Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-07-02-ны өдрийн төрөлжсөн эмчнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-02-ны өдрийн төрөлжсөн эмчнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн


           
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1. Эмч
1 1072 ЕЭ80062486 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал /3 сар/ 100 Тэнцсэн 7/2/2018
2 1083 УХ87070205 Нүүр амны мэс засал /3 сар/ 100 Тэнцсэн 7/2/2018
3 1074 ХН77032611 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал /3 сар/ 99 Тэнцсэн 7/2/2018
4 1085 НВ80040148 Халдварт өвчин судлал /3 сар/ 98 Тэнцсэн 7/2/2018
5 1090 ЖЬ83102305 Тархвар судлал 98 Тэнцсэн 7/2/2018
6 1002 ДА81062803 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 98 Тэнцсэн 7/2/2018
7 1003 ПМ80061500 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 98 Тэнцсэн 7/2/2018
8 1008 ХБ80110266 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 98 Тэнцсэн 7/2/2018
9 1011 ИИ89041509 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 98 Тэнцсэн 7/2/2018
10 1069 ФА84080860 Сүрьеэ судлал /3 сар/ 97 Тэнцсэн 7/2/2018
11 1070 ОЭ84092203 Сүрьеэ судлал /3 сар/ 97 Тэнцсэн 7/2/2018
12 1001 АЮ77072864 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 97 Тэнцсэн 7/2/2018
13 1007 ШБ77021605 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 97 Тэнцсэн 7/2/2018
14 1016 КЮ67021301 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 97 Тэнцсэн 7/2/2018
15 1040 ГЭ85092520 Зүрхний хэт авиан оношилгоо /3сар/ 97 Тэнцсэн 7/2/2018
16 1078 ШД81120869 Сонсгол судлал /3 сар / 96 Тэнцсэн 7/2/2018
17 1086 ЛЮ84031760 Халдварт өвчин судлал /3 сар/ 96 Тэнцсэн 7/2/2018
18 9004 ШД81060803 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 96 Тэнцсэн 7/2/2018
19 1019 РХ81010901 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 96 Тэнцсэн 7/2/2018
20 1036 ХЛ84062802 Зүрхний хэт авиан оношилгоо /3сар/ 96 Тэнцсэн 7/2/2018
21 1045  ПБ90042389 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 96 Тэнцсэн 7/2/2018
22 1068 ЧК66042417 Сүрьеэ судлал /3 сар/ 95 Тэнцсэн 7/2/2018
23 9001 УС82111026 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 95 Тэнцсэн 7/2/2018
24 1009 ЗЮ77042563 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 95 Тэнцсэн 7/2/2018
25 1018 ЗЮ86062800 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 95 Тэнцсэн 7/2/2018
26 1031 СТ75091802 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 95 Тэнцсэн 7/2/2018
27 1041 ВЭ82101178 Зүрхний хэт авиан оношилгоо /3сар/ 95 Тэнцсэн 7/2/2018
28 1075 ТБ69113016 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
29 1076 ЦЕ80042303 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
30 1077 ЦЖ70110164 Сонсгол судлал /3 сар / 94 Тэнцсэн 7/2/2018
31 1087 УК89011204 Халдварт өвчин судлал /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
32 1088 ШД85062169 Халдварт өвчин судлал /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
33 1006 ТЗ81070866 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
34 1033 УС73080809 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
35 1037 ПН84082908 Зүрхний хэт авиан оношилгоо /3сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
36 1042 УД90050829 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
