Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-07-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2018-07-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 5414 МА94121908 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 7/25/2018
2 5412 УЮ95112420 Бага эмч 32 Тэнцээгүй 7/25/2018
3 8005 ВД98030912 Бага эмч 31 Тэнцээгүй 7/25/2018
4 5519 ЗП94081722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/25/2018
5 5518 УШ94011124 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88 Тэнцсэн 7/25/2018
6 5536 УИ95012590 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 7/25/2018
7 5530 УК93011845 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 7/25/2018
8 5532 ИЙ94042903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 7/25/2018
9 5538 ИЮ94122201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/25/2018
10 5541 ВЮ93053101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/25/2018
11 5543 АК94040906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/25/2018
12 5526 УП91050506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн 7/25/2018
13 5531 ОЮ94072927 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн 7/25/2018
14 5556 УШ96031210 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн 7/25/2018
15 5507 УШ94031701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 7/25/2018
16 5535 ФМ87080292 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 7/25/2018
17 5529 ЖЙ92112806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 7/25/2018
18 5559 ИЮ93041204 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/25/2018
19 5554 ТА95081519 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 7/25/2018
20 5555 ЗА94050812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 7/25/2018
21 5533 СФ94122102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 7/25/2018
22 5511 РЭ91030906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 7/25/2018
23 5560 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 7/25/2018
24 5537 МЮ92010312 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 7/25/2018
25 5513 СЭ85080601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 7/25/2018
26 5539 УХ94040811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 7/25/2018
27 5520 ЖГ94112302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 7/25/2018
28 5534 ИЮ94080217 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 7/25/2018
29 5544 ТА92122108 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 7/25/2018
30 5514 УШ93050905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 7/25/2018
31 5552 ЙЮ92020601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 7/25/2018
32 5547 КЮ94120404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 7/25/2018
33 5525 ОЕ92081701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 7/25/2018
34 5516 ГМ92082709 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 7/25/2018
35 5506 ИБ92090605 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
36 5524 БЮ91040541 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 7/25/2018
37 5550 СТ87111225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 7/25/2018
38 5521 УШ90042048 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 7/25/2018
39 5548 НЭ91021601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй 7/25/2018
40 5562 ТЕ90032067 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй 7/25/2018
41 5509 ВМ89011809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41 Тэнцээгүй 7/25/2018
42 5527 АЮ92060411 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41 Тэнцээгүй 7/25/2018
43 5563 УШ92052354 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 40 Тэнцээгүй 7/25/2018
44 5542 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 33 Тэнцээгүй 7/25/2018
45 5549 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 0 Тэнцээгүй 7/25/2018
46 1002 ЙВ91092017 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 7/25/2018
47 1801 УШ92032058 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 35 Тэнцээгүй 7/25/2018
48 7507 ТЕ94010204 Нүүр ам судлалын их эмч 71 Тэнцсэн 7/25/2018
49 3669 ЕТ93091806 Сувилагч 84 Тэнцсэн 7/25/2018
50 3685 ЙС70062201 Сувилагч 80 Тэнцсэн 7/25/2018
51 3694 ИХ95010609 Сувилагч 73 Тэнцсэн 7/25/2018
52 3721 НХ76022309 Сувилагч 73 Тэнцсэн 7/25/2018
53 3732 ЙК76050701 Сувилагч 72 Тэнцсэн 7/25/2018
54 3664 УШ91021321 Сувилагч 71 Тэнцсэн 7/25/2018
55 3710 РГ83112001 Сувилагч 71 Тэнцсэн 7/25/2018
56 1008 ЦВ84041364 Сувилагч 70 Тэнцсэн 7/25/2018
57 3704 РС91090721 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 7/25/2018
58 3663 ПГ75120406 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 7/25/2018
59 3667 УЗ90060200 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 7/25/2018
60 3729 ФД88122301 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 7/25/2018
61 3727 ЖЛ82100600 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 7/25/2018
62 3668 НЙ89033100 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 7/25/2018
63 3682 ХМ76111366 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 7/25/2018
64 3670 ЛЗ90082262 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/25/2018
65 3700 НФ73103007 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/25/2018
66 3736 ИХ91032705 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/25/2018
67 3705 УР19840512 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
68 3713 ЙЖ91070101 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
69 3717 ЕЭ70042261 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
70 3735 АА74050302 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
71 3686 НЫ92061003 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 7/25/2018
72 3665 ЛЮ92042017 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 7/25/2018
73 3688 НФ93052301 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 7/25/2018
74 3714 ГД91081807 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 7/25/2018
75 3724 УЕ69070446 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 7/25/2018
76 3696 ДЮ91112705 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 7/25/2018
