Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-05-16-ны 10:00 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан ша

2018-05-16-ны 10:00 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1101 МК88010120 Нүдний эмч 49 Тэнцээгүй 5/16/2018
2 1703 ФА88041917 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 5/16/2018
3 1704 ХВ81062619 Мэс заслын эмч 46 Тэнцээгүй 5/16/2018
4 1705 ГМ88090406 Мэс заслын эмч 65 Тэнцээгүй 5/16/2018
5 1801 УШ92032058 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 41 Тэнцээгүй 5/16/2018
6 2001 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч 54 Тэнцээгүй 5/16/2018
7 2303 ГН84122211 Дотрын эмч 44 Тэнцээгүй 5/16/2018
8 2304 ЧТ86090409 Дотрын эмч   Ирээгүй 5/16/2018
9 4002 РМ84022309 Эх баригч   Ирээгүй 5/16/2018
10 4003 ЙР93020229 Эх баригч 82 Тэнцсэн 5/16/2018
11 4004 ХВ84042521 Эх баригч 81 Тэнцсэн 5/16/2018
12 4005 ЕА85070820 Эх баригч 76 Тэнцсэн 5/16/2018
13 4006 ЛЖ95031300 Эх баригч 79 Тэнцсэн 5/16/2018
14 4007 ЕЛ91121503 Эх баригч   Ирээгүй 5/16/2018
15 4445 ТЯ79020706 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
16 4446 ПП91100204 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 5/16/2018
17 4447 ЛК69011818 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 5/16/2018
18 4448 ГЮ75031307 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
19 4449 ИБ92102408 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 5/16/2018
20 4450 ЦВ75021401 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 5/16/2018
21 4451 ЕТ89061403 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 5/16/2018
22 4452 ДЮ85121114 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 5/16/2018
23 4453 ЧГ69090161 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
24 4454 НТ78020101 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй 5/16/2018
25 4455 МБ90070924 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 5/16/2018
26 4456 ИС92122407 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
27 4457 ОО92092307 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 5/16/2018
28 4458 СТ90082406 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 5/16/2018
29 4459 ГЙ91012906 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
30 4460 ХХ73090361 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 5/16/2018
31 4461 ТА97090405 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
32 4462 ИЙ94033009 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
33 4463 ОЮ90010714 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/16/2018
34 4621 ХД72061865 Бага эмч 27 Тэнцээгүй 5/16/2018
35 4622 ИД70091000 Бага эмч 77 Тэнцсэн 5/16/2018
36 4623 МЗ88020867 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 5/16/2018
37 4624 ДБ73011701 Бага эмч 53 Тэнцээгүй 5/16/2018
38 4625 НГ91102823 Бага эмч   Ирээгүй 5/16/2018
39 4626 ЖК89051512 Бага эмч 16 Тэнцээгүй 5/16/2018
40 4627 ЖИ88020302 Бага эмч   Ирээгүй 5/16/2018
41 4628 ГН89021613 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 5/16/2018
42 4629 ЕП92082606 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 5/16/2018
43 4630 ЗЮ71071262 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 5/16/2018
44 4631 НЮ73042468 Бага эмч 40 Тэнцээгүй 5/16/2018
45 4632 ГО87071761 Бага эмч   Ирээгүй 5/16/2018
46 4633 СИ86060611 Бага эмч 91 Тэнцсэн 5/16/2018
47 4634 ЙС19921023 Бага эмч 44 Тэнцээгүй 5/16/2018
48 4635 НЕ78112064 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 5/16/2018
49 4702 ЙЖ72122805 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 50 Тэнцээгүй 5/16/2018
50 4703 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч   Ирээгүй 5/16/2018
51 4704 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 48 Тэнцээгүй 5/16/2018
52 4705 ТА91062829 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 65 Тэнцээгүй 5/16/2018
53 4804 ЧБ86040615 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 5/16/2018
54 4805 ДЖ91121604 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 83 Тэнцсэн 5/16/2018
55 9017 УХ82062271 Гэмтлийн эмч 84 Тэнцсэн 5/16/2018
56 9018 АС90123000 Бага эмч 57 Тэнцээгүй  5/16/2018
57 9019 ФВ76083002 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 5/16/2018
58 9020 ЗЮ91111907 Эм найруулагч 40 Тэнцээгүй 5/16/2018