Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-05-14-ний 10 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалга

2018-05-14-ний 10 цаг эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1501 ОЖ89092818 Чих хамар хоолойн эмч   Ирээгүй 5/14/2018
1701 ФМ86071697 Мэс заслын эмч 59 Тэнцээгүй 5/14/2018
2301 ХП79071906 Дотрын эмч 44 Тэнцээгүй 5/14/2018
3004 ИЮ60070208 Насс   Ирээгүй 5/14/2018
3648 СЕ87120818 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 5/14/2018
3649 УП93033143 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 5/14/2018
3650 ВЗ88112201 Сувилагч   Ирээгүй 5/14/2018
3651 ОЙ88102308 Сувилагч   Ирээгүй 5/14/2018
3652 ПЮ92030101 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 5/14/2018
3653 ЙЮ92113001 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 5/14/2018
3654 МК81032801 Сувилагч 73 Тэнцсэн 5/14/2018
3655 ЖЯ93030901 Сувилагч   Ирээгүй 5/14/2018
4001 УЕ87041343 Эх баригч 46 Тэнцээгүй 5/14/2018
4201 ПД89032608 Эм зүйч 47 Тэнцээгүй 5/14/2018
4202 ЦГ66111004 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 5/14/2018
4203 УР88032009 Эм зүйч   Ирээгүй 5/14/2018
4204 ЙЖ86082401 Эм зүйч 34 Тэнцээгүй 5/14/2018
4439 ДЖ77011809 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 5/14/2018
4440 НБ88031308 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 5/14/2018
4441 ИП88050781 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/14/2018
4618 МБ82100202 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 5/14/2018
4619 ТЕ92120703 Бага эмч 48 Тэнцээгүй 5/14/2018
4620 ЛЙ72032170 Бага эмч 45 Тэнцээгүй 5/14/2018
4803 ПЖ91081401 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй 5/14/2018
5344 ПЕ94122101 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 5/14/2018
5345 ОЛ95082704 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 5/14/2018
5500 УШ94031701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
5501 ШУ94081200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
5502 ПГ91093003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
5503 ДЮ92052002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
5504 ЧС86020609 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
6905 ЧЖ63052913 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 5/14/2018
6906 ИВ91022102 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн 5/14/2018
6907 НЭ84021978 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/14/2018
6908 НФ89121401 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/14/2018
6909 АЮ89110227 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/14/2018
6910 УП92020671 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/14/2018
6911 УК93010402 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/14/2018
7001 ЧЖ63091567 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
7002 УП92061302 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
7003 ЧП93080411 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 5/14/2018
8301 УИ94101800 Эм зүйч   Ирээгүй 5/14/2018
8302 ИО94030304 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 5/14/2018