Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-07-26-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-07-26-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1011 ЙМ88111811 Бага эмч 89 Тэнцсэн 7/26/2018
2 4630 ЖЯ88040569 Бага эмч 76 Тэнцсэн 7/26/2018
3 4631 ОВ88033105 Бага эмч 75 Тэнцсэн 7/26/2018
4 4632 ЛН75121809 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 7/26/2018
5 1018 КД89033003 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 7/26/2018
6 1012 МЕ76020903 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 7/26/2018
7 4633 НЮ73042468 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 7/26/2018
8 4634 ЖЕ67010163 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 7/26/2018
9 4626 ТЕ92120703 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 7/26/2018
10 4629 МЗ91042020 Бага эмч 45 Тэнцээгүй 7/26/2018
11 4627 ТЖ87081062 Бага эмч 45 Тэнцээгүй 7/26/2018
12 2002 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч 80 Тэнцсэн 7/26/2018
13 2001 ФА86031532 Гэмтлийн эмч 80 Тэнцсэн 7/26/2018
14 2302 УК88061228 Дотрын эмч 21 Тэнцээгүй 7/26/2018
15 6923 ГЮ93032206 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 7/26/2018
16 6919 СФ89051609 Ерөнхий эмч 95 Тэнцсэн 7/26/2018
17 1016 УП93110202 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 7/26/2018
18 6932 ЧЖ72102906 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 7/26/2018
19 6917 ПЭ88120115 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 7/26/2018
20 6924 ИР86051807 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 7/26/2018
21 6946 ЙЮ80080370 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн 7/26/2018
22 1020 УП94082027 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 7/26/2018
23 1013 ЙВ91092017 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 7/26/2018
24 6926 ИЦ91052401 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 7/26/2018
25 1014 АЮ85122264 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн 7/26/2018
26 6948 РЮ90120939 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 7/26/2018
27 6920 ПЮ85072971 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 7/26/2018
28 6936 УП92041126 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 7/26/2018
29 6935 УЗ61071501 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 7/26/2018
30 6927 МФ83071504 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 7/26/2018
31 6929 ПЮ82101703 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 7/26/2018
32 1017 ИЮ92102529 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 7/26/2018
33 6943 АЯ90062501 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 7/26/2018
34 6925 УД91081704 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 7/26/2018
35 6922 СЮ92070805 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 7/26/2018
36 6915 КЮ91072148 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 7/26/2018
37 6937 АС91070508 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 7/26/2018
38 6934 СФ87022604 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 7/26/2018
39 6939 СЕ92072708 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 7/26/2018
40 6947 ВЮ94071411 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 7/26/2018
41 6933 ОС85112707 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 7/26/2018
42 6928 МВ89072912 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 7/26/2018
43 6940 РЮ84031873 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 7/26/2018
44 6930 НИ88052004 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 7/26/2018
45 1001 ХБ52122370 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 7/26/2018
46 2503 УП88120541 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70 Тэнцсэн 7/26/2018
47 2504 УУ88121863 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 65 Тэнцээгүй 7/26/2018
48 2502 ЧТ56031507 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 62 Тэнцээгүй 7/26/2018
49 2505 ЧО83042466 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 50 Тэнцээгүй 7/26/2018
50 8651 УМ89101554 Зүрх судасны мэс засал судлал 51 Тэнцээгүй 7/26/2018
51 1701 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 78 Тэнцсэн 7/26/2018
52 1702 ГМ88090406 Мэс заслын эмч 60 Тэнцээгүй 7/26/2018
53 1703 ЦД88051497 Мэс заслын эмч 51 Тэнцээгүй 7/26/2018
54 3017 ЙЮ90082621 Насс 79 Тэнцсэн 7/26/2018
55 3026 УК92100396 Насс 77 Тэнцсэн 7/26/2018
56 3012 ЛД77120608 Насс 77 Тэнцсэн 7/26/2018
57 3032 ИЭ83122501 Насс 70 Тэнцсэн 7/26/2018
58 3009 УХ89102491 Насс 70 Тэнцсэн 7/26/2018
59 3020 УУ90080367 Насс 68 Тэнцээгүй 7/26/2018
60 3015 УК90093001 Насс 68 Тэнцээгүй 7/26/2018
61 3034 ЗА90072708 Насс 67 Тэнцээгүй 7/26/2018
62 3028 МВ87121702 Насс 67 Тэнцээгүй 7/26/2018
