Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-05-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дү

2018-05-01-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1001 ХП76063061 Арьс гоо заслын эмч   Ирээгүй 5/1/2018
2101 ЧР77061611 Дүрс оношлогооны эмч 50 Тэнцээгүй 5/1/2018
2501 ИЦ85061701 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 53 Тэнцээгүй 5/1/2018
3004 УП91022449 Насс   Ирээгүй 5/1/2018
3005 УУ89022728 Насс 67 Тэнцээгүй 5/1/2018
3301 НЕ84111571 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 5/1/2018
3302 ИЦ90111103 УАУ эмч 59 Тэнцээгүй 5/1/2018
3303 РФ88042888 УАУ эмч   Ирээгүй 5/1/2018
3648 СЕ87120818 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/1/2018
3649 ДЗ79121807 Сувилагч   Ирээгүй 5/1/2018
3650 ИА80111300 Сувилагч   Ирээгүй 5/1/2018
3651 ГИ75060402 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 5/1/2018
3652 ЛЮ74102204 Сувилагч 72 Тэнцсэн 5/1/2018
3653 УП93033143 Сувилагч   Ирээгүй 5/1/2018
4201 УР88032009 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй 5/1/2018
4202 ЮД89022601 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 5/1/2018
4203 ТБ84041906 Эм зүйч   Ирээгүй 5/1/2018
4439 МЯ89020505 Эм найруулагч 33 Тэнцээгүй 5/1/2018
4440 ЕД83101162 Эм найруулагч   Ирээгүй 5/1/2018
4618 ЙМ74082710 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 5/1/2018
4619 УЕ72082965 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 5/1/2018
4803 ТБ90041402 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй 5/1/2018
5344 ВЖ96052202 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 5/1/2018
5345 ФА93050109 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 5/1/2018
5500 ИЕ92121700 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 5/1/2018
5501 УП94030138 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6905 УП92020671 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6906 УЦ91122207 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 5/1/2018
6907 УК93010402 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6908 ДЭ86091211 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 5/1/2018
6909 ЛЮ91011946 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6910 ПЮ92090140 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6911 ИГ91031711 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6912 ВМ86011004 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6913 ЧМ71061271 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 5/1/2018
6914 АЗ77052523 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
6915 ЗЮ91120906 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 5/1/2018
6916 ИЕ87102862 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 5/1/2018
6917 СЮ72030408 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 5/1/2018
8301 АВ95020200 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 5/1/2018
8807 ОМ89121009 Эх баригч   Ирээгүй 5/1/2018