Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-07-04-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-04-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

 

Шифр Регистрийн дугаар Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 8003 ВЖ95090803 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 7/4/2018
2 8001 ПИ95011106 Бага эмч 46 Тэнцээгүй 7/4/2018
3 8002 МА94121908 Бага эмч 28 Тэнцээгүй 7/4/2018
4 5561 СЙ87011009 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 99 Тэнцсэн 7/4/2018
5 5605 УИ94110508 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 98 Тэнцсэн 7/4/2018
6 5562 ПГ91100603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 97 Тэнцсэн 7/4/2018
7 5572 РЭ94012904 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 95 Тэнцсэн 7/4/2018
8 5590 НЭ95050400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 95 Тэнцсэн 7/4/2018
9 5555 УП94101238 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 94 Тэнцсэн 7/4/2018
10 5613 АЮ95060207 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 93 Тэнцсэн 7/4/2018
11 5594 ИА94042203 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
12 5596 АЖ94040808 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
13 5600 УК95082640 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
14 5632 ИЮ94052507 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
15 5557 ГК95022704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
16 5595 НТ92031901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
17 5602 БЮ94011627 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
18 5603 НБ94083115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
19 5609 ГЗ95011604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
20 5622 УХ94092142 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
21 5627 УЧ91062956 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
22 5635 ФА94061116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
23 5637 ГЕ93060718 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
24 5654 УД92051007 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 7/4/2018
25 5579 УШ94092521 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 90 Тэнцсэн 7/4/2018
26 5604 УЗ95091214 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 90 Тэнцсэн 7/4/2018
27 5568 ГБ94082002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
28 5569 РЮ94091716 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
29 5585 ДЗ94053122 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
30 5615 ИЮ95090408 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
31 5623 ГЮ95051211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
32 5589 НА94120103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88 Тэнцсэн 7/4/2018
33 5565 АК94061607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 7/4/2018
34 5581 ПН96110902 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 7/4/2018
35 5612 РЛ94072608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 7/4/2018
36 5619 ДЮ95062930 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн 7/4/2018
37 5551 УП95122800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 7/4/2018
38 5633 ОЙ94030601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн 7/4/2018
39 5549 УЛ91041862 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
40 5550 УХ93051617 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
41 5558 УИ94122900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
42 5576 ВТ94032703 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
43 5584 АЮ93120106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
44 5631 АЮ95072601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
45 5554 НЦ95080212 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн 7/4/2018
46 5621 УХ96030662 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн 7/4/2018
47 5640 УШ95061149 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн 7/4/2018
48 5593 ЙУ95012300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 7/4/2018
49 5638 УП95102037 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 7/4/2018
50 5651 УХ90110233 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 7/4/2018
51 5611 ЕА88082210 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 7/4/2018
52 5624 УУ92021972 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 7/4/2018
53 5629 ПЮ94052308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 7/4/2018
54 5552 НФ85060307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
55 5560 АЮ93101509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
56 5563 УЗ93101003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
57 5586 УШ93050506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
58 5591 УИ94092438 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
59 5592 ГП94012701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
60 5597 УХ96011951 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