37 1043 ИЮ92061009 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 94 Тэнцсэн 7/2/2018
38 1053 ЧК86071161 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 93 Тэнцсэн 7/2/2018
39 9002 ЛБ84020410 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 93 Тэнцсэн 7/2/2018
40 1005 НС77061664 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 93 Тэнцсэн 7/2/2018
41 1038 ЕА86120609 Зүрхний хэт авиан оношилгоо /3сар/ 93 Тэнцсэн 7/2/2018
42 1084 ТД84111269 Нян судлал /3 сар/ 91 Тэнцсэн 7/2/2018
43 1004 СЮ74041764 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 91 Тэнцсэн 7/2/2018
44 1012 ИЙ84102912 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 91 Тэнцсэн 7/2/2018
45 1013 БЮ83092179 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 90 Тэнцсэн 7/2/2018
46 1020 ЛЕ76110615 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 90 Тэнцсэн 7/2/2018
47 1029 ВИ72061305 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 90 Тэнцсэн 7/2/2018
48 1030 УК70051201 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 90 Тэнцсэн 7/2/2018
49 1017 ЦГ66040508 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 89 Тэнцсэн 7/2/2018
50 1028 ВК73031000 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 89 Тэнцсэн 7/2/2018
51 1035 ЕЙ89070906 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 89 Тэнцсэн 7/2/2018
52 1010 ЕА78101307 Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал судлал /3сар/ 88 Тэнцсэн 7/2/2018
53 1015 ЦГ67021302 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 88 Тэнцсэн 7/2/2018
54 1046 ДЮ90111319 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 88 Тэнцсэн 7/2/2018
55 1047 ХБ72010909 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 88 Тэнцсэн 7/2/2018
56 1021 ДР84030715 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 87 Тэнцсэн 7/2/2018
57 1071 ЗД85120504 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал /3 сар/ 85 Тэнцсэн 7/2/2018
58 9003 ЧЕ82021508 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал 84 Тэнцсэн 7/2/2018
59 1032 ЛЮ82020307 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 83 Тэнцсэн 7/2/2018
60 1014 ЦЕ80040673 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 82 Тэнцсэн 7/2/2018
61 1027 ОЮ92041008 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 82 Тэнцсэн 7/2/2018
62 1052 СЮ87050268 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 81 Тэнцсэн 7/2/2018
63 1062 ШГ87112565 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 80 Тэнцсэн 7/2/2018
64 1044 ЖК89010703 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 80 Тэнцсэн 7/2/2018
65 1051 ТК90011906 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 80 Тэнцсэн 7/2/2018
66 1066 ИЕ84050266 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 79 Тэнцсэн 7/2/2018
67 1050 ФА88121036 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 79 Тэнцсэн 7/2/2018
68 1057 ЧО76033109 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 78 Тэнцсэн 7/2/2018
69 1048 ВН80182808 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 78 Тэнцсэн 7/2/2018
70 1055 ЦА82030964 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 77 Тэнцсэн 7/2/2018
71 1049 ДА68091841 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 77 Тэнцсэн 7/2/2018
