Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-04-04-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
Код Регистер№ Мэргэжил  Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1401 ЧП70072568 Халдвартын эмч Тэнцсэн 71
2 1501 УЕ57042701 Чих хамар хоолойн эмч Тэнцсэн 91
3 1602 РЙ72101027 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй  
4 1701 ТК86050376 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 40
5 1702 ХВ81062619 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 38
6 1703 ФМ86021473 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 86
7 1704 ФМ87122210 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 74
8 1705 ФМ86071697 Мэс заслын эмч Ирээгүй  
9 2302 УК88061228 Дотрын эмч Тэнцээгүй 61
10 2303 ХЕ88010609 Дотрын эмч Ирээгүй  
11 2304 КВ77121305 Дотрын эмч Тэнцээгүй 36
12 2305 ЛК84052823 Дотрын эмч Тэнцээгүй 57
13 2503 ФМ84093006 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 68
14 2504 ЦА87120669 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 59
15 2505 УК91040455 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 38
16 2506 ИТ19041901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 69
17 2507 ЧЕ88021819 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 62
18 2508 ЧА86031800 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 47
19 2509 ДЖ89011901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй  
20 2510 УК89041400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй  
21 4210 УР88032009 Эм зүйч Тэнцээгүй 60
22 4211 НО81042863 Эм зүйч Тэнцээгүй 50
23 4212 ОС89052701 Эм зүйч Тэнцсэн 80
24 4213 ЧС81011369 Эм зүйч Ирээгүй  
25 4214 ВО79012801 Эм зүйч Ирээгүй  
26 4215 ИК89102508 Эм зүйч Тэнцээгүй 58
27 4216 ТБ84041906 Эм зүйч Ирээгүй  
28 4217 НО89070674 Эм зүйч Ирээгүй  
29 4218 ХА73051002 Эм зүйч Тэнцээгүй 56
30 4219 УС53091828 Эм зүйч Ирээгүй  
31 4220 ХМ88022676 Эм зүйч Тэнцсэн 83
32 4221 ПЭ55021801 Эм зүйч Тэнцсэн 83
33 4222 МБ88071801 Эм зүйч Тэнцээгүй 34
34 4223 ЮД89022601 Эм зүйч Тэнцээгүй 38
35 4224 ЧИ69012116 Эм зүйч Тэнцээгүй 41
36 4225 АЗ89020702 Эм зүйч Ирээгүй  
37 4226 ДЭ67062909 Эм зүйч Тэнцсэн 83
38 4227 ЖЮ84061508 Эм зүйч Тэнцээгүй 40
39 4228 ИБ85040811 Эм зүйч Тэнцсэн 73
40 4229 ЗЮ81091170 Эм зүйч Ирээгүй  
41 4230 ХЙ84110701 Эм зүйч Тэнцсэн 79
42 4231 УК94062030 Эм зүйч Тэнцээгүй 39
43 4232 ЙГ83011825 Эм зүйч Тэнцээгүй 47
44 4233 ФБ81051105 Эм зүйч Ирээгүй  
45 4234 ФБ88060342 Эм зүйч Ирээгүй  
46 4235 ПЭ66021100 Эм зүйч Тэнцсэн 75
47 4236 ФБ87122665 Эм зүйч Ирээгүй  
48 4237 МЭ80030607 Эм зүйч Тэнцсэн 70
49 4238 ЖЭ79091308 Эм зүйч Тэнцээгүй 56
50 4239 РИ88100131 Эм зүйч Ирээгүй  
51 4240 ВЮ89030423 Эм зүйч Ирээгүй  
52 4241 ШЗ79032409 Эм зүйч Тэнцээгүй 40
53 4242 ЙС83051507 Эм зүйч Ирээгүй  
54 4445 ЛЮ91052726 Эм найруулагч Тэнцээгүй 45
55 4446 ПБ70091404 Эм найруулагч Тэнцээгүй 63
56 4447 УХ90010220 Эм найруулагч Тэнцсэн 79
