Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-04-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дү
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1002 ЧЖ63091567 Арьс гоо заслын эмч 69 Тэнцээгүй 4/3/2018
2 1003 ЦД84090204 Арьс гоо заслын эмч   Ирээгүй 4/3/2018
3 1101 УУ92062481 Нүдний эмч 85 Тэнцсэн  4/3/2018
4 1102 ЙЮ90072141 Нүдний эмч   Ирээгүй 4/3/2018
5 1103 МО90082011 Нүдний эмч 79 Тэнцсэн  4/3/2018
6 1104 ЦВ87040362 Нүдний эмч 86 Тэнцсэн  4/3/2018
7 1105 УП89042283 Нүдний эмч 68 Тэнцээгүй 4/3/2018
8 1106 ФА90020727 Нүдний эмч 86 Тэнцсэн  4/3/2018
9 1107 СФ91100301 Нүдний эмч   Ирээгүй 4/3/2018
10 1801 СУ19770601 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 43 Тэнцээгүй 4/3/2018
11 1902 ШБ72111003 Мэдрэлийн эмч   Ирээгүй 4/3/2018
12 1903 ОО88010991 Мэдрэлийн эмч 71 Тэнцсэн  4/3/2018
13 2001 УЗ92051219 Гэмтлийн эмч 52 Тэнцээгүй 4/3/2018
14 2002 ИЮ83030570 Гэмтлийн эмч   Ирээгүй 4/3/2018
15 2003 ЛЖ90010112 Гэмтлийн эмч   Ирээгүй 4/3/2018
16 2103 АЮ85122264 Дүрс оношлогооны эмч 56 Тэнцээгүй 4/3/2018
17 2801 ЧЛ79101667 Анатомын эмгэг судлалын эмч 76 Тэнцсэн  4/3/2018
18 3013 РД89021912 Насс 70 Тэнцсэн  4/3/2018
19 3014 НЬ84082961 Насс 64 Тэнцээгүй 4/3/2018
20 3015 ЗЮ87042671 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
21 3016 КН88121107 Насс 52 Тэнцээгүй 4/3/2018
22 3017 ХА77011063 Насс 64 Тэнцээгүй 4/3/2018
23 3018 ЦВ85013062 Насс 67 Тэнцээгүй 4/3/2018
24 3019 ГГ95042200 Насс 42 Тэнцээгүй 4/3/2018
25 3020 КА74041072 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
26 3021 ЧЛ70040809 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
27 3022 СЭ86031704 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
28 3023 ОР65080311 Насс 52 Тэнцээгүй 4/3/2018
29 3024 ШЗ74102464 Насс 59 Тэнцээгүй 4/3/2018
30 3025 МЭ89090668 Насс 64 Тэнцээгүй 4/3/2018
31 3026 АЮ90090201 Насс 60 Тэнцээгүй 4/3/2018
32 3027 АИ89103024 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
33 3028 ФМ80060926 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
34 3029 ЦБ86070404 Насс 47 Тэнцээгүй 4/3/2018
35 3030 ЖЯ90090783 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
36 3031 НО78022668 Насс 73 Тэнцсэн  4/3/2018
37 3032 ТЕ86071105 Насс 56 Тэнцээгүй 4/3/2018
38 3033 НЮ76092305 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
39 3034 ПБ87102282 Насс 62 Тэнцээгүй 4/3/2018
40 3035 РП76053101 Насс 52 Тэнцээгүй 4/3/2018
41 3036 ХА76112614 Насс 68 Тэнцээгүй 4/3/2018
42 3037 СФ89012614 Насс 43 Тэнцээгүй 4/3/2018
43 3038 ЧЕ81070666 Насс 47 Тэнцээгүй 4/3/2018
44 3039 УУ90080367 Насс 51 Тэнцээгүй 4/3/2018
45 3040 ОР89070706 Насс 40 Тэнцээгүй 4/3/2018
46 3041 ХВ76112417 Насс 60 Тэнцээгүй 4/3/2018
47 3042 ИУ74021112 Насс 47 Тэнцээгүй 4/3/2018
48 3043 УШ74011501 Насс 68 Тэнцээгүй 4/3/2018
49 3044 АЭ73111633 Насс   Ирээгүй 4/3/2018
50 3045 ЧП85030204 Насс 71 Тэнцсэн  4/3/2018
51 3046 УХ89102491 Насс 54 Тэнцээгүй 4/3/2018
52 3047 УМ90022744 Насс 65 Тэнцээгүй 4/3/2018
53 3307 ФА89072906 УАУ эмч 36 Тэнцээгүй 4/3/2018
54 3308 УЗ88070207 УАУ эмч   Ирээгүй 4/3/2018
55 3309 УП93041965 УАУ эмч 42 Тэнцээгүй 4/3/2018
56 3310 МЮ96051501 УАУ эмч 44 Тэнцээгүй 4/3/2018
57 3311 УП91010941 УАУ эмч 50 Тэнцээгүй 4/3/2018
58 3312 УУ90072548 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 4/3/2018
59 3661 НФ73103007 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 4/3/2018
60 3662 ДЭ81072309 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 4/3/2018
61 3663 ОЮ69042906 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 4/3/2018
62 3664 ОЙ88102308 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
63 3665 АВ88072701 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 4/3/2018
64 3666 ТГ68022961 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/3/2018
65 3667 ТЕ94110308 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 4/3/2018
66 3668 ОО94073001 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
67 3669 ЛЮ74102204 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
68 3670 ДЛ73091001 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/3/2018
69 3671 ЖЭ81110902 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 4/3/2018
70 3672 ПЖ95111604 Сувилагч 71 Тэнцсэн  4/3/2018
71 3673 УС19840512 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 4/3/2018
72 3674 ЦД65050309 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
73 3675 ЙУ62120103 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 4/3/2018
74 3676 МО19780215 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 4/3/2018
75 3677 ДЮ84102009 Сувилагч 70 Тэнцсэн  4/3/2018
76 3678 РП90060100 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/3/2018
77 3679 РЛ91052003 Сувилагч 70 Тэнцсэн  4/3/2018
78 3680 УК91041544 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 4/3/2018
79 3681 ОЭ84050762 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
80 3682 ЧС82063007 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
81 3683 ХВ74110209 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
82 3684 ЛА90072902 Сувилагч 75 Тэнцсэн  4/3/2018
83 3685 ДП80041903 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
84 3686 ЛА90072906 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 4/3/2018
85 3687 ЙГ92043001 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
86 3688 ЦВ66010668 Сувилагч 99 Тэнцсэн  4/3/2018
87 3689 УУ73120309 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
88 3690 УК91091106 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 4/3/2018
