Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-07-24-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2018-07-24-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1001 ГЮ87070508 Арьс гоо заслын эмч 60 Тэнцээгүй 7/24/2018
2 4624 УЕ72082965 Бага эмч 71 Тэнцсэн 7/24/2018
3 4622 АЮ91011521 Бага эмч 50 Тэнцээгүй 7/24/2018
4 4619 ГИ94052308 Бага эмч 39 Тэнцээгүй 7/24/2018
5 4620 ГЖ94071706 Бага эмч 26 Тэнцээгүй 7/24/2018
6 4621 ЙМ88111811 Бага эмч 25 Тэнцээгүй 7/24/2018
7 2101 ПЮ86100463 Дүрс оношлогооны эмч 56 Тэнцээгүй 7/24/2018
8 5505 УХ92101628 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 7/24/2018
9 5504 СТ94021406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 7/24/2018
10 5500 УЗ92042226 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 7/24/2018
11 5502 СЮ91071717 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 23 Тэнцээгүй 7/24/2018
12 6909 ПЮ89122026 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 7/24/2018
13 6908 ХД86011466 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 7/24/2018
14 6912 ПИ92101801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 7/24/2018
15 6914 УМ90052632 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 7/24/2018
16 6911 ЧИ78112301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 7/24/2018
17 6906 УП92020671 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй 7/24/2018
18 2501 ХБ64022003 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 48 Тэнцээгүй 7/24/2018
19 3007 РЮ79052463 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 7/24/2018
20 3004 УХ89011707 Нүүр ам судлалын их эмч 64 Тэнцээгүй 7/24/2018
21 3008 ТИ89102807 Нүүр ам судлалын их эмч 56 Тэнцээгүй 7/24/2018
22 3006 ШУ91101066 Нүүр ам судлалын их эмч 43 Тэнцээгүй 7/24/2018
23 7505 АХ94101304 Нүүр ам судлалын их эмч 90 Тэнцсэн 7/24/2018
24 7503 УК94051405 Нүүр ам судлалын их эмч 41 Тэнцээгүй 7/24/2018
25 3658 БИ92121037 Сувилагч 75 Тэнцсэн 7/24/2018
26 3655 РК91052808 Сувилагч 72 Тэнцсэн 7/24/2018
27 5384 ЙР97082704 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 7/24/2018
28 5386 ПБ93120806 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 7/24/2018
29 5387 ЕЦ95121307 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 7/24/2018
30 5390 ИЮ92110604 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/24/2018
31 3654 РЭ91021303 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 7/24/2018
32 3656 МЛ92021109 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 7/24/2018
33 3651 УШ91071845 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 7/24/2018
34 3648 КК91022406 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 7/24/2018
35 3650 УШ89103145 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 7/24/2018
36 5385 ПИ95092222 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/24/2018
37 5383 ЖЯ91060427 Сувилагч 34 Тэнцээгүй 7/24/2018
38 3653 УХ72060181 Сувилагч 32 Тэнцээгүй 7/24/2018
39 3302 ИЙ87061713 Уламжлалт анагаахын их эмч 60 Тэнцээгүй 7/24/2018
40 7001 ПЮ95042209 Уламжлалт анагаахын их эмч 93 Тэнцсэн 7/24/2018
41 7002 УХ94092626 Уламжлалт анагаахын их эмч 64 Тэнцээгүй 7/24/2018
42 8201 ЗД97030819 Уламжлалт анагаахын сувилагч 69 Тэнцээгүй 7/24/2018
43 4803 ФЖ97081803 Уламжлалт анагаахын сувилагч 46 Тэнцээгүй 7/24/2018
44 8301 АЭ73031164 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 7/24/2018
45 4202 УК88090968 Эм зүйч 33 Тэнцээгүй 7/24/2018
46 4001 УЕ87041343 Эх баригч 43 Тэнцээгүй 7/24/2018