77 3661 ЧБ60041760 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 7/25/2018
78 1004 МО95021009 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 7/25/2018
79 1009 ИТ91080503 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 7/25/2018
80 3684 ИХ91082205 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 7/25/2018
81 3662 МФ92010307 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/25/2018
82 3691 ДИ92021902 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/25/2018
83 3692 ИХ92050601 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/25/2018
84 3715 ЗК89012718 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/25/2018
85 3672 ЛЗ74042762 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 7/25/2018
86 3720 БА89062402 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 7/25/2018
87 3676 РН94082300 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 7/25/2018
88 3734 РЙ96061606 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 7/25/2018
89 3719 ОЙ88102308 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 7/25/2018
90 3730 ЛЮ74091906 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 7/25/2018
91 3675 УП93033143 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 7/25/2018
92 1005 УД91051725 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 7/25/2018
93 3687 РЙ87102819 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 7/25/2018
94 3708 ВЙ96082104 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 7/25/2018
95 3666 ОС94112706 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 7/25/2018
96 3695 ГЮ68052016 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 7/25/2018
97 3706 ПН91022021 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 7/25/2018
98 3707 БЕ88111008 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 7/25/2018
99 3697 ТВ81110500 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 7/25/2018
100 3693 ИЗ94041411 Сувилагч 30 Тэнцээгүй 7/25/2018
101 3731 БД91070506 Сувилагч 29 Тэнцээгүй 7/25/2018
102 5393 ВЖ96052202 Сувилагч 78 Тэнцсэн 7/25/2018
103 5395 УП93100234 Сувилагч 78 Тэнцсэн 7/25/2018
104 5397 НР96050805 Сувилагч 74 Тэнцсэн 7/25/2018
105 5392 ПЮ92012405 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 7/25/2018
106 5407 ИД97082505 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 7/25/2018
107 5391 ЖО95032809 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 7/25/2018
108 5410 ОЮ93071005 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 7/25/2018
109 5403 ЛЮ94122402 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/25/2018
110 1003   Сувилагч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
111 5400 МУ96102904 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 7/25/2018
112 5415 УП98022002 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 7/25/2018
113 5408 БЛ97071509 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 7/25/2018
114 5399 ОБ97010403 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 7/25/2018
115 5417 ИВ96110917 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/25/2018
116 5416 УК97013113 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 7/25/2018
117 5398 ВД94020907 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 7/25/2018
118 3306 КГ86072209 УАУ эмч 68 Тэнцээгүй 7/25/2018
119 3304 СТ87012808 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй 7/25/2018
120 1010 ЖЕ89062081 УАУ эмч 34 Тэнцээгүй 7/25/2018
121 3307 ЙК86061813 УАУ эмч 32 Тэнцээгүй 7/25/2018
122 7004 ЕЙ95090105 Уламжлалт анагаахын их эмч 96 Тэнцсэн 7/25/2018
123 7011 УШ93060224 Уламжлалт анагаахын их эмч 90 Тэнцсэн 7/25/2018
124 7013 УП95012807 Уламжлалт анагаахын их эмч 83 Тэнцсэн 7/25/2018
125 7012 УП95090507 Уламжлалт анагаахын их эмч 77 Тэнцсэн 7/25/2018
126 7010 НО94082309 Уламжлалт анагаахын их эмч 76 Тэнцсэн 7/25/2018
127 7009 ВЮ80041192 Уламжлалт анагаахын их эмч 72 Тэнцсэн 7/25/2018
128 7014 ЕС96111511 Уламжлалт анагаахын их эмч 72 Тэнцсэн 7/25/2018
129 7006 ЖЯ94062301 Уламжлалт анагаахын их эмч 50 Тэнцээгүй 7/25/2018
130 7003 ГН92031201 Уламжлалт анагаахын их эмч 37 Тэнцээгүй 7/25/2018
131 8202 ЕЮ91110731 Уламжлалт анагаахын сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/25/2018
132 4225 ГП90030706 Эм зүйч 100 Тэнцсэн 7/25/2018
133 4223 ОО84122708 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 7/25/2018
134 4208 НО89070674 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 7/25/2018
135 4220 ЧН70021001 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 7/25/2018
136 4221 АВ85121103 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 7/25/2018
137 4230 МК89060101 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 7/25/2018
138 4227 ЗЮ80032601 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 7/25/2018
139 4224 ЖЭ79091308 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 7/25/2018
140 4205 УХ89061567 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 7/25/2018
141 4211 ШД84051703 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй 7/25/2018
142 4217 ИФ83072502 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 7/25/2018
143 4204 ШЖ87041774 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 7/25/2018
144 4226 ХА73051002 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 7/25/2018
145 4232 ЙР90121301 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 7/25/2018
146 4206 ДЮ89123164 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 7/25/2018
147 4209 ХЖ64092207 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 7/25/2018
148 4212 ФВ91040507 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 7/25/2018
149 4235 ЗЮ90112711 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 7/25/2018
150 4215 МЕ90040701 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 7/25/2018
151 4214 ГЙ91011606 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 7/25/2018
152 4213 УХ91012729 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 7/25/2018
153 4219 НС89020565 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй 7/25/2018
154 1006 МН87031768 Эмзүйч 33 Тэнцээгүй 7/25/2018
155 1007 УШ92032879 Эмзүйч 22 Тэнцээгүй 7/25/2018