89 3691 ХЛ71102901 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
90 3692 ОМ94111602 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
91 3693 ДИ92021902 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
92 3694 МА90111501 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
93 3695 ОИ86110502 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
94 3696 УВ89080127 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
95 3697 ЛБ86091609 Сувилагч 83 Тэнцсэн  4/3/2018
96 3698 МХ79022605 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 4/3/2018
97 3699 ХЗ78033065 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
98 3700 УЕ73111666 Сувилагч 83 Тэнцсэн  4/3/2018
99 3701 ИЮ82031101 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/3/2018
100 3702 ЧВ74062666 Сувилагч 25 Тэнцээгүй 4/3/2018
101 3703 ЕС76030301 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 4/3/2018
102 3704 ИЬ92080321 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 4/3/2018
103 3705 ЙЖ91070101 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/3/2018
104 3706 ХМ76111366 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 4/3/2018
105 3707 ЧГ66122361 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/3/2018
106 3708 АГ85100406 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
107 3709 ОВ91060206 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
108 3710 КЮ70040908 Сувилагч 71 Тэнцсэн  4/3/2018
109 3711 ЙФ88081902 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 4/3/2018
110 3712 ИЮ92110604 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
111 3713 БК89082468 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
112 3714 ХК71071408 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 4/3/2018
113 3715 ОП84102901 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
114 3716 УП93033143 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
115 3717 ТЯ83112327 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
116 3718 ТБ87123063 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
117 3719 НХ77110803 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
118 3720 РЭ88040965 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
119 3721 ЦЗ73122060 Сувилагч 82 Тэнцсэн  4/3/2018
120 3722 ХВ66122569 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
121 3723 НА93092400 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
122 3724 ЛМ88030108 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
123 3725 НЗ91110465 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 4/3/2018
124 3726 ВЮ80072961 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 4/3/2018
125 3727 ЖЕ77011263 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
126 3728 ЧГ69031565 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
127 3729 ТВ81110500 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
128 3730 ОГ90031006 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
129 3731 ПИ74081005 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 4/3/2018
130 3732 РЭ91031701 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
131 3733 ОЮ90060641 Сувилагч 81 Тэнцсэн  4/3/2018
132 3734 ЖЮ87103007 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 4/3/2018
133 3735 ШД74122507 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 4/3/2018
134 3736 ГГ72080402 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
135 3737 РЭ90122205 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 4/3/2018
136 4001 РМ84022309 Эх баригч 59 Тэнцээгүй 4/3/2018
137 4002 ДЮ70020569 Эх баригч 73 Тэнцсэн  4/3/2018
138 4003 ЕА85070820 Эх баригч 62 Тэнцээгүй 4/3/2018
139 4004 УХ58040782 Эх баригч   Ирээгүй 4/3/2018
140 4803 ИА84110509 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
141 5349 ЙС91103108 Сувилагч 23 Тэнцээгүй 4/3/2018
142 5350 НЫ90122864 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
143 5351 ВГ93112105 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 4/3/2018
144 5352 ЙУ88062104 Сувилагч 22 Тэнцээгүй 4/3/2018
145 5353 ПЮ96040328 Сувилагч 83 Тэнцсэн  4/3/2018
146 5354 АР94083006 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 4/3/2018
147 5355 ЛЮ94122402 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 4/3/2018
148 5356 ЛМ94010505 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
149 5357 УК88120905 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
150 5358 БЛ94031503 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
151 5359 ВЮ94061420 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
152 5360 МИ96031501 Сувилагч 15 Тэнцээгүй 4/3/2018
153 5361 НШ87071765 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
154 5362 РЮ80042364 Сувилагч   Ирээгүй 4/3/2018
155 5363 НУ79012701 Сувилагч 75 Тэнцсэн  4/3/2018
156 5364 ШУ93061707 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 4/3/2018
157 5504 ЦА87061471 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 40 Тэнцээгүй 4/3/2018
158 5505 ИЮ91051827 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн  4/3/2018
159 5506 УШ94031701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
160 5507 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
161 5508 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
162 5509 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
163 5510 УК92122465 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн  4/3/2018
164 5511 ТЕ93121713 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн  4/3/2018
