544 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 8/23/2018
134 9011 УИ93022305 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 8/23/2018
135 3732 СУ90042066 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 8/23/2018
136 3736 ИЙ81061305 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 8/23/2018
137 3738 РЭ91031701 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 8/23/2018
138 3713 СФ93041506 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 8/23/2018
139 3715 ПМ91122001 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 8/23/2018
140 3674 ЖЯ80071701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 8/23/2018
141 3676 МФ92032804 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 8/23/2018
142 3697 ЙР90030606 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 8/23/2018
143 3727 УЕ69070446 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 8/23/2018
144 3707 ОЖ90022301 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/23/2018
145 3751 ГД91081807 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/23/2018
146 3764 БА89062402 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/23/2018
147 3766 ЛЮ90101187 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/23/2018
148 3691 РЗ90111103 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 8/23/2018
149 3712 АО92103006 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 8/23/2018
150 3757 ИО88071600 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 8/23/2018
151 3761 ЕЙ73040907 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 8/23/2018
152 3705 РЭ91021303 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 8/23/2018
153 3684 МФ92010307 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 8/23/2018
154 3759 НФ73103007 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 8/23/2018
155 3730 СТ90070208 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/23/2018
156 3752 ДЮ91112705 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/23/2018
157 3687 ДИ92021902 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/23/2018
158 3719 УШ89112868 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 8/23/2018
159 3728 ОП84102901 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 8/23/2018
160 3698 ОМ68090205 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 8/23/2018
161 3749 РЙ87102819 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 8/23/2018
162 3692 МУ96102904 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 8/23/2018
163 3704 УХ72060181 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 8/23/2018
164 3742 РП77102400 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 8/23/2018
165 3680 ШЗ66043062 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 8/23/2018
166 3737 ЙГ92043001 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 8/23/2018
167 3748 ЕЦ90060265 Сувилагч 21 Тэнцээгүй 8/23/2018
168 4707 РП93102927 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 61 Тэнцээгүй 8/23/2018
169 4703 ТА91062829 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 59 Тэнцээгүй 8/23/2018
170 4704 ТЗ78011407 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 58 Тэнцээгүй 8/23/2018
171 4706 ТБ90041402 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 36 Тэнцээгүй 8/23/2018
172 9101 НЭ93012301 Шүүхийн анагаах ухаан 49 Тэнцээгүй 8/23/2018
173 4004 ВИ91051001 Эх баригч 76 Тэнцсэн 8/23/2018