72 1056 ДЮ70052424 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 76 Тэнцсэн 7/2/2018
73 1064 ГЮ84092707 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 75 Тэнцсэн 7/2/2018
74 1065 ЗК79092306 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 75 Тэнцсэн 7/2/2018
75 1059 ЙП81041501 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 74 Тэнцсэн 7/2/2018
76 1061 ПБ83030860 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 74 Тэнцсэн 7/2/2018
77 1094 ГЭ88041818 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал /3 сар/ 74 Тэнцсэн 7/2/2018
78 1063 КЗ86052209 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 73 Тэнцсэн 7/2/2018
79 1092 РС91061802 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал /3 сар/ 73 Тэнцсэн 7/2/2018
80 1022 ВЮ93110433 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 69 Тэнцээгүй 7/2/2018
81 1095 СЮ83102165 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал /3 сар/ 68 Тэнцээгүй 7/2/2018
82 1079 ЖЭ77082103 Дурангийн онош зүй  45 Тэнцээгүй 7/2/2018
83 1023 ХВ83052476 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
84 1024 ПК88112602 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
85 1025 ЖД87022179 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
86 1026 ПК88072308 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
87 1034  ИУ90092405 Хэвлийн хөндийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
88 1039 ПЮ80030602 Зүрхний хэт авиан оношилгоо /3сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
89 1054 ТИ85123113 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
90 1058 ИЮ72010102 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
91 1060 АЭ87031803 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
92 1067 БЭ87030408 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
93 1073 ИЮ91010701 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
94 1080 УХ89032255 Дурангийн онош зүй  0 Ирээгүй 7/2/2018
95 1081 КГ88013016 Хэвлийн уян дуран   0 Ирээгүй 7/2/2018
96 1082 НЮ88050704 Хэвлийн уян дуран   0 Ирээгүй 7/2/2018
97 1089 СА84091311 Халдварт өвчин судлал /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
98 1091 КК76120102 Нүдний мэс засал судлал /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
99 1093 АР91091017 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал /3 сар/ 0 Ирээгүй 7/2/2018
2. Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн
100 1136 РА96010300 Серологи судлалын техникчийн сургалт 100 Тэнцсэн 7/2/2018
101 1119 ЦД73042467 Нүдний сувилахуй 99 Тэнцсэн 7/2/2018
102 1143 ПЮ92032000 Чих хамар хоолойн сувилахуй 99 Тэнцсэн 7/2/2018
103 9006 ГЗ87061328 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 99 Тэнцсэн 7/2/2018
104 1115 ЕЙ76082909 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 98 Тэнцсэн 7/2/2018
105 1120 ХЕ76011926 Нүдний сувилахуй 98 Тэнцсэн 7/2/2018
106 1123 ИН81040307 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 98 Тэнцсэн 7/2/2018
107 1126 МЖ94041101 Мэс заслын сувилахуй 98 Тэнцсэн 7/2/2018
108 1137 ПЮ96060504 Эд судлалын техникчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
109 1140 РЭ93081217 Эд судлалын техникчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