165 5512 ВМ94092124 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн  4/3/2018
166 5513 ФД90011631 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
167 5514 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
168 5515 ПЮ93081101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
169 5516 ТЕ93052016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 4/3/2018
170 5517 ИН91061726 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
171 5518 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
172 5519 РЕ92032601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн  4/3/2018
173 5520 ЗФ90091211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
174 5521 ТЗ89060583 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 4/3/2018
175 5522 АБ90020501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
176 5523 ШУ94081200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 4/3/2018
177 5524 ИЦ91052401 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 4/3/2018
178 5525 ЙР90030914 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн  4/3/2018
179 6916 АЮ91080501 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 4/3/2018
180 6917 БЛ92040706 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн  4/3/2018
181 6918 АЗ89093007 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 4/3/2018
182 6919 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 4/3/2018
183 6920 ДЗ79061109 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
184 6921 ТД87061019 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 4/3/2018
185 6922 МЗ80082007 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/3/2018
186 6923 СБ87043001 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
187 6924 УГ84050206 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 4/3/2018
188 6925 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/3/2018
189 6926 ФА92111326 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн  4/3/2018
190 6927 ЧМ87040201 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
191 6928 ЙЮ91032209 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 4/3/2018
192 6929 ХМ83121907 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
193 6930 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 4/3/2018
194 6931 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
195 6932 ТГ92021805 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
196 6933 ПБ79051667 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
197 6934 ВМ86011004 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
198 6935 ПЗ92102308 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
199 6936 АМ91120425 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 4/3/2018
200 6937 УЦ91122207 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
201 6938 ПН85013005 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 4/3/2018
202 6939 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 4/3/2018
203 6940 СЛ73090808 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 4/3/2018
204 6941 ХМ65071477 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
205 6942 ЧТ86041702 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 4/3/2018
206 6943 ФМ88010462 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
207 6944 ИЮ88100777 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 4/3/2018
208 6945 ПЮ93062676 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
209 6946 ПМ93082105 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
210 6947 ТЯ87090107 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
211 6948 ДЮ85081301 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
212 6949 ЖЮ85102911 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 4/3/2018
213 6950 ЗЮ77011300 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
214 6951 ЧН83031512 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
215 6952 ШД65031209 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
216 6953 ЧМ71061271 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
217 6954 СЩ91052304 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 4/3/2018
218 6955 УК93010402 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
219 6956 ВО89040801 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
220 6957 ИГ94030103 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 4/3/2018
221 6958 УХ91113097 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
222 6959 СЦ90090602 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/3/2018
223 6960 ПЮ91070407 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн  4/3/2018
224 7002 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 28 Тэнцээгүй 4/3/2018
225 7003 УК93081168 Уламжлалт анагаахын их эмч 83 Тэнцсэн  4/3/2018
226 7502 УХ92040411 Нүүр ам судлалын их эмч 58 Тэнцээгүй 4/3/2018
227 8003 МХ93102301 Бага эмч 87 Тэнцсэн  4/3/2018
228 8004 ГД93051709 Бага эмч   Ирээгүй 4/3/2018
229 8005 УП96081007 Бага эмч   Ирээгүй 4/3/2018
230 8303 ИО94030304 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 4/3/2018
231 8304 ИЧ89011709 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 4/3/2018
232 8601 НЙ95112911 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/3/2018
233 8602 ДО92120208 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 4/3/2018
234 8603 ВЮ98011802 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/3/2018
235 8807 ЖВ89021908 Эх баригч 81 Тэнцсэн  4/3/2018