61 5634 ГЮ92033004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
62 5639 УТ91073136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
63 5649 ПЮ94122468 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
64 5650 ВА87111718 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
65 5667 ЖВ91031211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 7/4/2018
66 5662 ОО91101401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 7/4/2018
67 5647 УК96090527 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 7/4/2018
68 5657 СЮ94032518 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 7/4/2018
69 5571 УШ93020248 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 7/4/2018
70 5653 РЙ93122311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 7/4/2018
71 5628 ПЮ88050561 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн 7/4/2018
72 5598 КЮ95111109 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 7/4/2018
73 5614 ИЮ94090501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 7/4/2018
74 5570 ЛЮ94092014 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 7/4/2018
75 5641 ОЮ94081248 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 7/4/2018
76 5588 УП95110745 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 7/4/2018
77 5644 АЙ88122908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 7/4/2018
78 5599 КЮ94120404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 7/4/2018
79 5556 УШ94120421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 7/4/2018
80 5559 ИЮ94080217 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 7/4/2018
81 5617 ЗА94050812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 7/4/2018
82 5660 УШ95021857 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 7/4/2018
83 5564 ФА94070144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 7/4/2018
84 5642 ИЮ94122201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 7/4/2018
85 5583 УШ96031210 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 7/4/2018
86 5608 ИЭ87022263 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 7/4/2018
87 5566 УИ95012590 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 7/4/2018
88 5574 УЗ94113002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 7/4/2018
89 5587 ФМ87080292 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 7/4/2018
90 5601 НЭ91021601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 7/4/2018
91 5664 УШ94100365 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 7/4/2018
92 5578 НФ92122503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 7/4/2018
93 5645 ТЯ94121431 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 7/4/2018
94 5567 ИЮ92102529 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 7/4/2018
95 5661 ТЕ92100339 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 7/4/2018
96 5656 ФА94110306 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 7/4/2018
97 5663 ЧЛ85050165 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 7/4/2018
98 5580 УЗ92080115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй 7/4/2018
99 5665 МТ93101705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 40 Тэнцээгүй 7/4/2018
100 5548 ТЕ90032067 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 39 Тэнцээгүй 7/4/2018
101 5658 ШУ94012801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 39 Тэнцээгүй 7/4/2018
102 5553 СФ89051609 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 23 Тэнцээгүй 7/4/2018
103 5643 УХ94040811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 22 Тэнцээгүй 7/4/2018
104 5422 БТ93062807 Сувилагч 95 Тэнцсэн 7/4/2018
105 5410 ОЮ95013009 Сувилагч 93 Тэнцсэн 7/4/2018
106 5423 ГЮ95072801 Сувилагч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
107 5414 ЛБ96040102 Сувилагч 90 Тэнцсэн 7/4/2018
108 5427 ЙО94062005 Сувилагч 88 Тэнцсэн 7/4/2018
109 5426 ЛЮ92111708 Сувилагч 86 Тэнцсэн 7/4/2018
110 5386 КД96091904 Сувилагч 85 Тэнцсэн 7/4/2018
111 5406 ПЖ96081202 Сувилагч 83 Тэнцсэн 7/4/2018
112 5408 УХ95031909 Сувилагч 83 Тэнцсэн 7/4/2018
113 5394 ЖЛ95040809 Сувилагч 82 Тэнцсэн 7/4/2018
114 5417 ЙГ95100401 Сувилагч 82 Тэнцсэн 7/4/2018
115 5400 АК75020401 Сувилагч 81 Тэнцсэн 7/4/2018
116 5430 ИИ97042004 Сувилагч 81 Тэнцсэн 7/4/2018
117 5438 ВЛ87091306 Сувилагч 81 Тэнцсэн 7/4/2018
118 5396 ЛГ96040509 Сувилагч 78 Тэнцсэн 7/4/2018
119 5402 ЗЖ96111103 Сувилагч 78 Тэнцсэн 7/4/2018
120 5409 АК94042406 Сувилагч 78 Тэнцсэн 7/4/2018
121 5411 АН96092321 Сувилагч 77 Тэнцсэн 7/4/2018
122 5418 ИХ97080805 Сувилагч 76 Тэнцсэн 7/4/2018
123 5391 АГ96010301 Сувилагч 76 Тэнцсэн 7/4/2018
124 5397 АЭ76031501 Сувилагч 74 Тэнцсэн 7/4/2018
125 5429 УД97120108 Сувилагч 73 Тэнцсэн 7/4/2018
126 5413 НШ95070801 Сувилагч 72 Тэнцсэн 7/4/2018
127 5399 УК97041245 Сувилагч 70 Тэнцсэн 7/4/2018
128 5407 ПК95050305 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 7/4/2018