57 4448 ЙД85092803 Эм найруулагч Тэнцээгүй 42
58 4449 МЭ78060608 Эм найруулагч Тэнцсэн 84
59 4450 ЦВ75021401 Эм найруулагч Ирээгүй  
60 4451 ИЮ73033001 Эм найруулагч Тэнцээгүй 57
61 4452 ХК67122501 Эм найруулагч Тэнцсэн 81
62 4453 ЛЮ80082860 Эм найруулагч Тэнцсэн 80
63 4454 БА80120609 Эм найруулагч Тэнцсэн 79
64 4455 МБ88040402 Эм найруулагч Тэнцсэн 80
65 4456 ГЮ75031307 Эм найруулагч Ирээгүй  
66 4457 ЗЮ87072005 Эм найруулагч Тэнцсэн 80
67 4458 НЭ88111317 Эм найруулагч Ирээгүй  
68 4459 УХ82022305 Эм найруулагч Ирээгүй  
69 4460 ВЭ86021366 Эм найруулагч Ирээгүй  
70 4461 НТ74031008 Эм найруулагч Ирээгүй  
71 4462 ГИ86022809 Эм найруулагч Ирээгүй  
72 4463 УЕ74083166 Эм найруулагч Ирээгүй  
73 4464 ХГ84032309 Эм найруулагч Тэнцээгүй 51
74 4465 ЧМ67032805 Эм найруулагч Тэнцсэн 71
75 4466 ЧГ69090161 Эм найруулагч Ирээгүй  
76 4467 ЕМ88091962 Эм найруулагч Тэнцсэн 71
77 4468 ОЮ90010714 Эм найруулагч Тэнцээгүй 30
78 4469 ЦЕ68090804 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60
79 4470 АК74102005 Эм найруулагч Ирээгүй  
80 4471 СФ87091402 Эм найруулагч Ирээгүй  
81 4472 ПЗ91042100 Эм найруулагч Ирээгүй  
82 4473 ИГ90062800 Эм найруулагч Тэнцсэн 70
83 4474 ЦЕ81082765 Эм найруулагч Ирээгүй  
84 4475 ВЙ85020104 Эм найруулагч Тэнцсэн 72
85 4476 НЗ88012378 Эм найруулагч Ирээгүй  
86 4477 ТЛ90062466 Эм найруулагч Тэнцээгүй 49
87 4478 ЧЛ76122206 Эм найруулагч Ирээгүй  
88 4625 ОО91073003 Бага эмч Ирээгүй  
89 4626 ИЖ90112801 Бага эмч Ирээгүй  
90 4627 ДЮ70033103 Бага эмч Тэнцээгүй 41
91 4628 ЕП92082606 Бага эмч Тэнцээгүй 60
92 4629 ИО89073106 Бага эмч Ирээгүй  
93 4630 МБ82100202 Бага эмч Ирээгүй  
94 4631 ЖИ88020302 Бага эмч Ирээгүй  
95 4632 ПВ92010703 Бага эмч Ирээгүй  
96 4633 ВК91040707 Бага эмч Тэнцсэн 79
97 4634 МИ78062201 Бага эмч Тэнцээгүй 62
98 4635 ЖК89051512 Бага эмч Тэнцээгүй 20
99 4636 НЕ78112064 Бага эмч Тэнцээгүй 46
100 4637 ЕЦ90060265 Бага эмч Тэнцээгүй 36
101 4638 АЮ91021928 Бага эмч Тэнцээгүй 61
102 4639 ЛН75121809 Бага эмч Тэнцээгүй 61
103 4640 СЭ89122863 Бага эмч Тэнцээгүй 53
104 4641 ОД89062004 Бага эмч Тэнцсэн 82
105 4642 ЙМ74082710 Бага эмч Ирээгүй  
106 4643 НЮ73042468 Бага эмч Тэнцээгүй 36
107 4644 ГН89050805 Бага эмч Тэнцээгүй 45
108 4645 БК91040707 Бага эмч Ирээгүй  
109 4646 МЗ88020867 Бага эмч Тэнцээгүй 54
110 4647 РН89051264 Бага эмч Тэнцээгүй 62
111 4648 ТЗ70020208 Бага эмч Ирээгүй  
112 4702 ГЕ74042807 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 58
113 4703 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй  
114 4704 ПБ95010900 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй  
115 4705 ТЯ92062109 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 65
116 4706 ДМ91102606 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 65
117 9001 ГЮ85092115 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 27
118 9003 ДК81050209 Сувилагч Тэнцээгүй 37