Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-05-03-ны төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1111 УС77122719 Компьютер томограф /соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
2 1112 ЙМ88091619 Компьютер томограф /соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 82 Тэнцсэн 5/3/2018
3 1113 ИЮ85062511 Компьютер томограф /соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 87 Тэнцсэн 5/3/2018
4 1114 ХГ74022609 Компьютер томограф /соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 82 Тэнцсэн 5/3/2018
5 1115 СЮ80021100 Компьютер томограф /соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал 82 Тэнцсэн 5/3/2018
6 1116 БИ83030816 Бөөрний мэс засал судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
7 1117 АЮ88092778 Бөөрний мэс засал судлал 84 Тэнцсэн 5/3/2018
8 1118 ЖЯ89100892 Бөөрний мэс засал судлал 84 Тэнцсэн 5/3/2018
9 1119 ЛЮ90073074 Бөөрний мэс засал судлал   Ирээгүй 5/3/2018
10 1120 ШЕ86040206 Бөөрний мэс засал судлал 90 Тэнцсэн 5/3/2018
11 1121 ОЮ88081313 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 82 Тэнцсэн 5/3/2018
12 1122 МО89040817 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 84 Тэнцсэн 5/3/2018
13 1123 ЧД85061801 Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
14 1124 ЦА82081177 Гар сарвууны Н'С бичил мэс засал судлал  73 Тэнцсэн 5/3/2018
15 1125 ЦЕ82121713 Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал 80 Тэнцсэн 5/3/2018
16 1126 ТВ90041578 Зүрх судлал   Ирээгүй 5/3/2018
17 1127 МО86012809 Зүрх судлал   Ирээгүй 5/3/2018
18 1128 СТ85110203 Зүрх судлал   Ирээгүй 5/3/2018
19 1129 ИВ80042301 Зүрх судлал   Ирээгүй 5/3/2018
20 1130 АЕ82072278 Зүрх, судасны мэс засал судлал 72 Тэнцсэн 5/3/2018
21 1131 ЧЖ86081571 Зүрх, судасны мэс засал судлал 72 Тэнцсэн 5/3/2018
22 1132 АЯ87040471 Зүрх, судасны мэс засал судлал 70 Тэнцсэн 5/3/2018
23 1133 УХ89112075 Зүрх, судасны мэс засал судлал 72 Тэнцсэн 5/3/2018
24 1134 СП87021008 Монголын УАУ-ны засал судлал 98 Тэнцсэн 5/3/2018
25 1135 СФ72080804 Монголын УАУ-ны дотор судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
26 1136 ЖЬ75092466 Настан судлал 90 Тэнцсэн 5/3/2018
27 1137 ВЭ62120568 Настан судлал 80 Тэнцсэн 5/3/2018
28 1138 ЛЖ88032129 Нярай, перинатал судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
29 1139 ДЮ69091066 Нярай, перинатал судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
30 1140 ДБ84103006 Нярай, перинатал судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
31 1141 ЛЮ87050916 Нярай, перинатал судлал 89 Тэнцсэн 5/3/2018
32 1142 КЛ83122305 Нярай, перинатал судлал 89 Тэнцсэн 5/3/2018
33 1143 ПК85081505 Нярай, перинатал судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
34 1144 ВЗ86022811 Түлэнхий, хөлдөлт судлал 95 Тэнцсэн 5/3/2018
35 1145 РЭ84031906 Хавдрын хими эмчилгээ 92 Тэнцсэн 5/3/2018
36 1146 КВ74022408  Хүүхдийн бөөр судлал 70 Тэнцсэн 5/3/2018
37 1147 УХ89021169  Хүүхдийн бөөр судлал 82 Тэнцсэн 5/3/2018
38 1148 ВЮ88020106 Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал  97 Тэнцсэн 5/3/2018
39 1149 ЧБ68102000 Хүүхдийн зүрх судлал   Ирээгүй 5/3/2018
40 1150 ПЭ90041044 Хүүхдийн мэдрэл судлал 90 Тэнцсэн 5/3/2018
41 1151 ВЮ85120300 Хүүхдийн мэдрэл судлал 87 Тэнцсэн 5/3/2018
42 1152 УУ89081661 Хүүхдийн мэдрэл судлал 87 Тэнцсэн 5/3/2018
43 1153 ДА87090801 Хүүхдийн мэдрэл судлал 87 Тэнцсэн 5/3/2018
44 1154 ПЮ91092408 Хүүхдийн мэдрэл судлал 90 Тэнцсэн 5/3/2018
45 1155 ЙЮ87081604 Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг   Ирээгүй 5/3/2018
46 1156 УХ89010556 Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг   Ирээгүй 5/3/2018
47 1157 ОМ86082219 Хүүхдийн мэс засал судлал 99 Тэнцсэн 5/3/2018
48 1158 ДК81110508 Хүүхдийн мэс засал судлал 99 Тэнцсэн 5/3/2018
49 1159 ОЭ91082318 Хүүхдийн мэс засал судлал 97 Тэнцсэн 5/3/2018