110 1145 ЖЯ92120903 Чих хамар хоолойн сувилахуй 98 Тэнцсэн 7/2/2018
111 1154 БЛ90123108 Мэс заслын сувилахуй 97 Тэнцсэн 7/2/2018
112 1155 АН93072403 Мэс заслын сувилахуй 97 Тэнцсэн 7/2/2018
113 1164 ВП92042105 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 97 Тэнцсэн 7/2/2018
114 1167 ИЗ960110100 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 97 Тэнцсэн 7/2/2018
115 1131 ГН95100409 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 96 Тэнцсэн 7/2/2018
116 1165 ДП91012825 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 96 Тэнцсэн 7/2/2018
117 1132 ЙН91120804 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 95 Тэнцсэн 7/2/2018
118 1138 УК92042841 Эд судлалын техникчийн сургалт 95 Тэнцсэн 7/2/2018
119 1141 ПЭ77010421 Чих хамар хоолойн сувилахуй 95 Тэнцсэн 7/2/2018
120 1169 АЮ89112281 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 95 Тэнцсэн 7/2/2018
121 1118 ДК88061105 Гэмтэл согогийн сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
122 1125 ЖЮ87070503 Мэс заслын сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
123 1146 ЕА82022402 Чих хамар хоолойн сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
124 1159 РЭ91103022 Мэс заслын сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
125 1168 НЛ95092807 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
126 1113 АР97092801 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 93 Тэнцсэн 7/2/2018
127 1135 ИЮ89112565 Серологи судлалын техникчийн сургалт 93 Тэнцсэн 7/2/2018
128 1142 ВЖ83110721 Чих хамар хоолойн сувилахуй 93 Тэнцсэн 7/2/2018
129 1158 ЗФ90030503 Мэс заслын сувилахуй 93 Тэнцсэн 7/2/2018
130 1114 ВЮ90021806 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
131 1116 ПН90011308 Гэмтэл согогийн сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
132 1117 КЮ95021002 Гэмтэл согогийн сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
133 1160 ТЖ70090761 Мэс заслын сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
134 1161 ОЮ93072921 Мэс заслын сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
135 1166 ПЮ91013009 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
136 1104 ОД96120448 Хүүхдийн сувилахуй 90 Тэнцсэн 7/2/2018
137 1139 ФА94060608 Эд судлалын техникчийн сургалт 90 Тэнцсэн 7/2/2018
138 9010   Эд судлал 90 Тэнцсэн 7/2/2018
139 9009 ИУ91060503 Нярайн сувилахуй 89 Тэнцсэн 7/2/2018
140 1101 ОЕ91050201 Нярайн сувилахуй 88 Тэнцсэн 7/2/2018
141 1124 ОК82090700 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 88 Тэнцсэн 7/2/2018
142 1122 ИЗ94122601 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 87 Тэнцсэн 7/2/2018
143 1144 УЗ88091342 Чих хамар хоолойн сувилахуй 87 Тэнцсэн 7/2/2018
144 1163 ВЖ92050107 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 87 Тэнцсэн 7/2/2018
145 1133 ЧТ69050202 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 86 Тэнцсэн 7/2/2018
146 1147 НБ89031206 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 86 Тэнцсэн 7/2/2018
147 1103 АС91102208 Хүүхдийн сувилахуй 85 Тэнцсэн 7/2/2018
148 1106 ОГ94111506 Хүүхдийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 7/2/2018
149 1111 ОБ92071625 Хүүхдийн сувилахуй 84 Тэнцсэн 7/2/2018
150 1130 ТГ88103123 Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 84 Тэнцсэн 7/2/2018