63 3024 НТ90013104 Насс 66 Тэнцээгүй 7/26/2018
64 3023 ОО66041211 Насс 64 Тэнцээгүй 7/26/2018
65 3038 ДЭ82042507 Насс 63 Тэнцээгүй 7/26/2018
66 3022 УК90021515 Насс 62 Тэнцээгүй 7/26/2018
67 3025 РА96101804 Насс 60 Тэнцээгүй 7/26/2018
68 3013 ДЮ89072069 Насс 58 Тэнцээгүй 7/26/2018
69 3035 ЦБ86070404 Насс 57 Тэнцээгүй 7/26/2018
70 3014 ОР89070706 Насс 50 Тэнцээгүй 7/26/2018
71 3018 УХ70081305 Насс 48 Тэнцээгүй 7/26/2018
72 3021 АЗ90050408 Насс 44 Тэнцээгүй 7/26/2018
73 2701 УХ91030425 Сүрьеэгийн эмч 78 Тэнцсэн 7/26/2018
74 4701 МЮ82062379 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 50 Тэнцээгүй 7/26/2018
75 4804 ИФ90100311 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 79 Тэнцсэн 7/26/2018
76 4805 РЗ92062201 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 70 Тэнцсэн 7/26/2018
77 4806 УП90062008 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 69 Тэнцээгүй 7/26/2018
78 1015 ФЖ97081803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 55 Тэнцээгүй 7/26/2018
79 4807 РЭ82072261 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 54 Тэнцээгүй 7/26/2018
80 9974 ЙМ89022229 Хөдөлгөөн засалч 82 Тэнцсэн 7/26/2018
81 9983 НФ90060401 Хөдөлгөөн засалч 80 Тэнцсэн 7/26/2018
82 9977 ВП91121103 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 7/26/2018
83 9985 АР89032608 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 7/26/2018
84 9981 ПИ92110604 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 7/26/2018
85 9991 УП89022305 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 7/26/2018
86 9984 ОБ92031808 Хөдөлгөөн засалч 72 Тэнцсэн 7/26/2018
87 9986 МВ91062500 Хөдөлгөөн засалч 72 Тэнцсэн 7/26/2018
88 9987 МЙ91082507 Хөдөлгөөн засалч 72 Тэнцсэн 7/26/2018
89 9975 НГ91121505 Хөдөлгөөн засалч 70 Тэнцсэн 7/26/2018
90 9972 УШ92062887 Хөдөлгөөн засалч 69 Тэнцээгүй 7/26/2018
91 9973 ОС91020607 Хөдөлгөөн засалч 67 Тэнцээгүй 7/26/2018
92 9982 УП92012447 Хөдөлгөөн засалч 67 Тэнцээгүй 7/26/2018
93 9976 ЗИ91042626 Хөдөлгөөн засалч 66 Тэнцээгүй 7/26/2018
94 9971 ОЭ91050206 Хөдөлгөөн засалч 65 Тэнцээгүй 7/26/2018
95 9979 ТГ85031103 Хөдөлгөөн засалч 64 Тэнцээгүй 7/26/2018
96 9996 ВП91092701 Хөдөлгөөн засалч 63 Тэнцээгүй 7/26/2018
97 9997 УП90020207 Хөдөлгөөн засалч 61 Тэнцээгүй 7/26/2018
98 9978 МН90020279 Хөдөлгөөн засалч 57 Тэнцээгүй 7/26/2018
99 9998 УШ93100661 Хөдөлгөөн засалч 57 Тэнцээгүй 7/26/2018
100 9990 АЯ92090605 Хөдөлгөөн засалч 57 Тэнцээгүй 7/26/2018
101 9992 МЗ91051805 Хөдөлгөөн засалч 53 Тэнцээгүй 7/26/2018
102 9995 АР92061802 Хөдөлгөөн засалч 53 Тэнцээгүй 7/26/2018
103 9980 УП92052303 Хөдөлгөөн засалч 46 Тэнцээгүй 7/26/2018
104 8306 УИ94101800 Эм зүйч 83 Тэнцсэн 7/26/2018
105 8303 ОЮ95100921 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 7/26/2018
106 8304 ИО94030304 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 7/26/2018
107 8305 СЩ95022101 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 7/26/2018
108 4443 ИЙ89022502 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 7/26/2018
109 4447 СП92030209 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 7/26/2018
110 4445 ИР93111101 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 7/26/2018
111 4454 НИ91021521 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 7/26/2018
112 4450 ДИ80112807 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 7/26/2018
113 4449 ФЯ91061403 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 7/26/2018
114 4448 МД86011769 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 7/26/2018
115 4452 ВЭ86021366 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 7/26/2018
116 4451 ГИ86022809 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 7/26/2018
117 8603 ГЭ86020905 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 7/26/2018
118 8602 ЛМ97061700 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 7/26/2018
119 8601 НЙ95112911 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 7/26/2018
120 4455 ЛЮ87031066 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 7/26/2018
121 4442 КЛ78032104 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 7/26/2018
122 4440 МУ85101964 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 7/26/2018
123 4446 ЕТ89061403 Эм найруулагч 26 Тэнцээгүй 7/26/2018
124 4005 ВМ78122002 Эх баригч 90 Тэнцсэн 7/26/2018
125 1019 УЮ91072883 Эх баригч 80 Тэнцсэн 7/26/2018
126 4004 ОЖ85123102 Эх баригч 77 Тэнцсэн 7/26/2018
127 4003 РД90111729 Эх баригч 74 Тэнцсэн 7/26/2018
128 8807 ОО96080607 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 7/26/2018
129 8809 ПА97100907 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 7/26/2018
130 8811 РД90112607 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 7/26/2018
131 8810 БА93071517 Эх баригч 32 Тэнцээгүй 7/26/2018