50 1160 СЭ76102603 Хүүхдийн нүд судлал 62 Тэнцээгүй 5/3/2018
51 3111 ИЛ85110608  Хүүхдийн уушиг судлал 99 Тэнцсэн 5/3/2018
52 3112 ПК90072600  Хүүхдийн уушиг судлал   Ирээгүй 5/3/2018
53 3113 ДЮ69072671  Хүүхдийн уушиг судлал   Ирээгүй 5/3/2018
54 3114 ЧД86032878 Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал 100 Тэнцсэн 5/3/2018
55 3115 УЗ91052422 Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал   Ирээгүй 5/3/2018
56 3116 БЮ84081104 Хүүхдийн чих, хамар хоолой судлал   Ирээгүй 5/3/2018
57 3117 ТГ83032861 Хүүхдийн чих, хамар хоолой судлал 85 Тэнцсэн 5/3/2018
58 3118 ДЭ86032712 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 94 Тэнцсэн 5/3/2018
59 3119 ЙЗ81121605 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 99 Тэнцсэн 5/3/2018
60 3120 ЛЙ87010171 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 97 Тэнцсэн 5/3/2018
61 3121 ЧП73031221 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 97 Тэнцсэн 5/3/2018
62 3122 ЕП86080501 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 96 Тэнцсэн 5/3/2018
63 3123 УЗ91040954 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
64 3124 ДЭ83112610 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 86 Тэнцсэн 5/3/2018
65 3125 ХГ83012714 Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
66 3126 БЮ89102718 Хэвлийн мэс засал судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
67 3127 ЧЛ81092011 Цээжний мэс засал судлал 94 Тэнцсэн 5/3/2018
68 3128 КВ86011716 Цээжний мэс засал судлал 95 Тэнцсэн 5/3/2018
69 3129 ЙЕ88110708 Эмнэлзүйн бичил амь судлал 95 Тэнцсэн 5/3/2018
70 3130 ЛЗ84042767 Эмнэлзүйн бичил амь судлал 87 Тэнцсэн 5/3/2018
71 3131 СЭ73091366 Эмнэлзүйн хордлого судлал 81 Тэнцсэн 5/3/2018
72 3132 ЧТ85112015 Эмнэлзүйн хордлого судлал   Ирээгүй 5/3/2018
73 3133 ИТ80032406 Эмнэлзүйн хордлого судлал 99 Тэнцсэн 5/3/2018
74 3134 ХА87051910 Эмнэлзүйн хордлого судлал 95 Тэнцсэн 5/3/2018
75 3135 АГ86011001 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 88 Тэнцсэн 5/3/2018
76 3136 ИА85040704 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал   Ирээгүй 5/3/2018
77 3137 ОЭ86062111 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 86 Тэнцсэн 5/3/2018
78 3138 ФД88120516 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 87 Тэнцсэн 5/3/2018
79 3139 УХ89120481 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 89 Тэнцсэн 5/3/2018
97 3140 ЦЗ79021468 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
80 4111 ЛБ73061908 Эмнэлзүйн цус сэлбэлт судлал 75 Тэнцсэн 5/3/2018
81 4112 ЙР73071464 Эмэгтэйчүүдийн ДШ, үргүйдэл судлал 56 Тэнцээгүй 5/3/2018
82 4113 ЛБ84020410 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал   Ирээгүй 5/3/2018
83 4114 ЧЕ82021508 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал   Ирээгүй 5/3/2018
84 4115 ШД81060803 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал   Ирээгүй 5/3/2018
85 4116 УС82111026 Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал   Ирээгүй 5/3/2018
86 4117 БЭ79051926 Эсийн эмгэг судлал 90 Тэнцсэн 5/3/2018
87 4118 АМ70021205 Эсийн эмгэг судлал 89 Тэнцсэн 5/3/2018
88 4119 УП91050661 Эсийн эмгэг судлал   Ирээгүй 5/3/2018
89 4120 ЧВ83032235 Эсийн эмгэг судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
90 4121 КЮ89030888 Эсийн эмгэг судлал 92 Тэнцсэн 5/3/2018
91 4122 НО76103183 Эсийн эмгэг судлал 89 Тэнцсэн 5/3/2018
92 4123 ШУ88072004 Эсийн эмгэг судлал 93 Тэнцсэн 5/3/2018
93 4124 ОП87090501 Өсвөр үе судлал   Ирээгүй 5/3/2018
94 4125 СЭ92031035 Орчны эрүүл мэнд судлал 94 Тэнцсэн 5/3/2018
95 4126 ЕЙ95081004 Орчны эрүүл мэнд судлал 91 Тэнцсэн 5/3/2018
96 4127 ЖД94022404 Орчны эрүүл мэнд судлал 95 Тэнцсэн 5/3/2018
98 4128 ГЮ90070715 Мөчдийн гэмтэл 87 Тэнцсэн 5/3/2018
99 4129 НА88110674 Түлэнхий нөхөн сэргээх 80 Тэнцсэн 5/3/2018
100 4130 РУ95010119 Компьютер томограф / дүрс оношилгоо техникч 99 Тэнцсэн 5/3/2018