151 1108 ОМ90102806 Хүүхдийн сувилахуй 83 Тэнцсэн 7/2/2018
152 1110 ИБ93042406 Хүүхдийн сувилахуй 83 Тэнцсэн 7/2/2018
153 1153 ОО88071205 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 83 Тэнцсэн 7/2/2018
154 1105 ТК76032321 Хүүхдийн сувилахуй 82 Тэнцсэн 7/2/2018
155 1128 ХД69120303 Мэдрэлийн сувилахуй 81 Тэнцсэн 7/2/2018
156 1100 ВП92082606 Нярайн сувилахуй 80 Тэнцсэн 7/2/2018
157 1109 ОЮ85092101 Хүүхдийн сувилахуй 80 Тэнцсэн 7/2/2018
158 1151 ЙВ92050205 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 79 Тэнцсэн 7/2/2018
159 1157 АН92090902 Мэс заслын сувилахуй 78 Тэнцсэн 7/2/2018
160 1107 ЗВ94071903 Хүүхдийн сувилахуй 77 Тэнцсэн 7/2/2018
161 1121 ИЮ91110923 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 77 Тэнцсэн 7/2/2018
162 1162 НГ76041365 Мэс заслын сувилахуй 74 Тэнцсэн 7/2/2018
163 1102 СЯ90082621 Нярайн сувилахуй 72 Тэнцсэн 7/2/2018
164 9008 ИД90070201 Нярайн сувилахуй 69 Тэнцээгүй 7/2/2018
165 1112 ОЖ72061604 Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй 68 Тэнцээгүй 7/2/2018
166 9007 ЙН95100305 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 68 Тэнцээгүй 7/2/2018
167 1156 ИЕ92022400 Мэс заслын сувилахуй 65 Тэнцээгүй 7/2/2018
168 1152 АЗ93040601 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 59 Тэнцээгүй 7/2/2018
169 1099 НМ93110305 Нярайн сувилахуй 56 Тэнцээгүй 7/2/2018
170 1149 ЗВ80091707 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 25 Тэнцээгүй 7/2/2018
171 1150 ИУ86052004 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 23 Тэнцээгүй 7/2/2018
172 1148 ЧП78042667 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 22 Тэнцээгүй 7/2/2018
173 1096 АЮ91033026 Нярайн сувилахуй 0 Ирээгүй 7/2/2018
174 1097 ДН66091604 Нярайн сувилахуй 0 Ирээгүй 7/2/2018
175 1098 ОД91082905 Нярайн сувилахуй 0 Ирээгүй 7/2/2018
176 1127 ЙН96021501 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 0 Ирээгүй 7/2/2018
177 1129 СЖ96030708 Бичил амь судлалын техникчийн сургалт 0 Ирээгүй 7/2/2018
178 1134 ДН80093003 Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт 0 Ирээгүй 7/2/2018
179 1191 ЧГ80091705 Ариутгагчийн сургалт 100 Тэнцсэн 7/2/2018
180 1210 ЦБ64100108 Ариутгагчийн сургалт 100 Тэнцсэн 7/2/2018
181 1172 ИД95091902 Ариутгагчийн сургалт 99 Тэнцсэн 7/2/2018
182 1182 ОЭ84050762 Ариутгагчийн сургалт 99 Тэнцсэн 7/2/2018
183 1204 ЗЛ95122718 Ариутгагчийн сургалт 99 Тэнцсэн 7/2/2018
184 1185 КВ76011705 Ариутгагчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
185 1188 НЮ76060160 Ариутгагчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
186 1196 НП83030961 Ариутгагчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
187 1202 ХЛ70021422 Ариутгагчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
188 1211 ЧГ69031565 Ариутгагчийн сургалт 98 Тэнцсэн 7/2/2018
189 1219 АА90012000 Дархлаажуулалтын сувилахуй 98 Тэнцсэн 7/2/2018
190 1175 ПЮ95040624 Ариутгагчийн сургалт 97 Тэнцсэн 7/2/2018
191 1178 ДЮ84031006 Ариутгагчийн сургалт 97 Тэнцсэн 7/2/2018
192 1200 РЗ95092305 Ариутгагчийн сургалт 97 Тэнцсэн 7/2/2018
193 1179 НГ80092595 Ариутгагчийн сургалт 96 Тэнцсэн 7/2/2018
194 1187 МО87061221 Ариутгагчийн сургалт 96 Тэнцсэн 7/2/2018
195 1194 БЗ80030809 Ариутгагчийн сургалт 96 Тэнцсэн 7/2/2018