129 5388 ПБ93120806 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 7/4/2018
130 5403 АЗ92042904 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 7/4/2018
131 5412 ОЖ96021703 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 7/4/2018
132 5431 РЛ95122301 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 7/4/2018
133 5385 ЖД94110709 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 7/4/2018
134 5401 ЛЮ97061306 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 7/4/2018
135 5415 ВЙ96082104 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 7/4/2018
136 5392 ЖЮ96032801 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 7/4/2018
137 5420 ТЕ92110849 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 7/4/2018
138 5432 ИД97082505 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 7/4/2018
139 5437 БЛ97071509 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 7/4/2018
140 5433 ИФ96011900 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 7/4/2018
141 5389 СМ97080902 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 7/4/2018
142 5416 ИП97020307 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 7/4/2018
143 5419 ОЛ95082704 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 7/4/2018
144 5424 РЙ96061606 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 7/4/2018
145 5435 ОЮ93071005 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 7/4/2018
146 5436 ОР97071503 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 7/4/2018
147 5398 РБ95032709 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 7/4/2018
148 5441 ИВ96110917 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 7/4/2018
149 5442 УК97013113 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 7/4/2018
150 5434 АН97021822 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 7/4/2018
151 5425 НЭ97092407 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 7/4/2018
152 5404 ДИ97061305 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 7/4/2018
153 5428 РН94082300 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 7/4/2018
154 5439 УР97112980 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 7/4/2018
155 5440 ШУ95010101 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 7/4/2018
156 9974 НЬ89111867 Хөдөлгөөн засалч 75 Тэнцсэн 7/4/2018
157 9972 РТ89090906 Хөдөлгөөн засалч 73 Тэнцсэн 7/4/2018
158 9975 УК91012203 Хөдөлгөөн засалч 71 Тэнцсэн 7/4/2018
159 9979 УП89022305 Хөдөлгөөн засалч 65 Тэнцээгүй 7/4/2018
160 9970 ЙМ89022229 Хөдөлгөөн засалч 62 Тэнцээгүй 7/4/2018
161 9976 НФ90060401 Хөдөлгөөн засалч 56 Тэнцээгүй 7/4/2018
162 9978 МЛ90081500 Хөдөлгөөн засалч 55 Тэнцээгүй 7/4/2018
163 9971 ОП88071802 Хөдөлгөөн засалч 54 Тэнцээгүй 7/4/2018
164 9980 РЖ90052607 Хөдөлгөөн засалч 51 Тэнцээгүй 7/4/2018
165 9981 ЖО90051564 Хөдөлгөөн засалч 43 Тэнцээгүй 7/4/2018
166 8309 СЩ95022101 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 7/4/2018
167 8605 СЙ78072707 Эм найруулагч 96 Тэнцсэн 7/4/2018
168 8616 СЗ82030101 Эм найруулагч 96 Тэнцсэн 7/4/2018
169 8622 ЧИ78092905 Эм найруулагч 96 Тэнцсэн 7/4/2018
170 8623 ХП73020100 Эм найруулагч 96 Тэнцсэн 7/4/2018
171 8615 МЙ84021809 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 7/4/2018
172 8612 ЧБ75103104 Эм найруулагч 94 Тэнцсэн 7/4/2018
173 8613 УА81120701 Эм найруулагч 94 Тэнцсэн 7/4/2018
174 8614 ДЭ56070101 Эм найруулагч 94 Тэнцсэн 7/4/2018
175 8607 ЙЖ75100908 Эм найруулагч 93 Тэнцсэн 7/4/2018
176 8606 ХВ74082462 Эм найруулагч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
177 8620 АГ79121503 Эм найруулагч 92 Тэнцсэн 7/4/2018
178 8621 ШД59093061 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 7/4/2018
179 8611 ЗД68042808 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
180 8619 ХП77061207 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 7/4/2018
181 8610 ВЭ71062167 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 7/4/2018
182 8609 ИО75091000 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 7/4/2018
183 8618 АЮ53011005 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
184 8617 МФ82082301 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 7/4/2018
185 8608 ЛЗ97050506 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 7/4/2018
186 8624 НЙ95112911 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 7/4/2018
187 8810 ЛЮ91042524 Эх баригч 84 Тэнцсэн 7/4/2018
188 9003 СЕ91032703 Эх баригч 80 Тэнцсэн 7/4/2018
189 8816 ЙЛ96011401 Эх баригч 75 Тэнцсэн 7/4/2018
190 8812 ТА92021901 Эх баригч 70 Тэнцсэн 7/4/2018
191 8823 РВ96041616 Эх баригч 69 Тэнцээгүй 7/4/2018
192 8822 АЮ96110812 Эх баригч 68 Тэнцээгүй 7/4/2018
193 8819 РС93120614 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 7/4/2018
194 8811 РЗ91081804 Эх баригч 60 Тэнцээгүй 7/4/2018
195 8821 ЕЙ96031624 Эх баригч 60 Тэнцээгүй 7/4/2018
196 8815 ОО96080607 Эх баригч 51 Тэнцээгүй 7/4/2018
197 8817 АГ96122504 Эх баригч 51 Тэнцээгүй 7/4/2018
198 9004   Сувилагч 51 Тэнцээгүй 7/4/2018