196 1170 ХН78092662 Ариутгагчийн сургалт 95 Тэнцсэн 7/2/2018
197 1173 МЗ92031407 Ариутгагчийн сургалт 95 Тэнцсэн 7/2/2018
198 1195 НЗ76121663 Ариутгагчийн сургалт 95 Тэнцсэн 7/2/2018
199 1206 ЙЛ96082204 Ариутгагчийн сургалт 95 Тэнцсэн 7/2/2018
200 1225 ГЗ91110805 Дархлаажуулалтын сувилахуй 95 Тэнцсэн 7/2/2018
201 1186 ЙП67110706 Ариутгагчийн сургалт 94 Тэнцсэн 7/2/2018
202 1198 УГ84040500 Ариутгагчийн сургалт 94 Тэнцсэн 7/2/2018
203 1205 ЧП75070763 Ариутгагчийн сургалт 94 Тэнцсэн 7/2/2018
204 1209 ЖГ72062662 Ариутгагчийн сургалт 94 Тэнцсэн 7/2/2018
205 1222 ЗЛ90051809 Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
206 1230 ЧБ70072064 Дархлаажуулалтын сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
207 1235 ВУ81041302 Халдварт өвчний сувилахуй 94 Тэнцсэн 7/2/2018
208 1184 НЫ85102161 Ариутгагчийн сургалт 93 Тэнцсэн 7/2/2018
209 1199 ЕЙ92110107 Ариутгагчийн сургалт 93 Тэнцсэн 7/2/2018
210 1201 ОЕ80021907 Ариутгагчийн сургалт 93 Тэнцсэн 7/2/2018
211 1228 ШЕ70040968 Дархлаажуулалтын сувилахуй 93 Тэнцсэн 7/2/2018
212 1176 РР92021805 Ариутгагчийн сургалт 92 Тэнцсэн 7/2/2018
213 1190 ГЮ71012464 Ариутгагчийн сургалт 92 Тэнцсэн 7/2/2018
214 1193 ПЮ85031705 Ариутгагчийн сургалт 92 Тэнцсэн 7/2/2018
215 1197 НР92112701 Ариутгагчийн сургалт 92 Тэнцсэн 7/2/2018
216 1212 ЗЙ91120201 Дархлаажуулалтын сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
217 1214 ВБ84031400 Дархлаажуулалтын сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
218 1217 ЙЭ93030807 Дархлаажуулалтын сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
219 1234 ПЛ94100206 Халдварт өвчний сувилахуй 92 Тэнцсэн 7/2/2018
220 1183 ЦБ74061069 Ариутгагчийн сургалт 91 Тэнцсэн 7/2/2018
221 1189 ЛЖ86041104 Ариутгагчийн сургалт 91 Тэнцсэн 7/2/2018
222 1233 ЕП72021801 Дархлаажуулалтын сувилахуй 91 Тэнцсэн 7/2/2018
223 1229 ЙР79022361 Дархлаажуулалтын сувилахуй 90 Тэнцсэн 7/2/2018
224 1177 ТЗ70041006 Ариутгагчийн сургалт 89 Тэнцсэн 7/2/2018
225 1216 ДП84060502 Дархлаажуулалтын сувилахуй 89 Тэнцсэн 7/2/2018
226 1218 ВЗ72022300 Дархлаажуулалтын сувилахуй 89 Тэнцсэн 7/2/2018
227 1223 ЕЛ92051407 Дархлаажуулалтын сувилахуй 89 Тэнцсэн 7/2/2018
228 1192 СЛ94012207 Ариутгагчийн сургалт 88 Тэнцсэн 7/2/2018
229 1203 УГ78031703 Ариутгагчийн сургалт 88 Тэнцсэн 7/2/2018
230 1227 ВЮ83032667 Дархлаажуулалтын сувилахуй 88 Тэнцсэн 7/2/2018
231 1207 ЙС84012803 Ариутгагчийн сургалт 86 Тэнцсэн 7/2/2018
232 1213 УД96060709 Дархлаажуулалтын сувилахуй 86 Тэнцсэн 7/2/2018
233 1224 УВ89080127 Дархлаажуулалтын сувилахуй 86 Тэнцсэн 7/2/2018
234 1174 РЗ95082901 Ариутгагчийн сургалт 85 Тэнцсэн 7/2/2018
235 1221 КН92092209 Дархлаажуулалтын сувилахуй 85 Тэнцсэн 7/2/2018
236 1181 МЙ90020609 Ариутгагчийн сургалт 84 Тэнцсэн 7/2/2018
237 1226 РЕ93030404 Дархлаажуулалтын сувилахуй 84 Тэнцсэн 7/2/2018
238 1215 РЭ75123042 Дархлаажуулалтын сувилахуй 83 Тэнцсэн 7/2/2018
239 1231 ЖЬ90062466 Дархлаажуулалтын сувилахуй 82 Тэнцсэн 7/2/2018
240 1180 ХН82120303 Ариутгагчийн сургалт 81 Тэнцсэн 7/2/2018
241 1220 ОО74112028 Дархлаажуулалтын сувилахуй 81 Тэнцсэн 7/2/2018
242 1232 АМ91082503 Дархлаажуулалтын сувилахуй 81 Тэнцсэн 7/2/2018
243 1171 СЛ93041810 Ариутгагчийн сургалт 80 Тэнцсэн 7/2/2018
244 1208 ЗЛ92082801 Ариутгагчийн сургалт 0 Ирээгүй 7/2/2018